Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open groene ruimte in CAL-gebied moet gekoesterd worden

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

EMBARGO TOT 3 MAART 2000, 15.00 UUR

Terreinbeheerders doen concrete voorstellen
OPEN GROENE RUIMTE IN CAL-GEBIED MOET GEKOESTERD WORDEN

Groene open weiden, strandwallen, duinen, historische dijkjes en een middeleeuws kavelpatroon. Alleen in het gebied tussen Castricum, Akersloot en Limmen is het allemaal nog te zien en te herkennen. Nergens anders in Nederland kan men deze combinatie van natuur en cultuur zo goed beleven als hier. Naarmate ons land verder verstedelijkt zal de waarde hiervan alleen maar toenemen. Reden genoeg om die waarden te koesteren. De stichting Het Noordhollands Landschap, PWN en Staatsbosbeheer pakten die taak op en presenteerden deze week een ontwikkelingsvisie voor landschap, natuur en recreatie: 'Een groene mal voor CAL'.

Nu Castricum, Akersloot en Limmen (CAL) zich ten doel hebben gesteld het gebied tussen deze gemeenten open en groen te houden, hebben de genoemde drie terreinbeherende instanties zich verdiept in de vraag hoe dat het b este kan gebeuren. Dankzij hun dagelijks werk in dit landschap hebben zij als geen ander kennis van de waarden en kwaliteiten. Zij stelden vrijblijvend, maar in overleg met de gemeenten, een ontwikkelingsvisie op die een waardevolle bijdrage kan zijn aan de discussie over de toekomst van het CAL-gebied.

Kwaliteit behouden en verhogen
Uitgangspunt van de visie is het behoud en de verhoging van de kwaliteit van het landschap. De samenstellers benadrukken het unieke van het gebied. 'Hier bestaan nog doorlopende, open, onbebouwde zones tussen de duinen, de strandwallen en het veenweidegebied. Hier is het grondgebruik door de eeuwen heen grasland gebleven, waardoor ook grote ecologische, cultuurhistorische en in het bijzonder archeologische waarden behouden konden blijven.'

Het Noordhollands Landschap, PWN en Staatsbosbeheer zetten in de ontwikkelingsvisie helder uiteen op welke wijze dit kan geschieden. De samenstellers drukken de gemeenten op het hart vooral de samenhang tussen al deze landschapselementen te behouden en te versterken. Zo dient de openheid tussen de woonkernen op de strandwallen in stand te blijven. Nieuwbouw, zoals tussen Akersloot en Uitgeest, is uit den boze. Behalve voorkomen dat dorpen aan elkaar vastgroeien moeten de gemeenten ook beducht zijn voor aantasting van de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dorpsranden door bebouwing. De huidige tussenliggende graslanden kunnen worden veiliggesteld met behulp van een helder ruimtelijk ordeningsbeleid en handhaving daarvan.

Trekroute
Die graslanden zijn ook van groot belang als broed-, rust,- en foerageerplek voor talloze weidevogels. Ook vele kleine zoogdieren, reptielen, amfibieen en waterinsecten profiteren ervan. Om hen wat meer bewegingsvrijheid te geven en hen in alle rust van het ene naar het andere natuurgebied te laten trekken, is het nodig dat er een zogenoemde ecologische verbindingszone wordt gecreeerd. De samenstellers doen dan ook het voorstel om de Schulpvaart en de Hendriksloot als ruggengraat van deze verbindingszone te laten fungeren. De provincie gaf dat al aan in het streekplan.

Aandacht voor het landschap betekent ook aandacht voor de gebruikers ervan. Agrariers vervullen vanouds een belangrijke rol bij de ontwikkeling en instandhouding van het landschap. Met name de melkveehouderij zorgt momenteel voor relatief goedkoop onderhoud van de graslanden. Vanwege de huidige netelige economische positie van melkveehouders, verdient het aanbeveling om alternatieven te zoeken met meer toekomstperspectief. Als onderdeel van het landschap vormt ook het water een sterk verbindend element in het CAL-gebied. Het water in stromende duinrellen is van oudsher van uitstekende kwaliteit en daarom ook ecologisch zeer interessant. Er zijn echter nog maar weinig duinrellen gespaard gebleven. De samenstellers van de ontwikkelingsvisie doen voorstellen om de duinrellen te herstellen en de waterkwaliteit in de polders te verbeteren.

De natuurbeheerders zien daarvoor een sleutelrol bij de CAL-bestuurders weggelegd. Het Noordhollands Landschap, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Staatsbosbeheer wijzen op de zorgplicht voor dit eeuwenoude landschap en de belevingswaarde ervan voor de bevolking. Voor het goede zouden dan ook de gemeenten Heiloo en Uitgeest bij de uitwerking mee moeten werken. De samenstellers van de ontwikkelingsvisie stellen voor op korte termijn een brede overleggroep op te richten waarin verschillende maatschappelijke groeperingen zitting nemen. Want alleen dan blijft dit bijzondere landschap bewaard.

//////////////////////////////

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Barbara van Beijma (NHL), 0251-659750 of George Vermeulen (PWN), 023-5413333

Castricum, 21 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie