Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wederom hogere resultaten voor Macintosh Retail Group

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Macintosh Retail Group

Actueel

Jaarrresultaten en dividend 1999, vooruitzichten 2000

03-03-2000

Wederom hoger bedrijfsresultaat en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening

De omzet van Macintosh Retail Group steeg ten opzichte van 1998 met Euro 68 mln (10,1%) tot Euro 735 mln.
Het bedrijfsresultaat nam toe met 24,6% tot Euro 35,4 mln. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam 25,9% hoger uit op Euro 20,7 mln (1998: Euro 16,4 mln) ofwel 2,8% (1998: 2,5%) van de omzet.
Inclusief het buitengewoon resultaat bedroeg de nettowinst Euro 20,8 mln (1998: Euro 24,4 mln).
MyWeb heeft inmiddels 100.000 leden en behoort tot de 5 grootste gratis internet-providers van Nederland.

Per aandeel bedroeg de nettowinst vóór respectievelijk na buitengewone baten/lasten Euro 2,73 en Euro 2,74 (1998:
Euro 2,23 en Euro 3,31).

Dividend
Besloten is om over 1999 een dividend ad Euro 1,10 (1998 Euro 0,90) per aandeel uit te keren. Aan aandeelhouders zal evenals in 1998 een keuzedividend worden voorgesteld. De dividenduitkering in contanten zal maximaal Euro 8,4 mln bedragen, hetgeen neerkomt op 40,6% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening.
De uitkering in aandelen zal ten laste van de belastingvrije agioreserve, dan wel - ter keuze van elke aandeelhouder - ten laste van de overige reserves plaatsvinden. De hoogte van het uitkeringspercentage in aandelen zal op 2 mei 2000 worden gepubliceerd. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal nagenoeg gelijk zijn aan het contante dividend.

Omzetgroei
De stijging van de omzet met 10,1% werd voor 4,6% gerealiseerd door vergelijkbare activiteiten mede als gevolg van expansie. Consolidatie-effecten als gevolg van acquisities droegen 5,5% bij. Het betreft de verwerving van de tweede 50% in BelCompany en Hoogenbosch per 1 juli 1998 respectievelijk 1 oktober 1999. Het bestedingsklimaat was in Nederland onverminderd gunstig en in de andere voor onze onderneming relevante landen was sprake van enige verbetering. De omzetgroei van vergelijkbare activiteiten werd sterk negatief beïnvloed door de aanhoudend hoge temperaturen in de periode augustus tot en met oktober 1999. Vooral de activiteiten in de sector Fashion hadden daaronder te lijden.
Per sector ontwikkelde de omzet zich als volgt: Fashion + 6,5% , Living + 5,1% en Automotive & Telecom + 26,4%.

Resultaatontwikkeling
Het bruto-omzetresultaat (marge) nam toe met Euro 35,0 mln (+ 12,4%) als gevolg van de hogere omzet en een stijging van de procentuele marge in alle sectoren.
De kosten in procenten van de omzet gaven een lichte stijging te zien, vooral door een toename in de procentuele verkoopkosten bij Fashion. Absoluut stegen de kosten met 11,0% als gevolg van de effecten van eerdergenoemde acquisities en uitbreiding van het aantal winkels. Het bedrijfsresultaat nam toe met 24,6% tot Euro 35,4 mln. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion bleef 8,0% achter op 1998 als gevolg van de tegenvallende omzetontwikkeling. In de sector Living (+ 21,1%) leverde vooral Kwantum een forse bijdrage aan de stijging. De sector Automotive & Telecom realiseerde een 74,4% hoger bedrijfsresultaat, met name door de uitstekende gang van zaken bij BelCompany.
De in oktober 1999 gestarte gratis internet-activiteit MyWeb heeft inmiddels 100.000 leden/MyCard-houders. De daarmee samenhangende aanloopkosten (Euro 2,2 mln) zijn geactiveerd.
De financiële lasten stegen met 10,6% tot Euro 3,6 mln. De belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 34,9% (1998: 34,6%).
Het buitengewoon resultaat 1999 van Euro 0,1 mln betrof voornamelijk het saldo van winst door verkoop van onroerend goed, een voorziening samenhangend met de ombouw van de Tonton Tapis-winkels in België naar Kwantum-winkels en kosten in verband met de beëindiging van de activiteiten van Superconfex Frankrijk.

Cashflow en investeringen
De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in 1999 Euro 44,5 mln (1998: Euro 38,3 mln).
In 1999 werd voor Euro 28,3 mln geïnvesteerd, waarvan in materiële vaste activa Euro 26,1 mln (1998: Euro 22,6 mln) en in immateriële vaste activa Euro 2,2 mln.

De investeringen in materiële vaste activa betroffen voornamelijk Euro 16,9 mln in de opening van nieuwe en onderhoud van bestaande winkels en Euro 6,5 mln in logistieke infrastructuur en informatiesystemen.

Balans na winstbestemming
Het balanstotaal ultimo 1999 bedroeg Euro 271,2 mln (1998: Euro 258,7 mln). Materiële vaste activa en voorraden zijn toegenomen als gevolg van de acquisitie van de tweede 50% in Hoogenbosch en uitbreiding van het aantal winkels. De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde aanloopkosten van MyWeb.
Het eigen vermogen bedroeg Euro 107,8 mln, zijnde 39,8% van het balanstotaal (1998: 39,2%). In de mutatie van het eigen vermogen is de afboeking van goodwill als gevolg van acquisities begrepen. Het garantievermogen bedroeg Euro 126,0 mln (46,5%) van het balanstotaal.

Vooruitzichten
Naar verwachting zal het consumentenvertrouwen in Nederland ook in 2000 op een hoog niveau blijven en zich in België, Frankrijk en Duitsland positief ontwikkelen, hetgeen zal leiden tot een stijging van de non-food detailhandelsbestedingen. Wij verwachten dat de omzet van Macintosh Retail Group, exclusief eventuele acquisities, zal stijgen met meer dan 7%. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting eveneens verder stijgen waardoor een netto-winst uit gewone bedrijfsuitoefening van 3% van de omzet in 2000 binnen bereik komt indien de marktomstandigheden geen onverwachte negatieve ontwikkelingen te zien geven.
MyWeb zal het aantal bij haar aangesloten leden volgens de huidige inzichten in de komende 12 maanden tenminste verdubbelen en aan de commerciële mogelijkheden van MyWeb zal verder invulling worden gegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie