Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Peper (BZK) op kamervragen over invoering USZO

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

bzk00000.271 brief min bzk t.g.v. antwoorden op door de cie gestelde v ragen inzake uszo
Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 9:44

Aan

de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 maart 2000

Onderwerp

Vragen over rapportage OOW/USZO (verantwoording invoering OOW/USZO tot en met 1998)

Bij brief van 20 januari 2000 heeft u mij een aantal vragen gesteld over de verantwoording inzake de invoering van OOW/USZO tot en met
1998 (Kamerstukken II 1999/2000, 24 706, nr. 25). Hierbij doe ik u mijn antwoorden op de vragen toekomen. De antwoorden zijn tot stand gekomen in overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


1. Wie had de verantwoordelijkheid tot het onderkennen en oplossen van het knelpunt van het gelijktijdig verbeteren van het primaire proces en het voorbereiden van de OOW? (blz. 4)

Dat was de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Die was verantwoordelijk voor het OOW-wetgevingsproces en de voorbereiding door USZO op een adequate uitvoering van de OOW. Ervan uitgaande dat een verantwoorde uitvoering van het primaire proces voorop staat, was het aan de minister van Binnenlandse Zaken om voor een oplossing te zorgen in geval van een knelpunt bij het gelijktijdig verbeteren van het primaire proces en het voorbereiden van de OOW. Die oplossing is gevonden in de beslissing in 1997 om de invoering van de WW en ZW uit te stellen en voorrang te geven aan de verbetering van het primaire proces.


2. In welke processen die binnen twee jaar zouden worden vervangen door OOW zijn geen grote investeringen gedaan en heeft dit geleid tot extra problemen in de uitvoering waar cliënten de dupe van zijn geworden? (blz. 4)

Het gaat hier om de uitvoering van de bestaande wachtgeldregelingen.

Dit punt is een belangrijke overweging geweest om, zoals hiervoor is aangegeven, in 1997 te besluiten de invoering van de WW en ZW uit te stellen. Hierdoor kon USZO zich richten op de bestaande wachtgeld-processen.


3. Is het verbeterde traject van het primaire proces op de meest snelle wijze doorlopen? (blz. 5)

Gezien de bevindingen in het aan u verstrekte rapport van PriceWaterhouseCoopers inzake het invoeringsproces, kan in ieder geval worden gesteld dat de verbetering van het primaire proces in voldoende mate en in een voldoende tempo heeft plaatsgevonden. Het gegeven dat in 1996 sprake was van een aantal slecht functionerende organisaties en dat nu de vergelijking met de performance van andere uvi's goed kan worden doorstaan, is in dit verband veelzeggend.


4. Waarom zijn de problemen in het primaire proces ontstaan en hadden die problemen door een andere werkwijze voorkomen kunnen worden? (blz.
5)

De problemen in het primaire proces zijn ontstaan in de periode vóór de oprichting van USZO. Van de vier onderdelen die per 1-1-1996 werden samengevoegd tot één organisatie, waren er drie met problemen in de uitvoering van het primaire proces. Door mij is niet exact per organisatie-onderdeel aan te geven waar die problemen vandaan kwamen. Feit is dat er, met uitzondering van het onderdeel DSZM, in 1996 geen goedkeurde accountantsverklaringen waren voor de samenstellende delen van USZO. Eind 1995 is (in overleg met de Tweede Kamer) vastgesteld dat een uitstel van de oprichting van USZO waarschijnlijk niet zou leiden tot een versnelling in de kwaliteitsverbetering van het primaire proces bij de onderdelen en is besloten tot de oprichting van de stichting USZO per 1-1-1996, waarbij in de startbrief aan USZO o.a. de opdracht is meegegeven om de processen te verbeteren. Achteraf kan worden worden geconstateerd dat dit een juiste keuze is geweest. Ik verwijs hiervoor ook naar het rapport van PriceWaterhouseCoopers.


5. Waarom voelt BZK zich gedwongen om de vordering op de debiteur NWO over te nemen? (blz. 6)

Zoals in mijn eerdere brief aan u is aangegeven, was het de bedoeling dat de invoeringsuitgaven werden betaald door de verschillende opdrachtgevers van USZO. BZK was in de periode tot en met 1998 verantwoordelijk voor de wijze van besteding van het invoeringsbudget. USZO was in opdracht van de minister van BZK belast met de incasso van de door de opdrachtgevers verschuldigde rekeningen.

In mijn brief aan u staat ook aangegeven dat er eind 1999 alle reden was om te komen tot een definitieve afronding en afrekening van het invoeringstraject tot en met 1998. Hierbij kon het niet zo zijn dat USZO, die `slechts' belast was met de incasso, bij de afrekening zou blijven zitten met een rekening van een debiteur. Om die reden heeft BZK met USZO afgerekend en de vordering op NWO overgenomen.


6. Heeft de toezegging van BZK aan OCenW om het project tot verbetering van de uitvoeringspraktijk bij USZO Groningen materieel te steunen de bedoeling gehad om OCenW te weerhouden te breken met USZO? (blz. 7)

Dat was niet de achterliggende bedoeling van de toezegging van BZK. Wel bestond de overtuiging dat, mede vanwege de toegenomen zakelijkheid tussen OCenW en USZO, het verbeteringsproject bij USZO Groningen van groot belang was voor de toekomst van USZO. Hetgeen met het verbeteringsproject werd beoogd, viel binnen de doelstellingen van het invoeringstraject inzake USZO. Vandaar de toezegging van BZK om dit project, zo mogelijk, materieel te steunen.


7. Er zijn zeer veel klachten geweest van mensen die vanuit een werknemerschap bij OCenW betrokken waren bij USZO. Is er voldoende gedaan om deze klachten te voorkomen en wie is de uiteindelijk verantwoordelijke voor de opgetreden problemen? (blz. 7)
Uiteindelijk is de minister van OCenW verantwoordelijk voor de uitvoering van de gevallen die zijn sector betreffen. Vandaar ook zijn inzet om met voortvarendheid te werken aan het verbeteren van de ontstane situatie. Zoals ook blijkt uit het rapport van PriceWaterhouseCoopers, hebben de inspanningen van OCenW resultaat gehad. Er kan dan ook worden gesteld dat er voldoende aan is gedaan om verdere klachten te voorkomen.


8. Kan de garantie worden gegeven dat de huidige USZO-organisatie de uitvoering van de Ziektewet en WW per 1-1-2001 volledig aankan, zodat er geen problemen voor burgers zullen ontstaan die met deze uitvoeringsorganisatie te maken krijgen en zal de invoeringsdatum van
1-1-2001 worden opgeschort wanneer deze garantie niet kan worden gegeven? (blz.1)

Op dit moment is nog geen garantie te geven. Wel is duidelijk dat, wanneer later dit jaar blijkt dat de invoering uitvoeringstechnisch niet verantwoord is, niet zal worden overgegaan tot invoering per
1-1-2001. Er is in het voorbereidingstraject vanuit de uitvoering reeds een aantal knelpunten geconstateerd. Om de invoeringsrisico's te beperken, dient een gelijktijdige invoering van de WW voor nieuwe werklozen en omzetting van de lopende wachtgelduitkeringen te worden voorkomen. Vandaar dat de gedachten uitgaan naar een gefaseerde invoering van de WW: voor de nieuwe gevallen per 1-1-2001 en voor de lopende gevallen op een later moment. Zodra de besluitvorming over een gefaseerde invoering is afgerond, zal ik de Tweede Kamer hierover informeren.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...