Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen in kader Stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Aanvragen in het kader Stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 2001

Onder een organisatie wordt verstaan een rechtspersoon, die op één of meer van de in het gemeentelijk welzijnsjaarprogramma genoemde beleidsterreinen activiteiten in de gemeente uitvoert met de hulp van één of meer vrijwilligers.
Deze stimuleringsmaatregel is niet van toepassing voor: - organisaties met een politieke, levensbeschouwelijke of beroepsgerichte doelstelling, waarvan de activiteiten zich beperken ten behoeve van gelijkdenkenden;
- organisaties met een commerciële doelstelling; - zorg- en opvangorganisatie, die AWBZ-gelden ontvangen.

Onderstaand wijzen wij u tevens op het gestelde in artikel 5 van deze regeling:

Vergoedingen in de kosten van verzekering en/of de kosten van waarderingsactiviteiten
a. Een organisatie kan een vergoeding aanvragen in de kosten van het verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen van de voor die organisatie werkzame vrijwilliger(s) en/of in de kosten van een of meer waarderingsactiviteiten, die voor de vrijwilligers van die organisatie worden georganiseerd.
b. Als voor de eerste keer een vergoeding in de kosten van verzekering als bedoeld onder a. wordt aangevraagd, wordt een kopie van de betreffende polis bij de aanvraag gevoegd. c.De vergoeding in de waarderingsactiviteiten als bedoeld onder a. mag uitsluitend worden aangewend voor het dekken van de onkosten van die activiteiten en bedraagt 100,-- per vrijwilliger. De vergoeding van waarderingsactiviteiten van een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel wordt verstrekt voor het opgegeven aantal vrijwilligers met een maximum van 10% van het aantal bij de organisatie aangesloten personen/leden. Als in twee opeenvolgende jaren in het ledenaantal van een dergelijke organisatie een verschil van meer dan 10 leden optreedt, dient dat verschil nader schriftelijk te worden verklaard. d. Een aanvraag om een vergoeding in de kosten van waarderingsactiviteiten als bedoeld onder a is voorzien van een lijst met namen, adressen en een korte functieomschrijving van elke vrijwilliger, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In de aanvraag is aangegeven, op welke manier de organisatie invulling zal geven aan de waarderingsactiviteiten. Een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel vermeldt bij de aanvraag tevens het totaal bij de organisatie aangesloten aantal leden.
e. De besteding van een vergoeding voor 50 of meer vrijwilligers dient afzonderlijk herkenbaar in de jaarstukken of in een ander schriftelijk document te worden verantwoord.
f. De op grond van dit artikel in te dienen aanvragen kunnen elk jaar afzonderlijk herkenbaar worden ingepast in de aanvraag om een budgetsubsidie in het kader van het gemeentelijk welzijnsjaarprogramma. Als een dergelijke aanvraag niet wordt gedaan, kunnen vergoedingen schriftelijk worden aangevraagd vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
g. Op aanvragen, als bedoeld onder a, wordt beslist binnen 30 dagen na de datum, waarop de gemeentebegroting is vastgesteld van het jaar, waarop de aanvragen betrekking hebben.

Als u voor een bijdrage in het kader van bovenstaande regeling in aanmerking wenst te komen, kunt u voor 1 april 2000 een aanvraag indienen voor het jaar 2001.
Na deze datum ontvangen aanvragen voor het jaar 2001 kunnen niet meer worden behandeld.
Bij de aanvraag dient een lijst te zijn gevoegd met de namen, adressen en functies van de betreffende vrijwilligers. Tevens dient u hierbij een actuele ledenlijst te voegen.

Uw aanvraag kunt u zenden aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Welzijn en Educatie, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Elly Dekker, telefoonnummer 010 28.48.392.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie