Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS over nieuw-erkende thuiszorginstellingen

Datum nieuwsfeit: 29-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.295 brief sts vws inzake nieuw-erkende thuiszorginstellingen Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 14:21

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 februari 2000

Onderwerp

Nieuw-erkende thuiszorginstellingen

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek, kenmerk VWS-00-85, doe ik u hierbij een

afschrift toekomen van de beantwoording van de brief van Beeuwkes Thuiszorg te Ede met

betrekking tot nieuw-erkende thuiszorginstellingen.

Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud van deze brief.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Beeuwkes Thuiszorg

T.a.v. dhr. M.J. Beeuwkes, directeur

Hoenderweg 1

6712 CA EDE

Den Haag, 22 februari 2000

Geachte heer Beeuwkes,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 17 januari j.l. waarin u nogmaals aandacht vraagt voor zaken waarmee nieuw-toegelaten thuiszorginstellingen geconfronteerd worden, bericht ik u als volgt. Op 13 juli 1999 heb ik u bij schrijven DVVO/TZ/U-991056 al mijn standpunt bericht over het verhogen van uw budget. In dit standpunt is geen wijziging gekomen.

Indien u aanleiding heeft te veronderstellen dat zorgkantoren in het verdelen van de volume voor de V&V-sector kartelafspraken hebben gemaakt kunt u een klacht indienen bij de NMA (Nederlandse mededingingsautoriteit te Den Haag).

Eventueel zou u de CTU (commissie toezicht uitvoeringsorganisatie, postbus 396, 1180 BD Amstelveen) kunnen vragen te onderzoeken of de middelen voor de thuiszorg volgens de regels worden gecontracteerd.

Het is correct dat een thuiszorginstelling een aangewezen zorgkantoor heeft. Dit laat onverlet dat u over zorg die u buiten de regio van het aangewezen zorgkantoor wil leveren, ten laste van de regionale middelen, materieel afspraken kan maken met andere zorgkantoren. De formele vastlegging van deze afspraken dient te worden geformaliseerd door tussenkomst van uw aangewezen zorgkantoor.

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De plv. directeur Verpleging, Verzorging & Ouderen,

drs. P.J. van de Kasteele

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie