Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van Landbouw: Stimuleringskader-regelingen 2000

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Mededelingen voor de vakpers
2 maart 2000


Planning openstellingstermijnen
Stimuleringskader-regelingen 2000

Het ministerie van LNV kent het zogenaamde Stimuleringskader, bestaande uit diverse subsidieregelingen met als doel in de agro-sector en het landelijk gebied de dynamiek en vernieuwing en beleidsmatig gewenste ontwikkeling te bevorderen.

Voor 2000 heeft de minister recentelijk goedkeuring verleend aan de geplande openstellingstermijnen en het beschikbare budget van de hieronder genoemde regelingen uit
het Stimuleringskader.

Regeling
Beschikbaar budget
Openstelling

Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht - speciale tender voor markt-georienteerde projecten f 3 mln
voorjaar 2000

Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht - reguliere tender
f 8 mln
najaar 2000

Subsidieregeling demonstratieprojecten markt en
concurrentiekracht - tender voor biologische landbouw f 1,5 mln
voorjaar 2000

Subsidieregeling demonstratieprojecten markt en
concurrentiekracht(*) - reguliere tender
f 4 mln
eind 2000

Regeling stimulering biologische productiemethoden f 20 mln
medio 2000

Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied - reguliere tender
f 2,5 mln
voorjaar 2000

Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied - reguliere tender
f 2,5 mln
najaar 2000

(*) titel zal worden gewijzigd na goedkeuring door de Europese Commissie

Op dit moment ligt het Nederlandse Plattelandsontwikkelings- plan voor de periode 2000-2007 ter goedkeuring bij de Europese Commissie.
Op basis van dit plan kan voor enkele van de bovengenoemde regelingen Europese cofinanciering worden verkregen. In de planning van de hierboven genoemde openstellingen kunnen veranderingen optreden onder invloed van deze goedkeuringsprocedure.
De exacte openstellingstermijnen van de genoemde regelingen zullen, zoals gebruikelijk, worden gemeld in de
Staatscourant en diverse vakbladen.

De Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, waaronder de verwerking en afzet van landbouw-, bosbouw- en visserijproducten en de primaire landbouw vallen, zal in 2000 niet opengesteld worden.

De bovengenoemde regelingen worden uitgevoerd door LASER Dordrecht. Voor informatie over de mogelijkheden en voorwaarden per regeling
kunt u contact opnemen met de klantenservice van LASER. Telefoonnummers van de klantenservice van LASER:
Dordrecht (078) 639 52 00
Groningen (050) 599 23 80
Deventer (0570) 66 77 77
Diemen (020) 495 36 66
Roermond (0475) 35 55 55

Ook op het Internet is informatie beschikbaar onder www.minlnv.nl/laser/
Brochures en aanvraagformulieren komen kort voor de opening van een regeling beschikbaar.


Saldobetalingen ooien 1999

De definitieve hoogte van de ooipremie voor het verkoopseizoen 1999 is bekend. Per ooi wordt een bedrag van f 47,77 uitbetaald. Melkschapenhouders ontvangen 80% van deze premie, oftewel f 38,22. In het verkoopseizoen 1998 werd een definitieve premie van respectievelijk f 49,57 en f 39,66 uitbetaald. De hoogte van de premie wordt altijd achteraf bepaald op basis van de marktprijzen.

Producenten waarvan het bedrijf in een probleemgebied ligt ontvangen een toeslag op de normale premie van f 14,63. Melkschapenhouders in een probleemgebied ontvangen een toeslag van 90% van dit bedrag oftewel f 13,17.

In december 1999 en januari 2000 is reeds een voorschot op de definitieve premie uitbetaald van ongeveer 60%. Dit geldt voor bedrijven buiten een probleemgebied. Voor de bedrijven binnen een probleemgebied geldt dat er een voorschot van ongeveer 66% is betaald.

De betaling van het saldo van de ooipremie zal vanaf 30 maart plaatsvinden. Het gaat landelijk om bijna 16.700 aanvragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie