Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Van der Ploeg (OCW) over Monumenten Selectie Project

Datum nieuwsfeit: 28-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.286 brief sts ocw inzake het monumenten selectie project Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 14:6

De Voorzitter van de vaste Commissie voor

OcenW uit de Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoetermeer, 28 februari 2000

Onderwerp

Brief gemeente Sint Anthonis

In antwoord op de brief van de gemeente Sint Anthonis aan de heer Schutte over de voortgang van het Monumenten Selectie Project d.d. 15 oktober 1999 bericht ik u het volgende.

Een groot deel van de door de provincie Noord-Brabant in het kader van het MIP ingediende voordrachten was ongeschikt voor plaatsing op de monumentenlijst. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de provincie Noord-Brabant hiervan met brief van 27 augustus 1997 op de hoogte gesteld. Op verzoek van de provincie vond op 12 november 1997 overleg plaats en zijn nadere afspraken gemaakt over ingediende en nog in te dienen voordrachten. Na een proef met meting van de resultaten zijn de afspraken met brief van 23 maart 1998 aan de provincie bevestigd. De afspraak betrof:


1. Een nieuwe toets door de RdMz van alle reeds ingediende voordrachten tot en met einde 1997 (ruim 650 objecten/complexen, inclusief die in de gemeente St. Anthonis), waarna gewijzigde voordrachten opnieuw konden worden ingediend. De RdMz verplichtte zich daarbij de gewijzigde voordrachten alleen marginaal te toetsen, waarbij de extra administratieve verwerking niet vertragend zou werken in de afwerking, terwijl de besluiten tot het niet aanwijzen juridisch zouden worden begeleid.


2. De RdMz zou nadrukkelijker in het voortraject worden betrokken om te voorkomen dat voordrachten niet zouden worden opgenomen.

In de eerste drie maanden van 1998 zijn in nauwe samenwerking met de RdMz en de provincie alle tot 1997 ingediende aanwijzingsvoorstellen getoetst en voor nadere bewerking aan de provincie geretourneerd.

Eerst nadat ook nog eens problemen in de automatisering waren overwonnen kon in februari 1999 pas worden begonnen met toetsing en verwerking van aangepaste gegevens. Door een interne prioritering heeft de gewijzigde aanvraag van de gemeente Sint Anthonis geen voorrang gekregen in afhandeling.

Bij een positief advies door alle betrokken partijen, geeft de Raad voor Cultuur een globaal en integraal advies per gemeente. In geval de RdMz voornemens is van het positief advies van gemeente en provincie af te wijken, is nader advies van de Raad voor Cultuur gewenst. Onlangs heeft de RdMz een tweedaagse bijeenkomst met de Raad georganiseerd, waarbij een honderdtal negatief beoordeelde aanvragen met de Raad is besproken.

Begin februari 2000 heeft een tweede bijeenkomst met de Raad voor Cultuur plaatsgevonden. Hier kwamen de aanvragen van de overige Noord-Brabantse gemeenten die onder de hersteloperatie vallen aan de orde. Bij deze tweede groep zit ook de gemeente Sint Anthonis. Definitieve besluitvorming omtrent plaatsing verwacht ik medio 2000, omdat dit op basis van het schriftelijke advies van de Raad voor Cultuur dient te geschieden.

Om onnodige verdere vertraging te voorkomen is in een aantal gevallen besloten af te wijken van de procedure en is al besloten tot aanwijzing van rijksmonumenten in de gemeenten Helmond en Best. Besloten is de versnelde afhandeling eveneens van toepassing te verklaren voor de gemeenten Geldrop, Grave, Laarbeek, Lith, Nuenen, Oirschot, Waalre en Sint Anthonis. De grote hoeveelheid besluiten en administratieve handelingen maken dat de definitieve besluiten pas over enkele maanden kunnen worden verzonden.

Zoals ik hoop te hebben aangegeven zet de Rijksdienst voor de Monumentenzorg alle zeilen bij om het MSP in de provincie Noord-Brabant versneld af te werken om de ontstane vertraging in te lopen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie