Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen onkosten volksvertegenwoordigers

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: ONKOSTENVERGOEDING VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

PERSBERICHTNR. 00/048 Den Haag 29 februari 2000

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL KANT OVER ONKOSTENVERGOEDING VAN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VRAGEN:


1.

Deelt u de mening van het Interprovinciaal Overleg dat nu ook gekeken moet worden naar de onkostenvergoeding van volksvertegenwoordigers?


2.

Bent u bereid de onkostenvergoeding van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders met terugwerkende kracht te belasten? Zo neen, waarom niet?

ANTWOORDEN:


1.

Ja.


2.

Voor de fiscale behandeling van de vaste kostenvergoeding dient, zoals ik ook in mijn antwoord op vragen van mw. Van der Hoeven (vragen 2990004980) heb uiteengezet, onderscheid te worden gemaakt tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders die (van rechtswege of door te opteren) onder de werking van de Wet op de loonbelasting 1964 vallen en degenen die niet onder het bereik van de Wet vallen. niet onder de loonbelasting
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 28 april 1999, nr. 32.727 (BNB 1999/281), geoordeeld dat een kostenvergoeding, wil zij voor belastingplichtigen die niet onder de loonbelasting vallen onbelast blijven, betrekking dient te hebben op bepaalde werkelijk gemaakte en
- met declaraties of anderszins - overtuigend aantoonbare kosten. Aan deze belastingplichtigen kan sinds dat arrest geen vaste kostenvergoeding meer onbelast worden verstrekt. Daarmee is de basis aan de belastingvrije vaste kostenvergoeding voor gekozen bestuurders en volksvertegenwoordigers komen te ontvallen. Zoals ik in mijn eerder genoemde antwoord op vragen van mw. Van der Hoeven heb aangegeven, zal voor het jaar 2000 een overgangsregeling worden getroffen.

Met betrekking tot de vaste kostenvergoeding van Kamerleden heb ik inmiddels contact opgenomen met de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

wel onder de loonbelasting
Ten aanzien van landelijke politici en bestuurders die wel onder de loonbelasting vallen en vaste kostenvergoedingen ontvangen, zoals ministers en staatssecretarissen, geldt dat de Belastingdienst die vergoedingen eveneens zal toetsen. Van belastingheffing met terugwerkende kracht zal - evenals bij bestuurders op lokaal en provinciaal niveau - geen sprake zijn.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8403

29 feb 00 15:47

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie