Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LAD komt op voor vergoeding crisisdiensten GGZ

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LAD komt op voor vergoeding crisisdiensten GGZ

LAD-bericht van 2 maart 2000

Op 25 februari jl. maakte de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband melding van de oproep aan alle betrokken leden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor een actieberaad over de compensatieregeling van de crisis diensten. Met succes! De opkomst op 29 februari was, ondanks de vakantieperiode, groot. Meer dan 150 GGZ-medewerkers - psychiaters, psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen - vertegenwoordigden alle regio's. Zij eisen erkenning voor de zware omstandigheden en werkbelasting door crisisdiensten en laten zich niet langer afschepen met een tijdelijke compensatieregeling.
De actiebereidheid is groot. Tot harde acties zal het op korte termijn nog niet komen, maar wel worden de werkgevers door ludieke acties nog eens met de neus op de feiten gedrukt...

Tijdens het actieberaad schaarde de achterban zich volledig achter de doelstelling van hun organisaties. Men eist van de werkgevers 'een (veel) betere compensatieregeling voor de crisisdiensten'. De crisisdiensten zorgen voor een grote extra werkbelasting. In de tijdelijke regeling voor crisisdiensten die men vorig jaar overeenkwam in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, was verbetering van de compensatie minimaal. Afgesproken werd toen dat een werkgroep een definitieve, nieuwe regeling zou ontwerpen. Dat heeft (nog) niets opgeleverd. Daarnaast geeft werkgever GGZ Nederland tot nu toe te kennen niet verder te willen gaan dan een marginale 'verbetering' van de bestaande compensatieregeling.

Eisenpakket
Op 15 maart hervatten de werknemersorganisaties het overleg met de werkgevers. Ter voorbereiding is tijdens het actieberaad met de achterban besproken met welk eisenpakket zij dat overleg ingaan. Bovendien werd op 29 februari overlegd hoe de GGZ-medewerkers extra druk op de werkgevers gaan uitoefenen om deze eisen in te willigen. Met instemming van de achterban stellen de werknemersorganisaties de volgende eisen:

1. een vaste financiële toelage voor het draaien van crisisdiensten;
2. verhoging van de vergoeding van uren die in crisisdienst gewerkt zijn;

3. keuzemogelijkheid tussen compensatie in tijd óf compensatie in geld.

Om deze eisen kracht bij te zetten worden de komende tijd ludieke acties gevoerd. Afgesproken is dat deze het werkproces niet mogen verstoren. Wél wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de problematiek van het werken in crisisdiensten. Zo zullen GGZ-medewerkers hun bedrijfsartsen uitvoerig informeren over de zware werkbelasting en werkdruk die zij ervaren door het doen van crisisdiensten. Ook zullen medewerkers zich minder flexibel opstellen door regels, procedures en protocollen naar de letter te volgen. De medewerkers zullen er uiteraard voor zorgen dat de cliënten niet in de knel komen door eventuele acties. De zorg wordt dus gegarandeerd.

Gele kaart
Tijdens het actieberaad zijn daarnaast "gele kaarten" uitgedeeld waarmee de medewerkers hun ongenoegen over het standpunt van de werkgevers kenbaar kunnen maken. Op de kaart staan de eisen van de werknemers nogmaals duidelijk geformuleerd. Door de kaart in te vullen, te ondertekenen en op te sturen aan de werknemersorganisaties steunt elke individu ele GGZ-medewerker de eisen. De gele kaarten worden uiteindelijk op 16 maart tijdens de ledenvergadering overhandigd aan GGZ Nederland. Ten slotte worden in alle instellingen demonstratieve bijeenkomsten georganiseerd.

Landelijke actiedag
Hoewel de uitkomsten van het overleg met GGZ Nederland moeten uitwijzen of hardere acties noodzakelijk zijn, is daarvoor alvast een datum geprikt. Indien de werkgevers niet tegemoet komen aan de wensen van het personeel, wordt op 29 maart 2000 een landelijke actiedag georganiseerd. Deze dag wordt gevolgd door estafette-acties met stakingen her en der in het land.

Vóór het zover komt zullen partijen op 15 maart pogen hun standpunten dichter bij elkaar te brengen. Duidelijk is wel dat de werkgevers een flinke stap in de richting van de werknemersorganisaties moeten zetten.

Oproep
Ter voorbereiding op de acties roept de LAD haar leden werkzaam in de crisisdiensten op zich aan te melden voor het actiecomité in de eigen instelling. Afgesproken is dat elke werknemersorganisatie zich hierin laat vertegenwoordigen door één lid. Indien u uw collega's in het actiecomité wilt vertegenwoordigen, kunt u contact opnemen met de actiegroep binnen uw instelling. Zij kunnen u voorzien van een inschrijfformulier waarmee u zich als comitélid kunt aanmelden.

Indien u hierover eerst meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de LAD-vertegenwoordigers, mw. mr. E.M.H. Dissel of mw. mr. C.J. Hartog, telefoon (030) 282 33 68. Uiteraard houden wij alle LAD-leden in de GGZ-sector op de hoogte van de ontwikkelingen rond de compensatie van de crisisdiensten.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : BWAZ & BWOO worden WW...

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie