Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie SP-statenfractie Utrecht op brief SMF rekeningrijden

Datum nieuwsfeit: 04-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws uit de SP afdeling Utrecht

Afschrift van de open brief die de SP statenfractie Utrecht vandaag verzonden heeft in reactie op een open brief van de stichtse milieufederatie over het rekeningrijden.

Stichtse Milieufederatie

t.a.v. drs. N. Papineau Salm


-

-

Utrecht, 4 maart 2000.

Betreft : rekeningrijden

Kenmerk : PJ/VV/20000304-1

Geachte heer Papineau Salm,

Wij ontvingen vandaag uw open brief over rekeningrijden, naar aanleiding van de extra statenvergadering van 7 maart a.s. Graag wil ik hierop een korte reactie geven en ons standpunt in deze toelichten.

De SP is tegenstander van rekeningrijden, althans in de vorm zoals deze momenteel ter discussie staat. Dit standpunt is overigens ook al terug te vinden in ons verkiezingsprogramma bij de provinciale statenverkiezingen van 1999. Onze twee belangrijkste argumenten tegen rekeningrijden zijn:

Het is een buitengewoon asociale maatregel, die juist werknemers met lagere inkomens treft; zij kunnen hun kosten niet bij de baas terugkrijgen, terwijl het hogere kader met inbegrip van de 1.000.000 leaserijders- de rekening elders kunnen neerleggen; dezelfde benedenmodale werknemers worden door reorganisaties van bedrijven als pionnen heen en weer geschoven, zijn door het overheidsbeleid van de afgelopen 25 jaar naar groeikernen verhuisd en hebben ook weer in tegenstelling tot hun bovenmodale collegas!- weinig tot niets te zeggen over hun werktijden.

Het is ook een maatregel die (op basis van de huidige techniek) uitzonderlijk hoge perceptiekosten met zich meebrengt. De SP-fractie schat deze op 35 tot 40 cent van iedere gulden die er aan de tolpoorten geheven wordt. De minister van verkeer en waterstaat heeft inmiddels ook al moeten toegeven dat de kosten veel hoger zijn dan haar voorganger (VVD-minister Jorritsma) bij de indiening van het wetsvoorstel rekeningrijden voorspiegelde.

Een totale investering van f1,5 miljard in het tolpoortensysteem betekent ook dat dit geld niet meer beschikbaar is voor andere, nuttiger projekten. Bijvoorbeeld in het regionaal openbaar vervoer.

Maar daarnaast hebben wij grote twijfels of rekeningrijden wel het door u beoogde milieu-effect zal hebben. Minister Netelenbos rammelt immers flink met de geldbuidel om twijfelende lagere overheden over de streep te trekken. Een aanzienlijk deel van deze omkoopsom zal geïnvesteerd worden in extra asfalt en beton. Dat lijkt ons toch niet erg in het belang van het milieu.

Wij hebben overigens met enige verbazing geconstateerd dat de Stichtse Milieufederatie vindt dat het terugdringen van de files een krachtige impuls nodig heeft. Sinds 1970 is in onze provincie de weginfrastructuur explosief gegroeid: aanleg van de A27 en A28, verbreding, deels verdubbeling, van de A2 en A12, aanleg van een groot aantal ongelijkvloerse aansluitingen. Desondanks zijn de files gebleven, zelfs nog wat gegroeid. Van een wijziging van de modal split (minder met de auto, meer over spoor, over water, met de fiets) is tot nu toe niets terecht gekomen. Het beroepsgoederenvervoer over de weg is sinds 1970 nog harder gegroeid dan van het personenvervoer. De spoor- en wateraansluiting van menig bedrijventerrein zijn juist opgedoekt, of leiden een kwijnend bestaan. De meeste verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat files in dichtbevolkte regios nooit geheel te elimineren zijn, soms zelfs een noodzakelijk kwaad om het gebruik van alternatieve vervoerswijzen te stimuleren. Wat dat betreft lijkt het effect wel enigszins op dat van rekeningrijden, met dien verstande dat de file voor iedereen gelijk is.

Wat ons betreft wordt het geld dat minister Netelenbos nu in rekeningrijden wil steken, gebruikt om het openbaar vervoer, het vervoer over water en de fietsontsluiting in onze provincie te verbeteren. Voor Utrecht en omgeving is dat al gauw f 300 miljoen. Een deel van dat geld zouden wij bijvoorbeeld graag besteden aan het ongelijkvloers maken van de sneltram Utrecht-Nieuwegein/Ijsselstein, waarmee in dit zeer filegevoelige gebied er een veilig, betrouwbaar en snel alternatief komt voor de auto.

Met de aanleg van extra weginfra wordt wat ons betreft ook in de nabije toekomst zéér terughoudend omgegaan. Het huidige tempo in het MIT van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vinden we meer dan voldoende. Wel denken wij dat op een termijn van enkele jaren betaalbare technieken beschikbaar komen om de benutting van bestaande wegen aanzienlijk te verbeteren door een automatische regeling van snelheid van en afstand tussen de autos op een weg. Daarmee ontstaat ruimte voor extra voertuigen op dezelfde hoeveelheid weg. De huidige benuttingsmaatregelen zijn hiervan pas een voorproefje.

Tenslotte is de SP voorstander van het afstappen van de Nederland Transportland filosofie als basis van het Nederlands economisch beleid. Hierdoor is een enorme hoeveelheid extra transport veroorzaakt met een gering maatschappelijk rendement, veel milieuschade en een grote aantasting van het welzijn van de bevolking. Een hoger aandeel regionale produktie zou pas echt een trendbreuk betekenen in de groei van verkeersstromen, die velen inmiddels als een natuurverschijnsel zijn gaan beschouwen.

Ik hoop hiermee duidelijk gemaakt te hebben op welke wijze wij, deels op grond van geheel andere argumenten dan andere partijen, tot ons standpunt zijn gekomen.

Met vriendelijke groeten,

SP-fractie provinciale staten Utrecht,

P.F.C. Jansen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie