Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Psychiaters opgeroepen voor actieberaad compensatieregeling

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Psychiaters opgeroepen voor actieberaad

LAD-bericht van 25 februari 2000

"Een (veel) betere compensatieregeling voor de crisisdiensten". Daarvoor roept de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband alle betrokken leden in de GGZ op om dinsdag 29 februari a.s. naar Utrecht te komen. Ook de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (spv) en psychologen zijn daartoe door hun belangenorganisaties aangespoord. Met de artsen zijn dit de medewerkers die in de geestelijke gezondheidszorg vooral zijn belast met het doen van crisisdiensten. De al maanden slepende onderhandelingen over zo'n regeling met de werkgevers moesten vorige week worden afgebroken.

Werkgeversorganisatie GGZ Nederland wil niet verder gaan dan een marginale 'verbetering' van de overwerktoeslag. De werknemersorganisaties willen onder meer een vaste financiële toelage voor de ongeveer 1.000 werknemers die de crisisdiensten draaien. Zij, en vooral de spv-ers, moeten bij nacht en ontij crisis-situaties van cliënten met psychische aandoeningen oplossen.

Achteruitgang
Het geschil over een betere compensatieregeling speelt al jaren. In 1996 werd de toenmalige CAO voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg geïntegreerd in de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Toen wilden werkgevers de compensatie voor deze
crisis/bereikbaarheidsdiensten zelfs afschaffen. Door daartegen actie te voeren ging dat niet door. Wel moesten de werknemers achteruitgang van hun bereikbaarheidstoelage en beloning incasseren. De compensatieregeling was, en bleef, dus niet optimaal in een sector waar de werkdruk toch al hoog is. De crisisdiensten vormen dan een extra belasting.

Pijn
Vorig jaar werd weer van CAO gewisseld: de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Bij die CAO-onderhandelingen kwam er een tijdelijke regeling voor de crisisdiensten uit de bus. De inhoud daarvan deed pijn aan werknemerskant van de onderhandelingstafel. Er kwamen slechts enkele kleine verbeteringen tot stand. Afgesproken werd om in een werkgroep een definitieve, nieuwe regeling te ontwerpen. En dat heeft (vooralsnog) dus niets opgeleverd...

Miskenning
De onvrede onder de betrokken werknemers was al fors. Dit wordt nu versterkt door de halsstar righeid bij werkgevers. Overigens niet bij àlle werkgevers. Een aantal instellingen bieden een betere compensatie dan hun landelijke organisatie wenst. Maar in z'n algemeenheid vinden de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, de artsen en de psychologen de opstelling aan werkgevers kant een enorme miskenning van de belasting door crisisdiensten en de zware omstandigheden waaronder dan moet worden gewerkt.

Kennen & kunnen
Deze professionals moeten 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar zijn. Na oproep door bijvoorbeeld huisarts of politie moeten zij optreden in crisissituaties, zoals suïcidedreiging, acute psychoses en verslavingscomplicaties. Het beheersen van crises vergt het uiterste van kennen en kunnen. En daarnaast worden de werknemers vaak geconfronteerd met leed, agressie en geweld.

Actiebereidheid
De actiebereidheid in de sector is groot. De activiteiten van de werkgroep worden op de voet gevolgd en de opstelling van de werkgevers-onderhandelaars tot nu toe wordt scherp 'afgeserveerd'. Het gevoel dat het nu-of-nooit is voor een substantieel betere compensatieregeling voor de crisis/bereikbaarheidsdiensten, leeft sterk.
Overigens lijkt 't er op dat er weinig beweging zit in de meningen van partijen. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat de werknemers zich massaal verzetten. Dikke kans dus dat de Actiebij eenkomst op 29 februari de eerste in een reeks wordt. Of... Of? Of GGZ Nederland komt alsnog met een acceptabel voorstel. Waarschijnlijker is echter dat de werknemersorganisaties dan de ontstane situatie zullen toelichten en hun leden zullen oproepen tot vervolg-acties.

Wordt vervolgd
Ook na de 29ste zal de informatie van de LAD over dit onderwerp dus doorgaan. Daarvoor wordt onder meer deze site benut. Uiteraard ontvangen alle leden in de GGZ-sector voor wie dit geldt ook de meer specifieke circulaires die de LAD in dergelijke situaties in petto heeft.
Zie ook : Circulaire: Compensatie crisisdiensten

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie