Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Niet storten maar verwerken van baggerspecie heeft toekomst

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

NIET STORTEN MAAR VERWERKEN VAN BAGGERSPECIE HEEFT DE TOEKOMST

Het verwerken van verontreinigde baggerspecie in bruikbare producten heeft tal van voordelen boven het storten van bagger. Het is goed voor het milieu, vergt geen opslagdepots en biedt met het oog op de toekomst uitzicht op een structurele oplossing. Vanuit de Tweede Kamer wordt nadrukkelijk gevraagd om meer de kant van het verwerken van baggerspecie uit te gaan. Er zit echter een nadeel aan: het kost veel geld.

Om uit dat dilemma te komen, heeft staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat de bedrijven die zich met het verwerken van baggerspecie bezighouden, uitgedaagd om alle expertise en ondernemerschap in te zetten om met haalbare plannen te komen. Woensdag 1 maart is tijdens een bijeenkomst in Zeist uitvoerig over deze problematiek gesproken tussen de aanbieders van bagger (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, havenbedrijven, waterschappen) en de verwerkende bedrijven.

De staatssecretaris stipte tijdens de bijeenkomst in Zeist de urgentie van het baggerprobleem nog eens aan. Bij niet tijdig baggeren kan de afwatering in gevaar komen en ondervindt de scheepvaart de nodige problemen. Als nieuw, schoner slib op verontreinigd slib wordt gestort, vermengt het zich en wordt het probleem alleen maar groter. De tijd dringt derhalve, aldus staatssecretaris De Vries.

Vanuit het bedrijfsleven bestaat toenemende belangstelling om het verwerken van bagger grootschalig aan te pakken. Voor hen is onder meer van belang dat er afzet is voor de producten die uit het verwerken van bagger komen, zoals zand, basalt, grind en bakstenen en dat zij ook op langere termijn zijn verzekerd van de aanvoer van baggerspecie om bedrijfsmatig te kunnen werken.

Binnen het Tienjarenscenario waterbodems wordt gewerkt aan het project 'van baggerspecie tot bouwstof'.
Per regio zal inzicht worden gegeven in de mogelijkheden van verwerking, inclusief de kosten en voorwaarden. Lopende regionale initiatieven worden zoveel mogelijk in dit project ingepast. Uiteindelijk zal een landelijke inventarisatie op tafel liggen en zal het overleg moeten uitmonden in meerjarige ontwerp-contracten.

Zo.n 55 baggerverwerkingsbedrijven hebben inmiddels belangstelling getoond. Het centrale thema bij de gesprekken is en blijft: grootschalig verwerken van bagger mogelijk tegen maatschappelijk acceptabele prijzen. Gezien de onzekerheden en de urgentie en omvang van het probleem blijft een tweesporenbeleid nodig. Naast onderzoek naar de haalbaarheid van verwerken, blijven grote baggerdepots nodig.

Staatssecretaris De Vries zet de gesprekken met de verwerkingsbedrijven voort. Ze hoopt dat overheid en markt nog voor de zomer tot een gezamenlijk standpunt komen, zodat straks zowel economie als milieu winnaar zijn.

Hans Scholten, 070 - 3516544
Moniek Bluyssen, 070 - 3517570

01 mrt 00 10:04

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie