Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korthals (Justitie): nota Herorientatie sanctiestelsel

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MIN JUST: Heroriëntatie sanctiestelsel

Ivo Hommes
070 370 6126

3897

25.02.00

Heroriëntatie sanctiestelsel
KORTHALS: .VOORWAARDEN AAN VERVROEGDE INVRIJHEIDSTELLING.

Op dit moment komen gedetineerden na tweederde van hun straf automatisch in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling (VI). Aan die invrijheidstelling zijn geen voorwaarden verbonden. De wet zal worden gewijzigd waardoor de invrijheidstelling voortaan wel onder voorwaarden kan plaatsvinden. Dit is één van de voorstellen van minister Korthals van Justitie in de vandaag verschenen nota over de heroriëntatie op het sanctiestelsel voor volwassenen .Sancties in Perspectief.. De nota is voor advies aan diverse instanties verzonden.

Gedetineerden (met langere straffen) komen nu na tweederde van hun straf automatisch vrij. In de toekomst zal het mogelijk worden om aan die invrijheidstelling voorwaarden te verbinden, zoals reclasseringsbegeleiding en het meewerken aan vormen van monitoring. Als betrokkene de voorwaarden schendt, zal het VI-deel van de straf dan alsnog ten uitvoer kunnen worden gelegd. Nu kan éénmaal verleende VI nooit meer worden ingetrokken.

Er is in de praktijk een groeiende behoefte om gedetineerden na hun straf nog enige tijd in het oog te kunnen houden. Dit speelt bijvoorbeeld bij voormalige zedendelinquenten en verslaafden. Tevens kan het wenselijk zijn om aan deze delinquenten verdergaande verplichtingen op te leggen, zoals straatverboden, reclasseringsbegeleiding of bepaalde vormen van therapie. Hiermee wordt de veiligheid van de samenleving vergroot en de kans op recidive verminderd. Het voorstel van minister Korthals maakt dit mogelijk.

Ook een nog ingrijpender herziening van de VI-regeling zal worden bezien. Het gaat daarbij om een systeem waarbij gedetineerden afhankelijk van hun gedrag tijdens de detentie, pas na de VI-datum in aanmerking kunnen komen voor een penitentiair programma. Zo.n programma betekent dat de gedetineerde in de laatste fase van zijn straf onder (elektronisch) toezicht thuis mag wonen, en van daaruit deelneemt aan bepaalde activiteiten, zoals werk, behandeling of scholing. Nu nog vinden die programma.s voorafgaand aan de VI plaats. Zo.n herziening is zeer ingrijpend en moet terdege worden onderzocht, om te voorkómen dat ongewenste effecten ontstaan, zoals een verzwaring van het strafklimaat. Dit onderzoek zal plaatsvinden, voordat de wet wordt gewijzigd.

De nota Sancties in Perspectief bevat een groot aantal andere voorstellen om het sanctiestelsel eenvoudiger en geloofwaardiger te maken. Gebleken is namelijk dat dit stelsel, vooral door de komst van allerlei nieuwe strafsoorten en vormen van tenuitvoerlegging daarvan, zelfs voor deskundigen erg moeilijk te overzien is.

Zo bestaan op dit moment verschillende soorten straffen met een vrijheidsbeperkend karakter, zoals de taakstraffen (werkstraf en/of leerstraf) en de voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Deze zijn ook op verschillende wijzen geregeld, bijvoorbeeld voor wat betreft de duur of de gevolgen van mislukking. Om de inzichtelijkheid van het sanctiestelsel te vergroten, zullen al deze straffen in de toekomst worden vervangen door een nieuwe straf van vrijheidsbeperking. Het sanctiestelsel zal dan nog maar bestaan uit drie hoofdstraffen; a) de geldboete,
b) de straf van vrijheidsbeperking en
c) de vrijheidstraf.

Vooruitlopend .....

Vooruitlopend op de straf van vrijheidsbeperking zullen de voorwaardelijke vrijheidsstraffen worden ingeperkt. Zo zou de voorwaardelijke vrijheidsstraf waarbij alleen de algemene voorwaarde wordt gesteld (geen strafbaar feit plegen in de gestelde periode) kunnen vervallen. De bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld zullen naar lengte en soort worden teruggebracht. Nu nog kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden worden gesteld die ingrijpender en langduriger zijn dan taakstraffen. Dat zal dan niet meer mogelijk zijn. De voorlopige hechtenis kan nu nog onder allerlei voorwaarden worden geschorst. Die voorwaarden lijken in de praktijk vaak sterk op straffen. Dat is niet wenselijk. Ook die voorwaarden zullen daarom worden teruggebracht.

In de voorstellen van minister Korthals krijgt ook het elektronisch toezicht een definitieve plaats in het sanctiestelsel, na enkele jaren van experimenten. Elektronisch toezicht zal in de wet worden verankerd als een vorm van controle, die toegevoegd kan worden aan een straf van vrijheidsbeperking of een penitentiair programma. Ook zal worden onderzocht of elektronisch toezicht soms de voorlopige hechtenis in een huis van bewaring kan vervangen. Elektronisch toezicht wordt dus geen nieuwe hoofdstraf.

De voorstellen zijn voorgelegd aan de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, de Nederlandse Orde van Advocaten, het College van Procureurs Generaal, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren. Voor de zomer zal de minister de nota aanbieden aan de Eerste en Tweede Kamer met daarbij zijn standpunt.

--------------

25 feb 00 09:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie