Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NEDCON realiseert forse winststijging in 1999

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

NEDCON realiseert FORSE WINSTSTIJGING IN 1999

Doetinchem, 1 maart 2000

Nedcon Groep N.V. (ontwerp en productie van geavanceerde industriële magazijnstellingen) realiseerde in 1999 een resultaat na belastingen van EUR 1,57 miljoen, een stijging met 138% (1998: EUR 0,66 miljoen).

Een sterkere focus op winstgevende omzet gecombineerd met kostenrationalisatie en een betere beheersing van het montagetraject hebben geleid tot een forse verbetering van de winstgevendheid. De netto-omzet daalde ten opzichte van 1998 met 6% naar EUR 66 miljoen.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 65% tot EUR 2,9 miljoen in 1999.

De winst per aandeel kwam uit op EUR 1,08 (1998: EUR 0,46).

Aan aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van EUR 0,50 per gewoon aandeel van NLG 0,25 (EUR 0,11) nominaal in contanten of een gelijkwaardig bedrag in certificaten van aandelen.

Veranderingsproces

Nedcon zette in 1999 een aantal cruciale stappen om de winstgevendheid van de onderneming structureel te verbeteren en de marktpositie te versterken. In het verslagjaar zijn alle bedrijfsonderdelen tegen het licht gehouden en beoordeeld op strategisch belang, functionaliteit en rendement.

In 1999 zijn concrete plannen gemaakt en is een aanvang genomen met de implementatie van het veranderingsproces, dat in 2000 wordt afgerond.

Aan de veranderingen lagen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
1. betere verhouding tussen kosten en opbrengsten;
2. sterkere focus op het technisch concept;
3. versterking van de positie in Europa en de Verenigde Staten.
De strategie van Nedcon is gericht op een winstgevende en beheersbare geografische expansie.

In de systeemmarkt, de belangrijkste markt voor Nedcon, streeft de onderneming met maatwerkoplossingen voor geïntegreerde en geautomatiseerde opslag- en orderpicking-systemen naar verdere vergroting van het marktaandeel in Europa en de Verenigde Staten. Deze markt is met name sterk in beweging vanwege de opkomst van de e-commerce, die specifieke eisen stelt aan opslag- en orderpickingsystemen. Nedcon is als geen ander goed gepositioneerd in deze markt voor geautomatiseerde online orderverwerking en streeft ernaar haar leidinggevende positie hierin verder uit te breiden.

Bijzonder succesvol is eveneens het door Nedcon nieuw ontwikkelde concept voor silobouw (stellingconstructies voorzien van dak- en wandbeplating), een interessante groeimarkt met name in Duitsland en de Verenigde Staten.

De onderneming zal daarom verder in de ontwikkeling van silobouw investeren.

De nog steeds omvangrijke markt voor standaardmagazijnstellingen verplaatst zich meer en meer van eindafnemers naar logistieke dienstverleners. Ook in deze wijzigende markt weet Nedcon zich zeer goed te handhaven. Voor de grote standaardsystemen richt Nedcon zich op Europa en in de thuismarkt Benelux en Centraal-Europa - ook op kleinere standaardsystemen.

Vooruitzichten

Nedcon ziet 2000 met vertrouwen tegemoet. In alle marktsegmenten waarin de onderneming actief is, zal naar verwachting een verdere groei optreden. Daarnaast zal de brutomarge verder verbeteren en zal het kostenniveau als gevolg van de ingezette kostenrationalisatie in
2000 relatief verder afnemen.

De directie van Nedcon verwacht op basis hiervan voor het lopende jaar opnieuw een forse verbetering van het resultaat te kunnen realiseren.

KERNCIJFERS

(in duizenden euro's)


1999

1998

1997 *

1996 *

1995 *
Rentabiliteit

Netto-omzet


66.154

70.543

63.866

52.240

41.097
Bedrijfsresultaat


2.877

1.739

4.164

4.349

67
In % van de netto-omzet


4,3%

2,5%

6,5%

8,3%
0,2%

Resultaat voor belastingen


2.460

1.079

3.696

3.996

-312
Resultaat na belastingen


1.566

657

2.576

2.736

-300
In % van de netto-omzet


2,4%
0,9%


4,0%

5,2%

-0,7%
Eigen vermogen


17.533

16.425

15.846

13.450

11.351
Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen in %


9,2%

4,1%

17,6%

22,1%

-2,6%
Balanstotaal


38.789

36.346

40.476

27.640

23.924
Werkkapitaal (vlottende activa - vlottende passiva)


4.524

4.496

7.353

8.075

6.869
Netto geïnvesteerd vermogen (balanstotaal - kortlopende schulden)


20.117

19.199

19.586

15.978

13.990
Resultaat voor belastingen / gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen in %


12,5%

5,6%

20,8%

26,7%

-4,5%
Vermogenspositie / Liquiditeit

Solvabiliteit in % (eigen vermogen / balanstotaal)


45,2%

45,2%

39,1%

48,7%

47,4%
Werkkapitaal / balanstotaal in %


11,7%

12,4%

18,2%

29,2%

28,7%
Current ratio (vlottende activa / vlottende passiva)


1,2

1,3

1,4

1,7

1,7
Algemeen

Investeringen (netto)


3.466

4.421

5.843

2.337

2.150
Afschrijvingen


2.426

2.231

1.539

1.550

1.412
Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen)


3.992

2.888

4.115

4.286

1.112
Cijfers per aandeel (in euro's)

Aantal aandelen * 1.000


1.450

1.431

1.396

1.345

1.315
Resultaat na belastingen


1,08
0,46


1,85

2,03

-0,23
Eigen vermogen


12,09

11,48

11,35

10,00

8,63
Dividend

0,5

0,34

0,75

0,68

0,34

Pay-outratio in %


46%

74%

41%

33%

-

**

Koers ultimo boekjaar


15,00

15,79

44,92

21,33

16,47
Koers / winstverhouding (o.b.v. koers ultimo boekjaar)


13,9

34,4

24,3

10,5

-

* Voor de betreffende jaren zijn de cijfers niet herrekend voor de stelselwijziging

** Niet van toepassing als gevolg van dividenduitkering t.l.v. reserves

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie