Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Memorie van toelichting verandering Grondwet over referendum

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


27033000.003 mem van toel. verandering in grondwet inzake correctief r eferendum

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 11:59


27033 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 3 Memorie van toelichting

Het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, in eerste lezing vastgesteld bij de wet van 5 maart 1998 (Stb. 137), is in tweede lezing aangenomen door de Tweede Kamer maar vervolgens in tweede lezing verworpen door de Eerste Kamer op 19 mei 1999. Dit heeft geleid tot de ontslagaanvraag van het kabinet die na de informatie is ingetrokken. Tijdens de informatie zijn nieuwe afspraken gemaakt inzake het correctief referendum. De regering hecht aan de invoering van het correctief referendum op centraal en decentraal niveau en heeft besloten tot herindiening van het verworpen grondwetsherzieningsvoorstel.

Voor de toelichting op dit voorstel verwijzen wij naar de tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen over het identieke voorstel dat in 1996 in eerste lezing is ingediend en in 1999 in tweede lezing is verworpen (kamerstukken II 1996/97, 25 153; handelingen II 1996/97, blz. 6234-6264, 6414-6429, 6800-6832 en 6975-6976; kamerstukken I
1996/97, 25 153 (312); kamerstukken I 1997/98, 25 153 (67, 67a, 67b,
67c, 67d); handelingen I 1997/98, blz. 905-919, 941-961, 1039; kamerstukken II 1997/98, 1998/99, 26 156; handelingen II 1998/99, blz.
3304-3327, 3341-3366, 3370; kamerstukken I 1998/99, 26 156 (221, 221a t/m 221c); handelingen I 1998/99, blz. 1339-1362, 1373-1407).
De tekst van artikel 89b van het voorstel is verduidelijkt door een beter leesbare rangschikking van de uitzonderingen. Daarbij is tevens de uitzondering voor de uitvoering van het Statuut en de daarop gemaakte uitzondering voor de goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden, vereenvoudigd tot de uitzondering voor rijkswetten, behoudens rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden. Aan de uitzondering van rijkswetten ligt de overweging ten grondslag dat het onjuist is de mogelijkheid te bieden om door middel van een in Nederland gehouden referendum volgens de bepalingen van het Statuut door de Staten-Generaal aanvaarde voorstellen van rijkswet die aangelegenheden van het Koninkrijk als geheel betreffen, alsnog ongedaan te maken.De aangepaste tekst van artikel 89b drukt dit uit op een meer directe en eenduidiger wijze. Dit houdt tevens in dat voorstellen tot wijziging van het Statuut niet aan een correctief referendum kunnen worden onderworpen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie