Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO wil EU-voedselbureau met meer bevoegdheden

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel

P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773,2502 LT Den Haag Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag Bankrekening :35.76.06.760 Telefoon : 070-3362721 Fax :070 3362811 Communicatie

LTO wil EU-voedselbureau met meer bevoegdheden

Het op te richten Europees bureau voor voedselveiligheid moet meer positie en verdergaande bevoegdheden krijgen, dan de Europese Commissie onlangs in het Witboek Voedselveiligheid heeft voorgesteld. Dit zou betekenen dat de bevoegdheden van de EU-lidstaten flink worden teruggedrongen en voor een aanpak wordt gekozen, die vergelijkbaar is met de FDA, de Food en Drugs Administration in de Verenigde Staten. In gesprek met minister Brinkhorst (LNV) heeft LTO-Nederland dit maandag 6 maart jl. in Den Haag naar voren gebracht.

De Brusselse voorstellen in het witboek zijn volgens LTO-voorzitter Gerard Doonbos weliswaar een stap in de goede richting, maar hij vreest voor een bureau met te weinig autoriteit en te veel vrijblijvendheid voor de betrokken EU-landen. Het kabinet Kok is echter van mening dat de Europese Voedselautoriteit, zoals het dagelijks bestuur van de Europese Commissie die nu ziet, een bijdrage kan leveren aan het Europese voedselveiligheidsbeleid en het vertrouwen van de consument. Taken zijn onder meer het geven van wetenschappelijke adviezen, het beheer van waarschuwingssystemen en een dialoog met consumenten over voedselveiligheid en gezondheid.

Bij de bedenkingen van LTO-Nederland kan minister Brinkhorst zich wel iets voorstellen, maar hij heeft goede hoop dat de Brusselse voorstellen tot het gewenste resultaat zullen leiden. De politieke onafhankelijkheid van een Europees Voedselbureau weegt voor LTO zwaar, omdat lidstaten anders adviezen te gemakkelijk naast zich neer kunnen leggen. Crises in Europa met BSE en dioxine en de discussie over genetisch gemodificeerde platen en producten hebben geleerd, dat die onafhankelijkheid hard nodig is. Daarom is van groot belang wat de Europese Commissie gaat doen met adviezen van een bureau en hoe de besluitvorming zal worden uitgewerkt.

LTO-Nederland heeft minister Brinkhorst er op gewezen, dat door de nieuwe belastingplannen 2001 de financiering van groene projecten nagenoeg is stil komen te liggen. Groen beleggen is niet meer aantrekkelijk, waardoor fondsen geen financieringen kunnen aanbieden. Projecten als de Groen Label Kas, die voldoet aan allerlei milieueisen, is een dringende noodzaak om allerlei afspraken met de overheid te kunnen nakomen. Door de plannen voor groen beleggen kunnen tuinders op dit moment geen groenfinanciering meer krijgen. De biologische landbouw loopt tegen dezelfde blokkade aan, terwijl de overheid voortdurend beweert deze juist te willen stimuleren.

De bewindslieden van Financiën hebben steeds aangegeven dat wordt gewerkt aan oplossingen voor dit knelpunt. In de praktijk is daar nog niets van terechtgekomen. Minister Brinkhorst beloofde het vraagstuk te zullen bekijken en zonodig actie te nemen.

Met het oog op de prijsvoorstellen 2000/2001 heeft LTO-Nederland kritiek geuit op het besluit van Brussel om de interventiecriteria voor granen aan te scherpen. Dit leidt via een achterdeur tot een verdergaande daling van de graanprijs.

Voorts heeft LTO zich uitgesproken tegen het plan van de Europese Commissie om extra kosten voor wederopbouw van de westelijke Balkan (o.m. Kosovo) eenzijdig te zoeken op de EU-landbouwbegroting. Dit druist in tegen de afspraken die hierover vorig jaar in Berlijn zijn gemaakt. Minister Brinkhorst zei de kritiek van LTO-Nederland te delen. Wat hem betreft kan een structurele korting van de landbouwbegroting niet aan de orde zijn. Een incidentele ingreep in geval van onderuitputting van de EU-uitgaven.

LTO-Nederland heeft de aandacht van de minister gevraagd voor een evenwichtige benadering bij het afsluiten van handelsakkoorden door de Europese Unie. Een evenwichtige benadering staat hierbij voorop, waarbij met name de Nederlandse agrarische belangen, zoals die van de tuinbouw, scherp in de gaten gehouden moeten worden. Een onlangs afgesloten overeenkomst met Mexico heeft geen problemen opgeleverd.

In het verleden zijn door Brussel bijvoorbeeld de sierteelt en de tomatenteelt als `ruilobject' ingezet, waardoor de glastuinbouw in ons land werd gedupeerd. Deze bedrijfstakken worden door Brussel niet gesteund, waardoor de Europese Commissie gemakkelijk concessies kan doen.

Tot slot heeft LTO-Nederland er bij minister Brinkhorst op aangedrongen, dat het hoge btw-tarief op compost voor de champignons wordt teruggedraaid. Omdat meststoffen sinds begin dit jaar niet meer onder het lage, maar hoge btw-tarief vallen, worden ook champignonsteler met deze verhoging geconfronteerd. Compost is echter tegelijk voedingsbodem én uitgangsmateriaal voor de champignonteelt en behoort het lage tarief te houden. Ambtenaren van zowel LNV als Financiën bestrijden dit niet, maar de tarieven zijn wel wettelijk geregeld. Beide departementen zijn volgens LNV op zoek naar een pragmatische oplossing voor deze kwestie.

Datum


6 maart 2000

Nummer


P2013

Informatie


Jack Luiten (070-3382721)

bijgewerkt op: 08 March 2000 13:28

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie