Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Defensie kamervragen over aanschaf van trucks

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


_________________________________________________________________

Kamervragen en antwoorden

_________________________________________________________________

De aanschaf van trucks

29-02-2000

Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 3 18 81 88
Telex 31337 MVD/GV/NL
Telefax (070) 3 18 78 88

Aan:
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2
2511 CR 's Gravenhage

Uw brief
4 februari 2000

Uw kenmerk
2990006260

Ons nummer
M2000000898

Datum
29 februari 2000

Onderwerp
Vragen en antwoorden van het Tweede-Kamerlid Timmermans over de aanschaf van trucks.

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Timmermans.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Bijlage behorende bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 29 februari 2000 nr. M2000000898

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Timmermans (PvdA)(2990006260)

Vraag 1
Kent u de plannen van de Duitse Bundeswehr voor de aanschaf van grote aantallen trucks?
Antwoord
Ja. In Duitsland bestaat op termijn een behoefte aan ongeveer 1500 gewone trucks die geschikt zijn voor het vervoer van containers. Hiervoor zijn in de plannen nog geen gelden gereserveerd. Op dit moment bestaat slechts een concrete aanvullende behoefte aan ongeveer 450 wissellaadsystemen.

Vraag 2 en 3
Komen de specificaties voor deze trucks overeen met de specificaties die gelden voor de order ten behoeve van de Nederlandse Krijgsmacht, waarvoor nu een aanbestedingsprocedure loopt. Zo ja, ziet u dan mogelijkheden voor het gezamelijks aangaan van een Europese aanbestedingsprocedure met Duitsland? Zouden hieraan geen schaalvoordelen verbonden kunnen zijn, die kunnen leiden tot een scherpere prijsstelling en die ook mogelijkheden bieden voor interopreabiliteit tussen de beide krijgsmachtdelen?

Antwoord
In Duitsland wordt aan de gewone trucks voor containervervoer niet als eis gesteld dat deze over een eigen laad- en losinrichting beschikken. Zoals in de brief van 30 augustus 1996 (Kamerstuk 24 4000 X nr. 131) is gesteld, geldt deze eis wel voor de Nederlandse wissellaadsystemen waarvoor de aanbestedingsprocedure thans loopt. Omdat deze eis een essentieel onderdeel is van het in Nederland gekozen voertuigconcept, is samenwerking met Duitsland niet aan de orde. De Duitse aanvullende behoefte aan ongeveer 450 wissellaadsystemen betreft voertuigen waaraan zeer hoge eisen voor gebruik in het terrein worden gesteld. Nederland hanteert - op dit gebied - lagere eisen. In tegenstelling tot Duitsland stelt Nederland eisen aan het vervoer van civiele containers met wissellaadsystemen. In overeenstemming met de civiele regelgeving mag de hoogte van het voertuig mét container maximaal 4 meter zijn. De standaardhoogte van civiele containers (8ft6in) stelt dan ook speciale eisen aan het voertuigonderstel. In Duitsland is het vervoer van hoge civiele containers binnen de hoogte-eis van 4 meter niet voorzien. Ook op dit onderdeel lijkt samenwerking met Duitsland daarom niet goed denkbaar.

Vraag 4
Bent u bereid hierover op de kortst mogelijke termijn contact op te nemen met uw Duitse collega, ten einde de mogelijkheden van samenwerking te bezien?

Antwoord
Ik heb tijdens de ontmoeting met mijn Duitse ambtgenoot van 17 februari jl. gesproken over samenwerkingsmogelijkheden in dit project. Van Duitse zijde werden de hiervoor beschreven verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse eisen bevestigd. Daarbij is afgesproken dat Nederland verder zal gaan op het ingeslagen spoor en dat de samenwerking zich voor dit moment zal beperken tot wederzijdse informatieuitwisseling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie