Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet milieubeheer

ONTWERP-BESLUITEN
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan: 1. J. van de Top, voor een veehouderij op het adres Hoge Valkseweg 69 te Lunteren. WM/1999-017 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 3 paarden.
- Tevens is het gemeentebestuur van plan om de milieuvergunning van H. Bos, De Venen 10 te Lunteren, nr. HW-82-049 van 30 november 1982 in te trekken voor 53 vleesvarkens en 2 schapen.
2. J. van den Heuvel, voor een veehouderij op het adres Barneveldseweg 17 te Lunteren. WM/1999-100
3. J. Koudijs, voor een veehouderij op het adres Meulunterseweg 112 te Lunteren. WM/1999-152
- Tevens is het gemeentebestuur van plan om de milieuvergunning van K. Langerak, Koeweg 12 te Otterlo, nr. HW-92-370 van 29 juni 1993 in te trekken voor 1 stuks jongvee, 23 kraamzeugen, 8 guste/dragende zeugen en 112 gespeende biggen.

ONTWERP-INTREKKINGSBESLUIT
Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van J. Siebelink, Fransesteeg 14 te Ede van d.d. 29 juni 1993 nr. HW-92-335 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 2 schapen en 102 jongvee.

BESLUITEN
Op 22 februari 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan: 1. NUON Technisch bedrijf, voor een tijdelijke opstelling van warmwaterketels t.b.v. stadsverwarming en drie compactregelkamers en middenspanningsruimten op het adres Hogewoud ongen. te Ede. WM/1999-145
2. Du Pont de Nemours Nederland BV, voor een inrichting voor opslag en afwegen van gewasbescherming op het adres Kraatsweg 1 te Bennekom. WM/1999-171

Bedenkingen
Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 31 maart 2000 gemotiveerde schriftelijke beden kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 24 maart 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.
Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 17 maart 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten. Tot 14 april 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door: - degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht; - enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 14 april 2000. Indien voor deze da tum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voor ziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE
De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 31 maart 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 14 april 2000 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 17 maart 2000, en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na ge noemde datum worden ingezien. Adres inzage: Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.
_________________________________________________________________

Ede, 1 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie