Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Wekelijkse actualiteiten


* Collecte

* Schilderijententoonstelling Eltayeb Hassan Saeed
* Herwaardering Onroerende-zaken volop van start


* Rijksstraatweg bij Meteren (gedeeltelijk) afgesloten
* Wie mag bouwen


* Wie mag slopen


* Wie wil bouwen


* Wet Milieubeheer

* Vrijstelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Weide III 1993.

* Verkeersbesluit


* Verleende kapvergunningen


* Commissie ROVV

* Aangeboden

* Activiteiten

* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Verkeersbesluit

* Drank- en Horecawet

* Wet Milieubeheer


_________________________________________________________________

Collecte

In de periode van 5 tot en met 11 maart 2000 is door de gemeente vergunning verleend voor de huid-aan-huis collecte van de Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O.

Schilderijententoonstelling Eltayeb Hassan Saeed

10 t/m 24 maart 2000 gemeentehuis Geldermalsen

In samenwerking met de afdeling Voorlichting organiseert de Soedanees Eltayeb Hassan Saeed in de periode van 10 t/m 24 maart a.s. een tentoonstelling van zijn kleurrijke schilderijen in de hal van het gemeentehuis te Geldermalsen.

Eltayeb Hassan Saeed werd geboren in juni 1971 in Omdurman, Soedan. In 1995 studeerde hij af als Bachelor of Arts (BA) aan `The Collage of Fine and Applied Arts, the Graphic Design Department' in Khartoem In juli 1997 kwam hij naar Nederland en sinds december van dat jaar woont hij in Geldermalsen.

Sinds zijn studie en afstuderen heeft hij al verschillende tentoonstellingen georganiseerd:

1992 - Goethe Institute, Khartoem
1993 - Students Exhibition, Rosaires City, Blue Nile 1995 - Graduations Exhibition, Khartoem
1998 - Stadhuis Tiel
1999 - Noorderkerk, Hoorn
1999 - Van Ostade Theater, Amsterdam
1999 - S.D.A.C.C., Amsterdam
1999 - Culture Op Drift Exhibition, Leiden
1999 - Soedan in Amsterdam, Amsterdam

De tentoonstelling in het gemeentehuis van Geldermalsen is uitsluitend tijdens de gebruikelijke openstellingtijden te bezichtigen.

Herwaardering Onroerende-zaken volop van start

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is vanaf 1 januari 1995 van kracht. Daarin staat onder meer omschreven dat de waardebepaling van alle onroerende-zaken in Nederland op dezelfde manier moet gebeuren. Bovendien wordt de waarde vanaf dat moment gebruikt voor het berekenen van diverse belastingen. Het gaat hierbij om de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen, de inkomstenbelasting (huurwaardeforfait), de vermogensbelasting en de `waterschapsomslag gebouwd'. Momenteel is de gemeente volop bezig met het opnieuw waarderen van alle onroerende-zaken in onze gemeente. Daardoor is het mogelijk dat u een bezoek krijgt van de taxateur.

De taxateurs zijn op pad

Momenteel zijn er in de gemeente verschillende taxateurs werkzaam. Voor een goede waardebepaling is het noodzakelijk dat er ook inpandige opnames plaatsvinden. De inpandige opname vindt niet bij ieder object plaats, dit is afhankelijk van het soort object. Bij de individuele objecten (bijvoorbeeld vrijstaande huizen) zal de inpandige opname eerder plaats moeten vinden dan bij de repeterende objecten (rijtjeshuizen, flats). De taxateur beoordeelt welke woning inpandig moet worden opgenomen. Het spreekt voor zich dat de taxaties van hoge kwaliteit moeten zijn. Omdat de Wet WOZ een kwaliteitsgarantie vereist, worden controles uitgevoerd op de taxatiewerkzaamheden. Het is dan ook mogelijk dat u meer dan één bezoek aan huis krijgt. Iedere taxateur heeft een legitimatiebewijs van de gemeente gekregen dat op verzoek meteen getoond moet kunnen worden. Vraagt u daarom altijd naar dit legitimatiebewijs! Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën van de gemeente Geldermalsen, onze medewerkers kunnen u dan direct vertellen of de taxateur werkzaam is voor de gemeente.
De telefoonnummers zijn 0345-58 66 61/ 58 66 62/ 58 66 60.

Nieuwsbrief Wet WOZ

In november 1999 werd de eerste nieuwsbrief Wet WOZ in onze gemeente huis-aan-huis verspreid. Voor de beantwoording van vragen over de hertaxtie verwijzen wij u in eerste instantie naar die nieuwsbrief. Kwijt/niet ontvangen? Neemt u dan even contact op met de afdeling Financiën, u krijgt dan een exemplaar toegezonden.. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in mei 2000.

Rijksstraatweg bij Meteren (gedeeltelijk) afgesloten

In de periode van 6 t/m 31 maart a.s. worden er langs de Rijksstraatweg bij Meteren, tussen de aansluitingen met de Verlengde Bredestraat en de Dorpsstraat vrijliggende fietspaden aangelegd.

Het gaat hier om een vrij omvangrijk project met tijdelijk ingrijpende gevolgen voor het verkeer ter plaatse.

Vanaf 6 t/m 26 maart zal er sprake zijn van een eenrichtingverkeer. De baan voor het verkeer vanuit Geldermalsen in de richting van Meteren wordt dan afgesloten. Vanuit Meteren blijft dus Geldermalsen wel via de Rijksstraatweg bereikbaar. Het lokale verkeer vanuit Geldermalsen wordt omgeleid via de Verlengde Bredestraat en de dorpskern van Meteren. Het vrachtverkeer in de richting van de A15 wordt al bij de `rotonde met de peren' in Geldermalsen opgevangen en via de provincialeweg N327 in de richtingen van Enspijk en Wadenoyen gestuurd.

Vanaf 27 t/m 31 maart wordt het betreffende gedeelte helemaal afgesloten.

De hiervoor genoemde data zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het werk korter of langer gaan duren. Omleidingen zullen op tal van plaatsen door middel van tekst en routeborden worden aangegeven.

Het werk wordt uitgevoerd door Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV uit Buren.
Uitvoerder: dhr. L. Krijnen, tel. 06-53690350.
Gemeenteopzichter: dhr. G. van Ledden, tel. 06-55101498.

Vanzelfsprekend wordt geprobeerd overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve

reacties op melding bouwvoornemen:
Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.


* Sengers, Parallelweg ong. te Rhenoy, renovatie schuilgelegenheid - reeds gerealiseerd - (2 maart 2000);

* W.A. van Mook, W. de Zwijgerweg 38 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (2 maart 2000);

* T.H.L. Pieterse, Emmalaan 55 te Geldermalsen, vergroten woning (2 maart 2000);

* Zuiveringsschap Rivierenland, Bredeweg te Meteren, oprichten schakelkast bij rioolgemaal (2 maart 2000);
* F.P.E. Warrens, Pr. Constantijnstraat 68 te Beesd, vergroten woning (2 maart 2000);

* M.G.M. Disco, Pr. Constantijnstraat 6 te Beesd, oprichten tuinhuisje (2 maart 2000);

* M. Bruijnis, Sterappel 68 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (2 maart 2000);

* A.J. Wilmerink, Achterstraat 18 te Beesd, oprichten tuinhuisje (2 maart 2000);

* NS Railinfrabeheer BV, managementgroep Betuweroute, Lageveldweg te Rumpt, oprichten tijdelijk ketenpark (2 maart 2000);
* J.A.H.M. van Lent, Deilseweg 14 te G. eldermalsen, vergroten woning (2 maart 2000);

* van Mourik, Pr Julianaweg 3 te Geldermalsen, vergroten woning (2 maart 2000);

* G. van Breda, Anna Paulownastraat 1 te Geldermalsen, vernieuwen/vergroten woning (2 maart 2000);
* P.J. de Jongh, Rijksstraatweg 80 te Meteren, oprichten aperitiefruimte (2 maart 2000).

* H.C.A. Kielestein, Dr. A. Kuyperweg 16 te Beesd, vernieuwen woning (2 maart 2000):

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 2 maart 2000.

Wie mag slopen
Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
* S. Talsma, De Spijk 1 te Buurmalsen, voor het slopen van een berging (2 maart 2000);

* J. Pieterse, Burensedijk 32 te Buurmalsen, voor het slopen van een overkapping (2 maart 2000);

* Conavroegh, Rijnstraat 12 te Geldermalsen, voor het slopen van twee loodsen (2 maart 2000);

* Revco BV, Appelhof 2-4 te Deil, voor het slopen van een voormalige bedrijfsruimte (2 maart 2000);

* M.K. Kroeze, Oude Waag 42 te Beesd, voor het slopen van een gedeelte van een woning (2 maart 2000);

* Tendens BV, De Chamotte 20 te Geldermalsen, voor het slopen van een kantoorruimte (2 maart 2000).

Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en

handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 2 maart 2000.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum

van publicatie.


* Van Eck Beesd BV, Oude Waag 24 te Beesd, oprichten opslagloods (22

februari 2000);


* A.H.A. van Uden, Kerkstraat 16 te Tricht, oprichten garage/carport (23 februari 2000);

* R. Klinkert, Dorpsstraat 8 te Enspijk, veranderen woning (23 februari 2000);

* D. de Weerd, Rijksstraatweg 18 te Buurmalsen, oprichten dakkapel (23 februari 2000);

* W.B. van Eck, Prinses Marijkeweg 57 te Geldermalsen, vergroten woning (23 februari 2000);

* A.W. Mostert, Mauritsstraat 10 te Geldermalsen, vergroten woning (23 februari 2000);

* F. Kaandorp, Vuurdoornstraat 1 te Geldermalsen, vergroten woning (24 februari 2000);

* G.C. Klip, Bellefleur 3 te Geldermalsen, vergroten woning (23

februari 2000);


* Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., Rijksweg A15 km-paal 41.4, oprichten tankstation (24 februari 2000);

* W.A. Hagenaars, Beemdstraat 29 te Deil, plaatsen kozijn (24 februari 2000);

* W.A. van Mook, W. de Zwijgerweg 38 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (25 februari 2000);

* Z. Heijkoop en H. Asch, Laan van Crayestein 7 en 5 te Tricht, vergroten woningen (25 februari 2000);

* G. Koemans- van 't Hof, Badweg 14 te Geldermalsen, vergroten woning (25 februari 2000)

* P. Hol topslagerij Hol B.V., Marktplein 1 te Geldermalsen, veranderen winkelruimte (25 februari 2000);
* J.T.J. Pot, Achtermonde 9 te Rumpt, oprichten tuinhuisje (25

februari 2000);


* N. de Bruin, J. van Zantenstraat 89 te Meteren, oprichten tuinhuisje (25 februari 2000).

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 2 maart 2000.

Wet Milieubeheer

Ontvangen is een melding van A.L. van Kessel, van het verplaatsen van een kantine en werkplaats, alsmede de aanleg van een vloeistofdichte vloer bij het bedrijf gevestigd Rijnstraat 38-40 te Geldermalsen.

Tevens is ontvangen een melding van de heer H. van de Vreede, inzake een efficiëntere opstelling van de machines bij het bedrijf gevestigd Gerdina's Hof 3-5 te Geldermalsen.

Deze meldingen liggen ter inzage.

De melding heeft betrekking op een verandering in een bedrijf waarvoor een milieuvergunning van kracht is. Deze verandering heeft geen, of uitsluitend gunstige, gevolgen voor het milieu.

Inzage stukken: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686. Hier kan ook, na voorafgaande telefonische afspraak, een mondelinge toelichting worden verkregen.

Geldermalsen, 2 maart 2000.

Vrijstelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Weide III 1993. Bekendmaking: artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: bouwplan voor het oprichten van een bedrijfsruimte met dienstwoning.
Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van VOF Heli Geldermalsen te Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Weide III 1993" (artikel 1, lid 7) om de realisatie van een dienstwoning mogelijk te maken.
Bedenkingen: door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 2 maart 2000.

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Prinsenhof te Geldermalsen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 28 februari 2000 aan de Prinsenhof te Geldermalsen nabij nummer 80 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 6 maart 2000 tot en met 14 april 2000 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Verleende kapvergunningen

Debby Schwartz, bureau groenvoorziening
Gemeente Geldermalsen

-25 sierkersen aan de Schuttersteeg-Achtersteeg te Rumpt
-1 beuk aan de Berkelstraat, grenzend aan Geldersestraat 126 te Geldermalsen

U hebt de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na datum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

A. naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;

B. de dagtekening;

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is

gericht;
D. de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar ingediend is en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Commissie ROVV
Datum: donderdag 9 maart 2000
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: gemeentehuis te Geldermalsen
Agenda:

* Aanvraag bouwvergunning voor het oprichten van een woning en veranderen van een schuur op het perceel Dwarsstraat 7 te Geldermalsen

* Inspraakprocedurebesluit 't Steijntje bestemmingsplan Kom Deil 1984, herziening terrein voormalige peuterspeelzaal
* Conceptraadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Tricht 1985, herziening 1

* Renovatie Stationsweg te Geldermalsen

* Renovatie Dr. A. Kuijperweg te Beesd

* Nota/concept-raadsvoorstel "Milieueffectrapportage Randweg 5e fase"

* Nota inzake bouwplan voor het vergroten van de woning/winkel aan de Voorstraat 100 te Beesd

* Concernrapportage

* Ingekomen stukken en mededelingen

* Rondvraag

Aangeboden

De gemeente Geldermalsen biedt, in samenwerking met de RRT Betuwse Groenrecycling BV aan:

Groencompost

tegen een prijs van ¦ 5,-- per m3 af te halen. De groencompost wordt gratis geladen.

De gemeentelijke buitendienst brengt al het snoei- en plantsoenafval van het openbaar groen naar de RRT. Daar maakt men er waardevolle compost van. Groencompost is een hoogwaardige structuurverbeteraar, geschikt voor aanleg en onderhoud van uw tuin. Het zorgt voor een betere waterhuishouding in regenachtige periodes en kan ook toegepast worden in de land- en tuinbouw en in kwekerijen.

Groencompost; een puur natuur product.

U kunt de groencompost afhalen bij de RRT Betuwese Groenrecycling BV, 2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen.
Vrijdag 10 maart, zaterdag 11 maart, vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart a.s., telkens tussen 9.00 en 16.00 uur.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Voetbalvereniging G.V.V. voor het houden van een carnavalsavond op 4 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur voor de jeugd en van 20.30 tot 01.00 uur voor de senioren in de kantine van de v.v. G.V.V. te Geldermalsen.

* Café "De Notenboom" te Beesd voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 18 maart a.s. tot 01.00 uur.
* De heer Van Gelder voor het ten gehore brengen van live muziek (country avond) op 25 maart a.s. van 20.00 tot 01.00 uur in het Dorpshuis in Tricht.

* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live-muziek op zaterdag 1 april a.s. in het Dorpshuis te Meteren van 21.00 tot 01.00 uur.
* Nederlands Hervormde Kerk Tricht voor het organiseren van de Stiefbeenmarkt op zaterdag 13 mei a.s. van 06.00 tot 18.00 uur in de Belder en Kerkstraat te Tricht.

* Veilig Verkeer Nederland afd. Geldermalsen voor het organiseren van een verkeersveilig-heidsdag tezamen met V.V.N. Lingewaal en V.V.N. Neerijnen op zaterdag 27 mei van 10.00 tot 16.00 uur in het veilinggebouw te Geldermalsen.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken Datum: dinsdag 7 maart 2000
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Presentatie Gemeentelijk Riolerings Plan
2. Verslag van de vorige vergadering d.d. 11 januari 2000.
3. Renovatie Genteldijk te Geldermalsen.

4. Herbestrating Pr. Beatrixweg te Geldermalsen.
5. Renovatie Oudenhof Nrd. en Leliestraat te Geldermalsen.
6. Renovatie Huigenstraat (binnen bebouwde kom) te Acquoy
7. Herbestrating Appelhof te Deil

8. Renovatie Stationsweg te Geldermalsen

9. Renovatie Dr A. Kuyperweg te Beesd
10. Bestrijding van de legionella bacterie
11. Ingekomen stukken en mededelingen.
12. Rondvraag

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Koningsweg te Geldermalsen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 28 februari 2000 aan de Koningsweg te Geldermalsen nabij nummer 78 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 6 maart 2000 tot en met 14 april 2000 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen

Drank- en Horecawet

Het college van burgemester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn om op grond van artikel 3, eerste lid, onder a. van de Drank- en Horecawet aan de volgende (rechts)personen vergunning te verlenen:
* Western Grill Geldermalsen B.V., voor de inrichting aan de Rijksstraatweg 7-9, 4191 SC Geldermalsen

* mevrouw J.A.G. de Jongh, voor de inrichting aan de Rijksstraatweg 52, 4191 SG Geldermalsen.

Ingevolge artikel 3c Drank- en Horecawet is op de voorbereiding van het collegebesluit de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent, dat het ontwerp van het op de aanvraag te nemen besluit gedurende vier weken ter inzage ligt op het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen en Wonen. Belanghebbenden kunnen van het ontwerp kennis nemen dan wel daarover hun zienswijze naar voren brengen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling

Juridische Zaken (tel. 586611).

Wet Milieubeheer

Vanaf maandag 6 maart 2000 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

Aan F.J.A. baron Van Verschuer te Beesd, voor het oprichten en in werking hebben van een melkveehouderij, gelegen aan Sint Janssteeg 6 te Beesd.
Beroep: tot en met 17 april 2000 uitsluitend voor:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken
Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen:
Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 2 maart 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie