Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout: ombuigingspakket van 13 miljoen

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

B. en w. willen met pakket trend doorbreken

College stelt ombuigingspakket van 13 miljoen voor

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben vandaag een pakket ombuigingsmaatregelen gepresenteerd, dat structureel ƒ 13 miljoen moet opbrengen. Dat is bijna tien procent van de totale begroting (ƒ 155 miljoen). De ombuigingen hebben betrekking op (bijna) alle posten binnen de gemeentebegroting. Ze treffen zowel subsidies, investeringen, personeel als gemeentelijke belastingen.

Grote gevolgen

In de nota "Basis in balans" tonen burgemeester en wethouders zich bewust dat de ombuigingsvoorstellen iedere Oosterhoutse inwoner of organisatie direct zal treffen. De voorstellen in de nota zullen her en der grote gevolgen hebben. "We hebben ons steeds de vraag gesteld of die gevolgen nog maatschappelijk en politiek aanvaardbaar zouden zijn", schrijft het college. "Die vraag hebben we in alle gevallen met `ja' kunnen beantwoorden. Niet in de laatste plaats omdat het niet structureel oplossen van de financiële problemen pas echt maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn".

Volgens burgemeester en wethouders is "de kille werkelijkheid dat het gemeentebestuur deze ombuigingsoperatie moet uitvoeren, omdat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt". "Die trend moet koste wat kost worden doorbroken. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen op termijn voor de Oosterhoutse samenleving vele malen erger zijn dan nu wellicht het geval blijkt", aldus de nota.

Tegelijkertijd constateert het college ook dat met het ombuigingspakket "niet zozeer een periode wordt afgesloten, maar vooral een nieuwe gestart". "De ombuigingsoperatie moet de basis zijn voor verdere ontwikkeling, zowel van de gemeente in haar geheel als van de gemeentelijke organisatie", schrijven b. en w. "Het gemeentebestuur zal, in samenspraak met de direct betrokken organisaties, op een aantal terreinen van gemeentelijk beleid voortvarend aan de slag gaan".

Over de oorzaken voor de financiële situatie willen b. en w. niet al te veel uitweiden, omdat dat bij eerdere gelegenheden - bijvoorbeeld de begroting 2000 - al voldoende gebeurd is. In het algemeen geven burgemeester en wethouders drie oorzaken aan:

* een onvoldoende financieel beheer van de gemeente, waardoor te verwachten inkomsten en uitgaven onvoldoende goed zijn geraamd en bewaakt;

* een onvoldoende financiële vertaling van de groei van de stad en de groei in dienstverlening. Er is veel beleid ontwikkeld, dat onvoldoende financieel is vertaald en onderbouwd;
* een aantal financiële tegenvallers is de gemeente overkomen (lagere uitkering gemeentefonds, hogere lasten onderwijshuisvesting, tegenvallende inkomsten).

Financieel beeld op hoofdlijnen

Het Oosterhoutse college zag zich bij aanvang van de ombuigingsoperatie geconfronteerd met een "gat" in de begroting, oplopend van ƒ 6,3 miljoen in 2000 tot

ƒ 12,5 miljoen in 2004. Voor een deel was dat tekort al voorzien in de door de gemeenteraad aangenomen meerjarenbegroting 2000-2004. Nieuwe tegenvallers aan de inkomsten- en uitgavenkant hebben ervoor gezorgd dat het gat nog fors is gestegen.

De opbrengst van het pakket ombuigingsvoorstellen loopt op van ƒ 4,6 miljoen in 2000 tot ƒ 13 miljoen in 2004. Dat betekent dat er in 2000, 2001 en 2002 nog sprake is van een tekort op de begroting. Dat tekort zal, zoals in de meerjarenbegroting al is voorgesteld, worden gedekt via beschikking over de saldi-reserves. In het jaar 2004 is er sprake van een buffer van ruim ƒ 1.000.000.

Nieuw beleid en niet honoreren van wensen

Burgemeester en wethouders hebben besloten bestaande wensen voor nieuw beleid in de regel niet te honoreren. Het gaat dan om wensen die zijn ingebracht in het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2000-2003 en bij de voorbereiding voor de begroting 2000. De totale financiële betekenis van de niet-gehonoreerde wensen bedraagt

ƒ 2,6 miljoen. Dit bedrag hebben b. en w., omwille van de zuiverheid, niet meegenomen bij de financiële taakstelling.

Wel hebben b. en w. het verstandig gevonden in de ombuigingsvoorstellen ruimte te maken voor nieuw beleid, op basis van het collegeakkoord 2000-2002. De ruimte voor nieuw beleid loopt op tot ƒ 2.000.000 in 2004.

Personele kosten

Het aandeel personele ombuigingen in het totale pakket bedraagt ƒ 3,2 miljoen. De werkelijke bezuiniging op personeelskosten is groter, omdat, vanwege afname van de investeringen, ook de mogelijkheid afneemt ambtelijke uren ten laste te brengen van0 investeringsprojecten. Daardoor zullen extra formatieplaatsen komen te vervallen.

Op dit moment is nog niet exact aan te geven langs welke weg alle personele ombuigingen gerealiseerd zullen worden. Voor het gemeentebestuur als werkgever staan zorg, zorgvuldigheid en maatwerk voorop. Het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad zullen nauw bij de uitwerking worden betrokken. Een eerste verkenning van de personele voorstellen levert de indruk dat er geen gedwongen ontslagen hoeven vallen, hoewel daarover geen absolute garantie valt af te geven.

Bij de verdere uitwerking van de personele voorstellen zal het college bezien welke algemene en specifieke begeleidende maatregelen nodig zijn. Te denken valt dan aan instrumenten als natuurlijk verloop, flexibele inzet dan wel bundelen van zittende werknemers, maatwerk met behulp van seniorenbeleid/specifieke mobiliteit en het hanteren van een wervingscode. In het bijgesloten informatiebulletin wordt meer gedetailleerd ingegaan op de ombuigingen in personele sfeer.

Lastendruk

Het pakket bevat een voorstel om de onroerende-zaakbelasting in 2001 en 2003 met twee keer drie procent te verhogen. Naar de mening van het college is mag een dergelijke verhoging "realistisch gezien plaatsvinden om een aantal redenen". De eerste is dat de ombuigingen niet alleen bedoeld zijn om het financiële gat te dichten, maar ook om nieuw beleid mogelijk te maken. Bovendien moet in achtertand worden ingelopen omdat in de afgelopen jaren geen verhoging heeft plaatsgevonden. "Ook", zo besluiten b. en w. hun rij argumenten, "is er bij de ombuigingen sprake van een totaal pakket aan maatregelen, waarbij iedereen de lasten naar evenredigheid moet dragen, een deel van de ombuigingen gehaald uit een verhoging van de gemeentelijke belastingen".

Doorkijk naar de toekomst

B. en w. zien overigens, zo blijkt uit het slothoofdstuk, de ombuigingsoperatie vooral als (nieuwe) start voor het ontwikkelen van beleid. "Met oog voor de in het politiek akkoord 2000-2002 geschetste gewenste verhouding tussen overheid, organisaties en marktpartijen, zullen wij op dat punt een aantal belangrijke beleidsterreinen visies (moeten) ontwikkelen", aldus het college.

Daarbij kijkt het college in eerste instantie naar de Stadsvisie, die een totaalbeeld schetst van de gewenste ontwikkeling van Oosterhout in de periode tot en met 2015. Uit die Stadsvisie, waarvan het eerste concept begin april zal verschijnen, zal blijken dat het college voorstander is van een permanente dialoog met de (sociaal-culturele) instellingen in Oosterhout. "Op die manier willen wij samen het beleid voor deze sector vorm geven. Haast is hiermee geboden, omdat een aantal knelpunten - bijvoorbeeld de huisvestingsproblematiek van de culturele instellingen - dringend om een bestuurlijke oplossing vraagt", aldus b. en w.

Het college merkt verder op dat het op het gebied van personeel en organisatie tot doorontwikkeling wil komen. Met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is daaraan geen einde gekomen; het ontwikkelen van de organisatie is juist veel meer een continu proces.

Procedure

Over het pakket ombuigingsvoorstellen heeft het college inmiddels de gemeenteraad,

de medewerkers en de betrokken instellingen en organisaties geïnformeerd. De commissie Algemene Zaken en Middelen zal in zijn vergadering van woensdag 15 maart en - eventueel - donderdag 16 maart over de maatregelen met het college discussiëren. Bij deze vergadering is er ook gelegenheid tot inspreken.

Vervolgens gaan b. en w. met de opmerkingen van de raadsfracties en de inspekers aan de slag. Dat resulteert in een definitief voorstel, dat dinsdag 28 maart - en eventueel woensdag 29 maart - besproken wordt in een extra vergadering van de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders zien zich gedwongen een dergelijke korte procedure te volgen, omdat ze uiterlijk 10 april een aangepaste meerjarenbegroting aan het provinciebestuur moeten aanbieden. Dat heeft te maken met het instellen van het provinciaal toezicht. Oorspronkelijk zouden de ombuigingsvoorstellen, pas als onderdeel van de Voorjaarsnota, in een extra raadsvergadering op 23 mei worden behandeld.

Oosterhout, 1 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...