Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien invoeringsdatum BTW-compensatiefonds

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: BTW-compensatiefonds

Directie Begrotingszaken

De Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BZ 2000-00319 M

29 februari 2000

Onderwerp

Invoeringsdatum BTW-compensatiefonds

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van de brief die ik aan de gemeenten en provincies gezonden heb over het voornemen de invoering van het BTW-compensatiefonds met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2002.

De minister van financiën

Directie Begrotingszaken

BZ 2000-00316 M

29 februari 2000

Onderwerp

Invoeringsdatum BTW-compensatiefonds

Door middel van een circulaire die ik u november vorig jaar heb gestuurd, heb ik u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voorgenomen invoering van het BTW-compensatiefonds. Ik heb daarbij aangegeven dat het kabinet het voornemen had het fonds per 1 januari 2001 in te voeren.

Enkele weken geleden heb ik de ledenraadpleging van de VNG mogen toespreken over dit onderwerp. Daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat de invoering van het BTW-compensatiefonds dusdanige consequenties heeft voor het begrotingsproces van gemeenten en provincies dat in bepaalde gevallen de invoering van het fonds per 1 januari 2001 op bezwaren stuit. Omdat ik van mening ben dat het welslagen van het fonds gebaat is bij een zorgvuldig invoeringstraject, zal ik binnenkort - wanneer de wet naar de Tweede Kamer zal worden gezonden - voorstellen het fonds pas per 1 januari 2002 in te voeren.

Gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal ik u door middel van een aanvullende circulaire meer informatie geven over de consequenties van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Ik adviseer u dan ook - ondanks het uitstel tot 1 januari 2002 - zoveel mogelijk voort te gaan met de voorbereiding van de invoering van het fonds. Dit is met name van belang omdat bij invoering voor een individuele gemeente het van belang is om te weten wat de budgettaire effecten zijn. Het is daarbij nuttig voor uw gemeente te weten wat de hoogte van de in 2001 betaalde compensabele BTW is. Door het jaar 2001 te gebruiken om deze informatie te verkrijgen, kan de invoering in uw gemeente beter vorm krijgen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Directie Begrotingszaken

Het provinciebestuur

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BZ 2000-00315 M

29 februari 2000

Onderwerp

Invoeringsdatum BTW-compensatiefonds

Door middel van een circulaire die ik u november vorig jaar heb gestuurd, heb ik u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voorgenomen invoering van een BTW-compensatiefonds. Ik heb daarbij aangegeven dat het kabinet het voornemen had het fonds per 1 januari 2001 in te voeren.

Enkele weken geleden heb ik de ledenraadpleging van de VNG mogen toespreken over dit onderwerp. Daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat de invoering van het BTW-compensatiefonds dusdanige consequenties heeft voor het begrotingsproces van gemeenten en provincies dat in bepaalde gevallen de invoering van per 1 januari 2001 op bezwaren stuit. Omdat ik van mening ben dat het welslagen van het fonds gebaat is bij een zorgvuldig invoeringstraject, zal ik binnenkort - wanneer de wet naar de Tweede Kamer zal worden gezonden - voorstellen het fonds pas per 1 januari 2002 in te voeren.

Gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal ik u door middel van een aanvullende circulaire meer informatie geven over de consequenties van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Ik adviseer u dan ook - ondanks het uitstel tot 1 januari 2002 - zoveel mogelijk voort te gaan met de voorbereiding van de invoering van het fonds. Dit is met name van belang omdat bij invoering voor een individuele provincie het van belang is om te weten wat de budgettaire effecten zijn. Het is daarbij nuttig voor uw provincie te weten wat de hoogte van de in 2001 betaalde compensabele BTW is. Door het jaar 2001 te gebruiken om deze informatie te verkrijgen, kan de invoering in uw provincie beter vorm krijgen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie