Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma vernieuwing VluchtelingenWerk Nederland

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vluchtelingenwerk Nederland

Programma vernieuwing VluchtelingenWerk Nederland

1 maart 2000

VluchtelingenWerk Nederland wil de komende jaren op kwalitatief hoogwaardige wijze blijven ijveren voor het recht van vluchtelingen op een veilige toekomst. Om dat te realiseren zal de vereniging een omvangrijk veranderingsproces inzetten. Voorstellen daartoe worden in de Verenigingsraad van eind maart besproken.

Op basis van een intensieve discussie over strategie en identiteit heeft de Verenigingsraad in december 1999 richtinggevende besluiten genomen. Deze zijn in de afgelopen maanden binnen de werkorganisatie, in samenspraak met vrijwillige en betaalde medewerkers van Stichtingen VluchtelingenWerk, verder uitgewerkt. Tevens is in november extern onderzoeker H. Berg gestart met een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren van de vereniging. De observaties van Berg zijn herkenbaar; de meeste van zijn aanbevelingen sporen met de plannen zoals ze binnen de organisatie uitgewerkt zijn. Op basis van die plannen concentreren bestuur en directie zich in de komende periode op de onder-staande actiepunten.


1. Politiek en maatschappelijk klimaat

VluchtelingenWerk Nederland wil in de komende jaren een offensief extern beleid voeren. In de afgelopen jaren werd opvang en toelating van vluchtelingen in toenemende mate ervaren als een last. VluchtelingenWerk zal er zich met alle geschikte middelen voor inzetten dat de Nederlandse maatschappij opvang en toelating van vluchtelingen weer als een plicht gaat zien, een plicht om mensen die vervolgd worden hier een veilig bestaan te bieden. VluchtelingenWerk wil in het debat rond migratie, allochtonen, illegalen, waar dit raakt aan de positie van asielzoekers en vluchtelingen, een toonaangevende rol spelen. Binnen de organisatie zal, in samenspraak met externe partners, in de komende maanden een concreet plan hiertoe ontwikkeld worden.


2. Clustervorming

VluchtelingenWerk is actief in alle opvangcentra en in nagenoeg alle gemeenten. Landelijk zijn er ruim 400 lokale en regionale stichtingen. Om in de komende jaren aan vluchtelingen ter plekke hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden, om de continuïteit in de uitvoering beter vorm te kunnen geven, en om voor organisaties waarmee VluchtelingenWerk te maken heeft een herkenbare organisatievorm en aanspreekpunt te hebben is een omvorming nodig. Het voorstel aan de Verenigingsraad is in het komende jaar tot circa 40 clusters te komen. Deze clusters voeren de taken in het kader van de asielprocedure en van de maatschappelijke begeleiding integraal uit.


3. Reorganisatie landelijke organisatie

De landelijke werkorganisatie wordt gereorganiseerd en afgeslankt. Door de clus-ter-vor-ming kan een effectievere ondersteuningsstructuur ingevoerd worden, waarmee tevens noodzakelijke bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.
In de afgelopen maanden is een plan hiertoe met voortvarendheid binnen de werkorganisatie uitgewerkt. Het bestuur is van mening, dat dit plan een goed uitgangspunt is voor vernieuwing van de werkorganisatie. Het plan zal in de komende weken verder uitgewerkt worden en aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. De hoofdlijnen van het plan zullen in de Verenigingsraad van juni besproken worden.


4. Gezonde financiële basis

Voortzetting van het huidige niveau van uitgaven in de centrale organisatie en van financiering van activiteiten in de centra leidt onvermijdelijk tot het (financiële) einde van Vluch-telingenWerk Nederland. De voorstellen die nu in het kader van de reorganisatie en het meerjaren financieel beleid zijn uitgewerkt, zullen het uitgavenniveau structureel terugdringen. Voor de korte termijn zijn enkele maanden geleden al maatregelen genomen, zoals een vacaturestop en beperking van overige uitgaven.
Bestuur en directie zijn er zich van bewust dat een stevige financiële basis mede afhankelijk is van verbreding van de eigen inkomsten. Een concreet plan daartoe zal ontwikkeld worden.
Het beheer van het vermogen van VluchtelingenWerk zal worden geanalyseerd ten einde het effectieve rendement op een veilige manier te vergroten.


5. Vluchtelingen bij VluchtelingenWerk

Vluchtelingen zullen op alle niveaus in de vereniging nauw bij uitvoering en beleidsontwikkeling worden betrokken. Een concreet plan zal in juni op de Verenigingsraad besproken worden. VluchtelingenWerk hoopt dat de samenwerking met de VON binnenkort volledig hersteld zal worden en heeft daartoe al de nodige initiatieven genomen.


6. Communicatie binnen de vereniging

Het asielbeleid ontwikkelt zich niet altijd voorspelbaar. Een goede interne communicatie is dan wezenlijk om samenhang en overzicht te blijven realiseren. In het afgelopen jaar bleek communicatie soms problematisch. Daarom zal veel aandacht uitgaan naar de interne communicatie. Dit is temeer van belang nu de vereniging een complex veranderingsproces ingaat.
Voor de veranderingsplannen is daarom een breed overleg ingezet. Dat laat onverlet dat het in de toekomst geboden is dat overlegtijd ook effectief is, en in verhouding moet staan tot het uitvoerende werk.


7. Effectieve verenigingsstructuur

De clustervorming biedt de kans de structuur van de vereniging eenvoudiger en daarmee effec-tiever te maken. Bestuur en directie zetten zich ervoor in dat beleidsbepaling en controle op de uitvoering in en door de Verenigingsraad uitsluitend op hoofdlijnen plaatsvindt. Dit verbetert de besluitvorming en draagt bij aan betere communicatie. Besluiten van de Verenigingsraad kunnen hierdoor maatgevend zijn en het samenspel tussen directie, management en de uitvoerende organisatie kan aan kracht winnen.
Het zwaartepunt in de vereniging ligt bij de clusters. Individuele leden zullen geen deel meer uitmaken van de Verenigingsraad, evenmin als de landelijke ledenrechtspersonen.


8. Allianties

De samenwerking met de huidige ledenrechtspersonen van VluchtelingenWerk, vaak medeoprichters van de vereniging, is wezenlijk. Met de verschillende organisaties zullen op operationeel niveau concrete werkprogramma's ontwikkeld worden. Ten aanzien van collectieve gedachteontwikkeling en afstemming zal een beleidsforum opgezet worden. Bezien wordt of hier ook andere organisaties bij aan kunnen sluiten.


9. Verhouding Bestuur - Directie

De nieuwe constellatie en het veranderingsproces daarheen vereisen een duidelijke opvatting over de rol van bestuur en directie. Bestuur en directie willen komen tot een moderne verhouding ten opzichte van elkaar. Deze houdt in dat het bestuur verantwoordelijk is voor alle aspecten rond beleidsbepaling en uitvoering, maar taken hiertoe systematisch delegeert aan de directie. Wanneer dit nodig is, zal er intensief en veelvuldig contact zijn. Dit model wordt ook wel bestuur op afstand genoemd. Bestuur en directie behoeven vanzelfsprekend een vertrouwensrelatie. De nieuwe verhouding wordt vastgelegd in een protocol. Binnen enkele maanden wordt de directiefunctie vast ingevuld.

10. Bestuurlijke vernieuwing

Mede in het licht van de conclusies van het rapport Berg neemt de voorzitter het als zijn primaire taak op zich tot een vernieuwd en volledig bezet bestuur te komen. Uit-gangs-pun-ten hierbij zijn kwaliteit en continuïteit. In dit licht zullen ook gesprekken worden gevoerd met de huidige leden van het bestuur.

Notities waarin bovenstaande voorstellen onderbouwd zijn, worden eind maart in de Verenigingsraad besproken.

Bestuur en directie willen met deze plannen zorgen voor een duidelijke, overzichtelijke or-ga-nisatie, die een krachtige rol speelt bij de uitvoering, in de beleidsvorming, en in het maat-schappelijk debat aangaande asielzoekers en vluchtelingen.

29-02-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...