Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen onderzoek vergoedingen raadsleden

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.706 onderzoek naar de vaste kostenvergoedingen van gemeentera adsleden

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 14:50


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag , 29 februari 2000

Onderwerp

Door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van der Hoeven (CDA) gestelde vragen.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief zend ik u hierbij een nota ter beantwoording van de door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van der Hoeven gestelde vragen.

Op uw verzoek worden deze vragen gelijktijdig beantwoord met de vragen van de leden Kant (ingezonden 7 januari 2000) en Luchtenveld (ingezonden 11 februari 2000).

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

W.A. Vermeend


1 en 2

Inleiding

In antwoord op eerdere kamervragen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reeds een uiteenzetting gegeven over het onderzoek naar de vaste kostenvergoedingen en de fiscale beoordeling van de uitkomsten daarvan.

Voor de fiscale behandeling van vaste kostenvergoedingen is van belang of de genieters van die vergoedingen onder de werking van de wet op de loonbelasting 1964 vallen, dan wel inkomsten genieten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Wel onder de loonbelasting

Voor zover gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters, leden van provinciale staten en gedeputeerde staten (van rechtswege of door daarvoor te opteren) onder de loonbelasting vallen, geldt met betrekking tot hun vaste kostenvergoeding het volgende.

Op grond van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 5a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990, zoals die met ingang van 1 januari 1997 luiden, behoren vaste vergoedingen niet tot het loon voor zover deze naar aard en veronderstelde omvang van de kosten zijn gespecificeerd en daaraan voorts - op verzoek van de inspecteur - een steekproefsgewijs onderzoek van de werkelijk gemaakte kosten tot verwerving van het loon ten grondslag ligt.

Op verzoek van de Belastingdienst is over de maanden oktober en november 1998 een steekproefsgewijs onderzoek ingesteld naar de werkelijk gemaakte kosten waarvoor de vaste vergoeding is toegekend. Het onderzoek is in opdracht van vertegenwoordigers van de betrokken bestuurders uitgevoerd door SGBO (het onderzoeksbureau van de VNG). Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de burgemeesters, de Commissarissen der Koningin, de VNG, het IPO, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Deze groep heeft in de maanden voorafgaand aan het onderzoek frequent overleg gevoerd. De uitkomsten van het onderzoek en de daaraan te verbinden gevolgen zijn op 18 november 1999 besproken in een bestuurlijk overleg van vertegenwoordigers van de betrokken functionarissen, de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en mij. Tijdens dat overleg heb ik een toelichting gegeven op de consequenties van de onderzoeksresultaten.

Voor het treffen van een groepsregeling geldt niet als criterium dat de tot een groep behorende belastingplichtigen gemiddeld kosten maken tot ten minste het bedrag van de vergoeding, doch primair dat de groep bestaat uit personen die vanuit kostenoogpunt vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat zij dezelfde kostensoorten moeten hebben en binnen die kostensoorten ongeveer dezelfde bedragen uitgeven. Alsdan kan de groep worden aangemerkt als homogene groep.

De uitkomsten van het onderzoek leveren een dermate grote spreiding van gemaakte kosten - zowel naar soort als in bedragen binnen één soort - op dat geen van de categorieën bestuurders aan te merken valt als een homogene groep. Daarmee is de basis die ten grondslag lag aan de onbelaste vaste kostenvergoeding ontvallen.

In het besluit van 28 december 1999, nr. DB99/3910M, is gezien de uitkomsten van het onderzoek voor de jaren 1999 en 2000 een regeling getroffen. Gebleken is dat deze regeling in de praktijk tot problemen leidt op het vlak van de uitvoering. Daarnaast mochten de individuele lokale en provinciale bestuurders, gezien de fiscale begeleiding tot dat moment, verwachten dat de vergoedingen over het jaar 1999 fiscaal niet getoetst hoefden te worden. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen zal het besluit van 28 december 1999 op korte termijn worden aangepast.

Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het feit dat met ingang van
2001 als uitvloeisel van de beoogde belastingherziening in 2001 een gewijzigd fiscaal regime van toepassing zal worden.

Voor het jaar 2000 zal daarom een overgangsregeling worden getroffen waarmee recht zal worden gedaan aan de belastbaarheid maar waarbij de betrokkenen geen financieel nadeel zullen ondervinden.

Niet onder de loonbelasting

Voor functionarissen die niet onder de loonbelasting vallen (wethouders, gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting) kan een vaste kostenvergoeding niet meer onbelast worden verstrekt als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 28 april 1999, nr. 32.727 (BNB 1999/281), waarin is geoordeeld dat bij de toepassing van artikel
23 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een kostenvergoeding, wil zij onbelast blijven, betrekking dient te hebben op bepaalde werkelijk gemaakte en - met declaraties of anderszins - overtuigend aantoonbare kosten. Daarmee is de basis aan de belastingvrije vaste kostenvergoeding voor gekozen bestuurders (wethouders, gemeenteraadsleden, leden van gedeputeerde staten en leden van provinciale staten), voor zover zij niet hebben geopteerd voor de loonbelasting, reeds komen te ontvallen.

Ik acht het gewenst de fiscale gevolgen voor de vaste vergoeding van bestuurders die niet onder de loonbelasting vallen gelijktijdig te laten ingaan met de fiscale gevolgen voor bestuurders die wel onder de loonbelasting vallen (zie hiervóór).


3

Het vorenstaande impliceert dat er voor het jaar 1999 geen financiële consequenties voor de betrokken bestuurders en vertegenwoordigers zijn en als gevolg van de overgangsregeling evenmin voor het jaar 2000.

Ander onderzoek naar de huidige kostenvergoeding van lokale en regionale politici is mij overigens niet bekend.


4 tot en met 6

De rechtspositionele aangelegenheden behoren tot het beleidsterrein van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het bestuurlijk overleg van 18 november 1999 is afgesproken dat een werkgroep wordt ingesteld die aanbevelingen moet doen voor een nieuwe kostenvergoedingsregeling. Die regeling zal transparant moeten zijn, controleerbaar, passen binnen de fiscale mogelijkheden en niet mogen leiden tot onevenredige uitvoeringslasten. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2001.

Als gevolg van de belastingherziening 2001 zal met ingang van 1 januari 2001 een nieuw fiscaal regime van toepassing worden. Een regime dat afwijkt van het huidige regime. In verband hiermee is het departement van Financiën vertegenwoordigd in de vorenbedoelde werkgroep.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...