Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Van der Ploeg (OCW) op vragen over De Nieuwe Omroep

Datum nieuwsfeit: 25-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.683 de nieuwe omroep
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 11:12

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Zoetermeer, 25 februari 2000

Onderwerp

Vragen van het lid

Van Bommel

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Bommel van uw Kamer inzake De Nieuwe Omroep.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990006270

De staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg.

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Bommel (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over De Nieuwe Omroep (ingezonden d.d. 3 februari 2000, kenmerk 2990006270)

1.

Ja.

2 en 3.

Een onderzoek naar en een beoordeling van de rol die derden spelen bij DNO is op dit moment nog niet aan de orde. Dat wordt pas relevant op het moment dat een eventuele aanvraag voor een voorlopige erkenning als omroepvereniging door De Nieuwe Omroep is ingediend. In het kader van de beoordeling van de aanvraag zal een onderzoek plaatsvinden naar alle banden die De Nieuwe Omroep met derden heeft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media en heeft betrekking op alle organisatorische, financiële en personele betrekkingen en samenwerkingsovereenkomsten met derden.

Er is inmiddels een gesprek tussen DNO en het Commissariaat geweest. DNO is voornemens via een huis-aan-huis te verspreiden informatiekrant nadere informatie te geven.


4. Ten aanzien van organisaties die nieuwe initatieven ontplooien met het doel om op enig moment als omroepvereniging tot het publieke omroepbestel toe te treden gelden nog geen mediawettelijke bepalingen met betrekking tot de wijze waarop zij hun voorbereidende activiteiten ontplooien. Deze organisaties zijn immers nog bezig in de «voorfase». Zij zijn nog niet te beschouwen als omroepverenigingen die vallen onder de toepassing van de Mediawet. Beperkingen aan de activiteiten kunnen overigens wel voortvloeien uit de toepasselijke verenigingsrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Zo zal een organisatie die zich als vereniging organiseert met het doel om als een niet commerciële omroepvereniging activiteiten te verrichten niet in strijd mogen handelen met de eigen statutaire doelstellingen. Overigens is het in zijn algemeenheid voor een vereniging in beginsel toegestaan financiële banden te hebben met derden, bijvoorbeeld in het kader van sponsoring.

Zodra een organisatie als omroepvereniging toetreedt tot de publieke omroep, zijn de mediawettelijke bepalingen volledig van toepassing. Daartoe behoren ook de regels die gelden voor bijvoorbeeld sponsoring, dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden, nevenactiviteiten, ledenwerving etc. Reeds bij de beoordeling van een aanvraag voor een (voorlopige) erkenning als omroepvereniging wordt getoetst aan het beginsel van non-commercialiteit en de mediawettelijke bepalingen. Het Commissariaat voor de Media zal nauwkeurig alle financiële, organisatorische en personele banden met derden nagaan en deze toetsen aan het beginsel van non-commercialiteit. Deze toetsing heeft er bijvoorbeeld in het geval van BNN toe geleid dat de heer Bart de Graaff als bestuurslid van BNN zijn banden met de commerciële omroepinstelling Veronica heeft moeten verbreken.

Thans is overleg met het Commissariaat voor de Media gaande over de vraag op welke wijze eventueel nadere regulering van activiteiten van organisaties die actief zijn in de «voorfase» voor de toekomst noodzakelijk en mogelijk is.

Zoetermeer, 25 februari 2000

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie