Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultante Fund: uniek beursgenoteerd beleggingsfonds

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RESULTANTE FUND

Resultante Fund: uniek beursgenoteerd beleggingsfonds

PERSBERICHT

Resultante Fund: uniek beursgenoteerd beleggingsfonds op basis van 'gecalculeerd beleggen'

Op 1 maart aanstaande zal op de AEX Exchanges T&P Resultante Fund N.V. worden geïntroduceerd.
Resultante Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die haar vermogen belegt in grote en middelgrote ondernemingen die genoteerd zijn aan de officiële beurzen in Europa, in combinatie met opties. In aanvang zal het vermogen hoofdzakelijk worden belegd conform de AEX-Index.

Bij het beheer van de effectenportefeuille van Resultante Fund zal gebruik worden gemaakt van de methodiek gecalculeerd beleggen. Dit is een berekende manier van beleggen, waarbij op voorhand wordt bepaald wanneer beleggingsacties zullen plaatshebben. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze acties op basis van emotie of andere subjectieve gronden geschieden. Deze methode is een primeur voor een beleggingsfonds op de Amsterdamse beurs.

De methodiek gecalculeerd beleggen is ontwikkeld door Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer B.V., een moderne, zelfstandige vermogensbeheerder gevestigd te Rotterdam, die geen bindingen heeft met een bank of verzekeringsmaatschappij. De methodiek wordt al succesvol toegepast bij het individuele beheer van grote vermogens; met de introductie van Resultante Fund is deze binnen het bereik van iedere belegger gekomen.

'Wij hebben zeer veel vertrouwen om op middellange termijn door middel van gecalculeerd beleggen een hoger rendement te behalen dan de AEX' aldus Hans Tielkemeijer, een van de bedenkers van de methodiek. 'Vandaar dat het fonds haar beloningsstructuur voor een groot deel afhankelijk heeft gemaakt van de behaalde rendementen.'

Het fonds zal een giraal systeem onderhouden waardoor beleggers op eenvoudige en goedkope wijze kunnen toe- en uittreden. Aan deelnemers in de Beleggersgiro zal ieder kwartaal de nieuwsbrief 'de Resultante' worden toegezonden, waarin de portefeuille en de mutaties zullen worden toegelicht. De overige beleggers in het fonds kunnen deze nieuwsbrief opvragen.

De introductie zal worden verzorgd door Theodoor Gilissen Bankiers te Amsterdam.

Rotterdam, 18 februari 2000

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Hans Tielkemeijer, Telefoon 010-2423345

Profiel T&P Resultante Fund N.V.

Resultante Fund is een beleggingsmaatschappij die haar vermogen belegt in een goed gespreide portefeuille van aandelen en opties van grote en middelgrote ondernemingen, die genoteerd zijn aan de officiële beurzen van de landen die thans lid zijn van de Europese Gemeenschap alsmede Zwitserland en Noorwegen.
In aanvang zal het vermogen hoofdzakelijk worden belegd in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de AEX-Effectenbeurs NV, alsmede in opties op deze aandelen die genoteerd zijn aan de AEX-Optiebeurs NV.
De portefeuille zal worden samengesteld op basis van rekenkundige analyses. De verhandelbaarheid van de individuele aandelen en opties waarin zal worden belegd, speelt bij het nemen van de beleggingsbeslissingen eveneens een rol.

De beleggingsstrategie wordt omschreven als 'gecalculeerd beleggen' hetgeen betekent dat op voorhand wordt bepaald wanneer de beleggingsacties zullen plaatsvinden om te voorkomen dat deze acties op basis van emotie of andere subjectieve gronden gebeuren.

In het kader van 'gecalculeerd beleggen' worden in principe geschreven call- en/of putopties voortijdig terug-gekocht wanneer de hoogte van de tijdswaarde van de opties een vooraf bepaalde grens bereikt. Deze tijds-
waarde is gerelateerd aan de oorspronkelijke ontvangen premie of, indien de optie intrinsiek is geworden, aan de hoogte van de optieprijs. Hierdoor worden ongewenste extra aandelentransacties, uit hoofde van eventuele uitoefeningen van call- en/of putopties (assignments), in het fonds voorkomen.

Met behulp van specifieke uitgangspunten en een actief beheer streeft Resultante Fund ernaar de verwachtings-waarde in optiepremies te benutten ter verbetering van het rendement op de portefeuille. De portefeuille zal zijn samengesteld met inachtneming van de beleggingsrestricties waarvan de volgende met name van belang zijn:

minimaal 5% en maximaal 50% zal bestaan uit aandelen in combinatie met langlopende geschreven call- en putopties;
minimaal 5% en maximaal 50% zal bestaan uit aandelen in combinatie met kortlopende geschreven call- en putopties; en
minimaal 5% en maximaal 50% zal bestaan uit aandelen in combinatie met kortlopende geschreven callopties.

In het kader van adequaat portefeuillebeheer kan tevens gebruik gemaakt worden van additionele afgeleide instrumenten ter afdekking van neerwaartse koersrisico's (zoals long posities in index putopties).

Het streven van Resultante Fund is om met een volbelegde portefeuille op de middellange termijn, dat wil zeggen 1 tot 3 jaar, beter te presteren dan de AEX-index, dan wel in een later stadium een relevante Europese index.

Resultante Fund richt zich met name op vermogensgroei en in mindere mate op dividend en andere inkomsten. Het Fund heeft de status van fiscale beleggingsinstelling en is onderworpen aan het 0% vennootschapsbelasting-tarief. Resultante Fund zal binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar haar fiscale winst aan de aandeel-houders uitkeren.

Toelating tot de notering van de gewone aandelen op de Officiële Markt van de AEX-Effectenbeurs N.V. is aangevraagd. De AEX-Effectenbeurs is voornemens, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de gewone aandelen Resultante Fund op 1 februari 2000 tot de notering toe te laten.
Resultante Fund heeft een open end karakter. De beurskoers zal zich, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, derhalve rond de intrinsieke waarde per aandeel bewegen.

De koers van de gewone aandelen Resultante Fund zal dagelijks worden gepubliceerd in de Officiële Prijs-courant van Amsterdam Exchanges nv.

Met het kwartaalbericht 'de Resultante', wordt beleggers de mogelijkheid geboden de beleggingen en mutaties van het Fund op de voet te volgen. De belangrijkste mutaties in de portefeuille zullen tevens worden toegelicht. Aan deelnemers van de T&P Beleggersgiro zal het kwartaalbericht worden toegezonden. Overige aandeel-houders kunnen een exemplaar opvragen bij de vennootschap.

18 feb 00 12:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie