Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 09 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 09

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Maaibalk 9, plaatsen dakkapel.

- Patrijzenhof 41, plaatsen dakkapel.

- Patrijzenhof 174, plaatsen dakkapel.

- Roodzwenk 30, vergroten woning.

- Vlierberg 11, plaatsen duivenhok.

- Zilverschoon 28, plaatsen dakkapel.

- Raadhuislaan 61, plaatsen erfafscheiding.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Hasselaarlaan 11, vergroten woning.

- Wakkerendijk 120, plaatsen 4 dakramen.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Aartseveen 29, een Larix.

Verleende kapvergunningen

- Hasselaarlaan 74, een Blauwspar.

- Plantsoen 25, een Conifeer.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Aartseveen 88, bouwen berging en erfafscheiding.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 3 maart 2000 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Jubilea en afscheid vrijwillige brandweer Eemnes

Afgelopen zaterdag was de brandweerkazerne van Eemnes omgetoverd tot feestzaal. De reden voor alle inspanningen was het feit dat er vier collega's jubileerden en er afscheid genomen werd van een vijfde. Gerard Jansen en Martin Briër werden door burgemeester Bijl bedankt voor hun inspanningen van de afgelopen 12 ½ jaar.

Lovende woorden waren er ook voor Paul Stuyver en Erik van IJken die

beiden al 20 jaar aan het Eemnesser korps verbonden zijn. Na zich 24 jaar als chauffeur voor de brandweer te hebben ingezet, nam Hans Eggenkamp afscheid.
Er werden anekdotes verteld en herinneringen opgehaald, en er was een optreden van de gelegenheidartiesten "de blussende bikkels". De organisatie van deze geslaagde avond was in handen van

brandweervereniging "Luid Alarm".

Vacature bestuurssecretaresse

In het gemeentehuis van Eemnes werken zo'n 45 medewerkers en medewerksters, verdeeld over drie organisatieonderdelen. Eén daarvan

is het Staforgaan. Het Staforgaan houdt zich bezig met financiën,

personeel en organisatie, automatisering, archief, receptie, bodediensten en bestuurssecretariaat.

De huidige bestuurssecretaresse maakt gebruik van een regeling om flexibel uit te treden, daarom zijn wij op zoek naar een

bestuurssecretaresse
gemiddeld 18 uur per week van 1 mei 2000 tot 1 april 2001, daarna gemiddeld 36 uur per week

functie-inhoud

- verzorgen van algemene secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de leden van het college van burgemeester en wethouders, de raadscommissies en de gemeenteraad;

- voorbereiden van vergaderingen en het notuleren van de raadsvergaderingen;

- voorbereiden van representatieve aangelegenheden van de bestuursorganen;

- verzorgen van de voorlichting (incl. onderhouden website);
- applicatiebeheer tekstverwerking.
In de periode van 1 mei 2000 tot 1 april 2001 wordt de functie als duobaan vervuld, samen met de huidige bestuurssecretaresse. De nadruk van de werkzaamheden ligt in die periode op de algemene secretariaatswerkzaamheden; het voorbereiden van vergaderingen en het notuleren van de raadsvergaderingen.

functie-eisen

- relevante opleiding op ten minste mbo-niveau, bijvoorbeeld Schoevers


- ruime ervaring

- affiniteit met en belangstelling voor het werken binnen een lokale overheid

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- een accurate, flexibele en klantgerichte instelling.

salaris
Het functieniveau is vastgesteld op niveau 7, maximaal fl. 4.759,- bruto per maand bij een volledig dienstverband (gemiddeld 36 uur per week).

informatie en sollicitatie
De arbeidsduur wordt verdeeld over vijf dagen. In de periode van 1 mei
2000 tot 1 april 2001 zijn de werktijden in de ochtenden, de raadsvergaderingen zijn regulier eens per maand op maandagavond. De aanstelling geschiedt in algemene dienst, wat betekent dat zowel de inhoud van de functie als de plaats binnen de ambtelijke organisatie aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Meer inlichtingen worden graag verstrekt door de heer J. van der Woude, hoofd Staforgaan, of de heer mr. A.J.M. de Bruijn, gemeentesecretaris. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer (035) 5390611.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen één week na publicatie van deze advertentie richten aan burgemeester en wethouders van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
De gemeente Eemnes streeft ernaar meer leden van minderheidgroeperingen in dienst te nemen. Zij worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Rampenplan Eemnes 1999

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 december 1999 heeft vastgesteld het Rampenplan

Eemnes 1999. Dit rampenplan treedt in werking op 26 februari 2000. Bij de balie van de basisadministratie ligt het Rampenplan Eemnes 1999 ter inzage.

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september
2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.

Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Eemnes nr. 15 in top 20 beste gemeentelijke websites

Blauw New Media Consulting te Rotterdam heeft in opdracht van de Helpdesk Overheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in totaal 580 overheidsites beoordeeld. De websites zijn in 18 categorieën ingedeeld, zoals gemeenten, provincies, universiteiten enz.
De websites zijn beoordeeld m.b.v. een checklist, onderverdeeld naar vragen op de onderdelen Internet (interactiviteit, navigatie enz.) en Content.
Uit de rapportage "Internet Monitor Overheidswebsites" van Blauw New Media Consulting blijkt dat Eemnes, van de 158 gemeentelijke sites die on-line zijn, qua inhoud, actualiteit, interactiviteit en servicekwaliteit op de 15e plaats (tussen voornamelijk grote steden) is geëindigd

Het volledige rapport "Internet Monitor Overheidswebsites 1999" is te zien op Internet: www.overheid.nl/helpdesk

Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

In verband met een wijziging in het takenpakket van de GGD-Eemland wint de gemeente Eemnes sinds november 1999 de medische adviezen voor aanvragen ingevolge de Wvg in bij het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Gooi- en Vechtstreek te Hilversum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Leegwater, elke dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij het "Wvg-loket" binnen de sector Algemeen bestuur en welzijn van het gemeentehuis Eemnes of telefonisch op nummer 035 - 5390680.
Telefonisch op andere tijdstippen op nummer 033 - 4694428

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...