Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kort geding De Vries Robbe Groep (DVRG) over aandelenkwestie

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT D.D. 28 FEBRUARI 2000

De Directie van De Vries Robbé Groep N.V. ("DVRG") maakt het volgende bekend:

Zoals gemeld in het persbericht van 18 februari 2000 heeft DVRG onderzoek verricht naar de gang van zaken in juridisch en financieel opzicht bij de inbreng door BTG Holdings B.V. ("BTG") van een drietal vennootschappen (Gevel Nederland B.V., BTG S&C Holding B.V. en BTS Holding B.V.) en de daarmee samenhangende emissie door DVRG van 1.253.918 gewone aandelen van nominaal * 20,= elk in haar kapitaal. Deze transactie heeft plaatsgevonden in maart 1998, toen tevens de vennootschappelijke naam Mulder Boskoop N.V. werd gewijzigd in De Vries Robbé Groep N.V. Volgens het bij gelegenheid van de emissie uitgebrachte plaatsingsbericht is de waarde van de betreffende in te brengen vennootschappen bepaald op * 40.000.000,=, zijnde het equivalent van 1.253.918 aandelen in DVRG gewaardeerd op de overeengekomen gemiddelde koers van juni 1997 van * 31,90.

Het onderzoek dat is geïnitieerd door de huidige directie en raad van commissarissen van DVRG heeft geresulteerd in de constatering dat de waarde van de drie in te brengen vennootschappen per transactiedatum negatief was. De directie van DVRG stelt zich op het standpunt dat nu de waarde van de door BTG in DVRG ingebrachte vennootschappen negatief was BTG niet heeft voldaan aan de op haar rustende wettelijke verplichting tot volstorting van de door DVRG uit gegeven aandelen. De volstortingsverplichting bedraagt * 40.000.000,=. Ter zake van de volstortingsverplichting heeft DVRG BTG inmiddels aansprakelijk gesteld. Indien BTG niet alsnog aan de volstortingsverplichting zal voldoen zal in rechte voldoening van die verplichting worden gevorderd. Bij wijze van voorschot is door BTG eerder * 7.000.000,= voldaan. De resterende volstoringsverplichting bedraagt derhalve * 33.000.000,=.

DVRG benadrukt dat deze feitelijk betaalde goodwill reeds geheel ten laste van het eigen vermogen van DVRG is gebracht, zoals is toegelicht op pagina 36 van het jaarverslag 1998.

Ter zake van de door DVRG geleden schade zijn buiten BTG ook de voormalige accountants van DVRG aansprakelijk gesteld, evenals de financieel adviseur die bij gelegenheid van de plaatsing een fairness opinion heeft afgegeven met betrekking tot de waarde van de in te brengen vennootschappen en de listing agent die de emissie heeft begeleid.

DVRG heeft zeer sterke aanwijzingen dat vóór de transactiedatum door de in te brengen vennootschappen valse facturen zijn opgemaakt. DVRG vermoedt dat deze facturen zijn opgemaakt teneinde de omzet en winst van de in te brengen vennootschappen beter te doen voorkomen dan de werkelijkheid. DVRG heeft van het vermoeden dat valse facturen zijn opgemaakt aangifte gedaan bij justitie. De aangifte richt zich met name tegen de heren J.W. Gaal en A. Brinkman die beiden bestuursfuncties hebben vervuld bij DVRG en BTG. De heer Gaal is nog steeds bestuurder bij BTG.

DVRG heeft van de besloten vennootschap Ten Have B.V., houdster van tenminste 15% van de aandelen in DVRG het verzoek ontvangen tot het houden van een aandeelhoudersvergadering. DVRG heeft aan het verzoek vooralsnog geen gevolg kunnen geven omdat de voorbereiding tot het houden van een aandeelhoudersvergadering wordt gefrustreerd door de heer L.G.M. van Mook, in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de Stichting Prioriteitsaandelen De Vries Robbé Groep N.V. De heer Van Mook is tevens bestuurder van Ten Have B.V. De heer Van Mook is tot 1 januari 1998 gedelegeerd commissaris bij DVRG geweest.

Op 9 maart a.s. vindt te Dordrecht een kort geding plaats waarbij de Stichting Prioriteitsaandelen De Vries Robbé Groep N.V. medewerking van de heer Van Mook ter zake van de voorbereiding van de algemene vergadering van aandeelhouders vordert. Voorts wordt bij die gelegenheid een verzoekschrift behandeld waarbij Ten Have B.V. de vennootschap heeft verzocht tot het houden van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in DVRG. Naar het oordeel van DVRG is het verzoek van Ten Have B.V. zinloos nu er een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 26 mei 2000.

De Vries Robbé Groep N.V.
Huis ter Heide, 28 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie