Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over bestrijding gevaarlijk vuurwerk

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.696 bestrijding illegaal, gevaarlijk vuurwerk
Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 14:28


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 februari 2000

Onderwerp

Vragen van het lid Leers over de bestrijding van illegaal, gevaarlijk vuurwerk

In antwoord op uw brief van 7 januari 2000, nr. 2990004900, deel ik u mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken mee dat de vragen van het lid van uw Kamer Leers over de bestrijding van illegaal, gevaarlijk vuurwerk worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragenstel-ler en van de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de ministers van Justitie en Economische Zaken op Kamervragen van het lid Leers over «de bestrijding van illegaal vuurwerk» (ingezonden 6 januari 2000, nr. 2990004900).


1.

Ja.


2.

Er bestaat een causaal verband tussen de grote hoeveelheden inbeslaggenomen vuurwerk en de extra inspanningen die de verschillende politiekorpsen, de douane en de Koninklijke Marechaussee, zowel afzonderlijk als in het kader van gezamenlijke projecten, het afgelopen jaar hebben verricht om illegaal vuurwerk te onderscheppen of op te sporen. De pakkans is duidelijk toegenomen.

Overigens vindt in het voorjaar van 2000 een landelijke evaluatie plaats van de vuurwerkaanpak. Over de resultaten daarvan zal ik de Kamer te zijner tijd informeren.


4.

Ik heb reeds eerder (1) melding gemaakt van gesprekken en afspraken tussen het Nederlandse en het Belgische Openbaar Ministerie over een gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdende vuurwerkcriminaliteit. In december 1999 heeft dit geleid tot nadere afspraken tussen het Nederlandse en het Belgische Openbaar Ministerie over een gezamenlijke aanpak van de verkoop in België van gevaarlijk vuurwerk aan Nederlanders. Met de uitvoering hiervan zal in de loop van dit jaar een begin worden gemaakt.

Daarnaast zal ik in een brief aan mijn Belgische ambtsgenoot aandringen op nader overleg over dit onderwerp.


3, en 5.

Beantwoording van deze vragen is, gelet op het tijdstip van inzending, niet meer aan de orde.

(1) antwoord op Kamervragen over vuurwerk d.d. 3 december 1998

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie