Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering van de Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2000

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering legt de agenda vast voor de VESOC- vergadering van 28/2 ek.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking beslist de Vlaamse regering de opdracht voor het verstrekken van ondersteunende diensten voor het Vlaams Waarborgfonds te gunnen aan NV Beroepskrediet. Het Vlaams Waarborgfonds is opgericht om de kredietmogelijkheden van de middenstand te verruimen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat de bepalingen van het Decreet inzake de Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen van toepassing maakt op de centra voor ontwikkelingsstoornissen. Deze centra moeten tegen 1/1/2003 een kwaliteitshandboek en tegen 1/4/2004 een kwaliteitsplanning opstellen. De bepaling van de minimale kwaliteitseisen en de minimale eisen waaraan het kwaliteitshandboek en het kwaliteitssysteem moeten voldoen, wordt gedelegeerd aan de minister.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering neemt kennis van het decretaal voorziene Rapport van de Universiteit Antwerpen aan de Vlaamse regering omtrent de werking van de Universiteit Antwerpen, de perspectieven en concrete voorstellen inzake verdere eenwording van de betrokken instellingen. Zij neemt ook kennis van het rapport van de commissaris van de Vlaamse regering bij dit verslag. Beide documenten zullen worden ingediend bij de commissie van het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de inschakeling van werkzoekenden naar de startbanen goed. Het akkoord heeft betrekking op de groep jongeren beneden de 25 jaar die sinds minder dan drie maanden de school hebben verlaten, maximaal hun derde maand van inschrijving als werkzoekende ingaan en geen diploma secundair onderwijs hebben.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering beslist het Programma ter bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector te verlengen met één jaar, tot eind 2000. De maximale budgettaire kost van deze maatregel bedraagt ca. 1.120 miljoen fr. Het gaat om maximaal 1948 voltijdse arbeids- plaatsen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist tot afschaffing van de zgn. veulenpremie, dat is een premie voor kwekers van het Belgisch trekpaard die veulens kweken die ingeschreven worden in het stamboek. Ondertussen bestaat er immers ook al een merriepremie, en beide premies hebben dezelfde bedoeling - het stimuleren van het kweken met het Belgisch trekpaard - en bereiken hetzelfde publiek.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit goed bij het Decreet van 3/2/1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Een aanpassing van de regeling inzake vergoedingen en reiskosten voor de leden van het Vlaams Commissariaat voor de Media wordt goedgekeurd.

einde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie