Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS-magazine INDEX over landbouw, natuur en milieu

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS publicaties

INDEX: Landbouw, natuur en milieu INDEX 2: Landbouw, natuur en milieu

Vrijdag 25 februari, verschijnt het tweede nummer van dit jaar van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema landbouw, natuur en milieu centraal.

Glastuinbouw verkast
De teelt onder glas breidt uit. Deze toename was in 1999 het grootst in Noord-Brabant - sinds 1999 de tweede glastuinbouwprovincie- en Zuid-Holland. In Zuid-Holland leidt deze uitbreiding tot ruimteproblemen.

Resultaten van vijftien jaar mestbeleid
De mestproductie in ons land leidt tot grote overschotten aan stikstof en fosfaat die lucht, water en bodem vervuilen. Sinds de overheid in 1984 paal en perk heeft gesteld aan de groei van de intensieve veehouderij is de uitstoot van fosfaat afgenomen. De stikstofuitstoot daarentegen is nog bijna even groot als vijftien jaar geleden.

Aardappel de kurk waarop akkerbouw drijft
In 1999 zijn er in Nederland 27 duizend ondernemingen die akkerbouwgewassen telen. Ruim de helft bestaat uit gespecialiseerde bedrijven. Gespecialiseerde akkerbouwers zijn gemiddeld voor veertig procent van hun inkomen afhankelijk van aardappelen.

Snel herstel varkensstapel
De afgelopen vijftig jaar is de intensieve veehouderij spectaculair gegroeid. Met name het aantal varkens nam toe van 1,9 miljoen stuks in 1950 tot 13,6 miljoen in 1999. Door deze schaalvergroting in de varkenshouderij daalt het aantal varkensboeren al jaren sterk.

Bedreigd struweel
Sommige struwelen van doornstruiken en jeneverbessen worden ernstig bedreigd. Omdat ze zeer zeldzaam zijn en bovendien in areaal afnemen staan ze op de nominatie om op de Rode Lijst van bedreigde plantengemeenschappen te worden opgenomen.

Lichte toename aantal tienermoeders
In vergelijking met enkele decennia geleden krijgen veel minder tienermeisjes een kind. Het aantal tienermoeders neemt in ons land weer iets toe, maar is in vergelijking tot de meeste landen nog steeds zeer laag. Er zijn relatief veel allochtone tienermoeders.

De auto voor de gemeente
Gemeenten verwachten dit jaar bijna 630 miljoen gulden op te halen aan parkeerbelastingen. Daarmee zorgen deze belastingen voor bijna 6 procent van de gemeentelijke inkomsten. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dit gemiddeld al ruim 14 procent.

Snellere studenten
De jongste lichtingen studenten studeren snel af. Van de groep die in 1993 met een universitaire studie begon, rondde 14 procent de studie binnen vier jaar af. Dat is tweemaal zo veel als de lichting studenten die in 1988 ging studeren. Vrouwen zijn bovendien iets sneller dan mannen.

Schoolverlater steeds hoger opgeleid
Schoolverlaters vinden steeds sneller werk. In 1994 zochten zij nog elf maanden naar een vaste baan, in 1998 was dit nog geen zeven maanden. De hoogst- én laagstopgeleiden komen het snelst aan de slag.

Conjunctuur en regio
In het blad is verder het Conjuntuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie

Artikelen uit INDEX no. 2, in Adobe's Portable Document Format Get Acrobat Reader

* Glastuinbouw verkast (159 kB)

* Resultaten van vijftien jaar mestbeleid (218 kB)
* Lichte toename aantal tienermoeders (145 kB)
* Bedreigd struweel (81 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail (INDEX@cbs.nl).

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,50. De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: (verkoop@cbs.nl)

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2000 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 25 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie