Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 09 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 09

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Maaibalk 9, plaatsen dakkapel.

- Patrijzenhof 41, plaatsen dakkapel.

- Patrijzenhof 174, plaatsen dakkapel.

- Roodzwenk 30, vergroten woning.

- Vlierberg 11, plaatsen duivenhok.

- Zilverschoon 28, plaatsen dakkapel.

- Raadhuislaan 61, plaatsen erfafscheiding.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Hasselaarlaan 11, vergroten woning.

- Wakkerendijk 120, plaatsen 4 dakramen.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Aartseveen 29, een Larix.

Verleende kapvergunningen

- Hasselaarlaan 74, een Blauwspar.

- Plantsoen 25, een Conifeer.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Aartseveen 88, bouwen berging en erfafscheiding.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 3 maart 2000 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Jubilea en afscheid vrijwillige brandweer Eemnes

Afgelopen zaterdag was de brandweerkazerne van Eemnes omgetoverd tot feestzaal. De reden voor alle inspanningen was het feit dat er vier collega's jubileerden en er afscheid genomen werd van een vijfde. Gerard Jansen en Martin Briër werden door burgemeester Bijl bedankt voor hun inspanningen van de afgelopen 12 ½ jaar.

Lovende woorden waren er ook voor Paul Stuyver en Erik van IJken die

beiden al 20 jaar aan het Eemnesser korps verbonden zijn. Na zich 24 jaar als chauffeur voor de brandweer te hebben ingezet, nam Hans Eggenkamp afscheid.
Er werden anekdotes verteld en herinneringen opgehaald, en er was een optreden van de gelegenheidartiesten "de blussende bikkels". De organisatie van deze geslaagde avond was in handen van

brandweervereniging "Luid Alarm".

Vacature bestuurssecretaresse

In het gemeentehuis van Eemnes werken zo'n 45 medewerkers en medewerksters, verdeeld over drie organisatieonderdelen. Eén daarvan

is het Staforgaan. Het Staforgaan houdt zich bezig met financiën,

personeel en organisatie, automatisering, archief, receptie, bodediensten en bestuurssecretariaat.

De huidige bestuurssecretaresse maakt gebruik van een regeling om flexibel uit te treden, daarom zijn wij op zoek naar een

bestuurssecretaresse
gemiddeld 18 uur per week van 1 mei 2000 tot 1 april 2001, daarna gemiddeld 36 uur per week

functie-inhoud

- verzorgen van algemene secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de leden van het college van burgemeester en wethouders, de raadscommissies en de gemeenteraad;

- voorbereiden van vergaderingen en het notuleren van de raadsvergaderingen;

- voorbereiden van representatieve aangelegenheden van de bestuursorganen;

- verzorgen van de voorlichting (incl. onderhouden website);
- applicatiebeheer tekstverwerking.
In de periode van 1 mei 2000 tot 1 april 2001 wordt de functie als duobaan vervuld, samen met de huidige bestuurssecretaresse. De nadruk van de werkzaamheden ligt in die periode op de algemene secretariaatswerkzaamheden; het voorbereiden van vergaderingen en het notuleren van de raadsvergaderingen.

functie-eisen

- relevante opleiding op ten minste mbo-niveau, bijvoorbeeld Schoevers


- ruime ervaring

- affiniteit met en belangstelling voor het werken binnen een lokale overheid

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- een accurate, flexibele en klantgerichte instelling.

salaris
Het functieniveau is vastgesteld op niveau 7, maximaal fl. 4.759,- bruto per maand bij een volledig dienstverband (gemiddeld 36 uur per week).

informatie en sollicitatie
De arbeidsduur wordt verdeeld over vijf dagen. In de periode van 1 mei
2000 tot 1 april 2001 zijn de werktijden in de ochtenden, de raadsvergaderingen zijn regulier eens per maand op maandagavond. De aanstelling geschiedt in algemene dienst, wat betekent dat zowel de inhoud van de functie als de plaats binnen de ambtelijke organisatie aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Meer inlichtingen worden graag verstrekt door de heer J. van der Woude, hoofd Staforgaan, of de heer mr. A.J.M. de Bruijn, gemeentesecretaris. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer (035) 5390611.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen één week na publicatie van deze advertentie richten aan burgemeester en wethouders van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
De gemeente Eemnes streeft ernaar meer leden van minderheidgroeperingen in dienst te nemen. Zij worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Rampenplan Eemnes 1999

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 december 1999 heeft vastgesteld het Rampenplan

Eemnes 1999. Dit rampenplan treedt in werking op 26 februari 2000. Bij de balie van de basisadministratie ligt het Rampenplan Eemnes 1999 ter inzage.

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september
2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.

Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Eemnes nr. 15 in top 20 beste gemeentelijke websites

Blauw New Media Consulting te Rotterdam heeft in opdracht van de Helpdesk Overheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in totaal 580 overheidsites beoordeeld. De websites zijn in 18 categorieën ingedeeld, zoals gemeenten, provincies, universiteiten enz.
De websites zijn beoordeeld m.b.v. een checklist, onderverdeeld naar vragen op de onderdelen Internet (interactiviteit, navigatie enz.) en Content.
Uit de rapportage "Internet Monitor Overheidswebsites" van Blauw New Media Consulting blijkt dat Eemnes, van de 158 gemeentelijke sites die on-line zijn, qua inhoud, actualiteit, interactiviteit en servicekwaliteit op de 15e plaats (tussen voornamelijk grote steden) is geëindigd

Het volledige rapport "Internet Monitor Overheidswebsites 1999" is te zien op Internet: www.overheid.nl/helpdesk

Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

In verband met een wijziging in het takenpakket van de GGD-Eemland wint de gemeente Eemnes sinds november 1999 de medische adviezen voor aanvragen ingevolge de Wvg in bij het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Gooi- en Vechtstreek te Hilversum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Leegwater, elke dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij het "Wvg-loket" binnen de sector Algemeen bestuur en welzijn van het gemeentehuis Eemnes of telefonisch op nummer 035 - 5390680.
Telefonisch op andere tijdstippen op nummer 033 - 4694428

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie