Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake accijnzen op motorbrandstoffen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Directie Algemene Fiscale Politiek

de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

22 februari 2000/200017

AFP 2000-00151 M

6 maart 2000

Onderwerp

accijnzen op motorbrandstoffen

In het stenografische verslag van de regeling van werkzaamheden d.d. 22 februari jl. zijn vragen gesteld over de accijnsverhoging op motorbrandstoffen per 6 juli 1991 en de eventuele teruggave daarvan thans. Voorts is gevraagd om een overzicht van de autobelastingen gedurende de afgelopen 10 jaar.

Om de discussie in het juiste perspectief te plaatsen wordt een korte schets gegeven van de ontstaansgeschiedenis van deze verhoging.

De bedoelde accijnsverhoging van de motorbrandstoffen vormde een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit de zogenoemde Tussenbalans 1991 (kamerstukken II, vergaderjaar 1990-1991, 21 998, nr. 2). Enerzijds diende deze maatregel mede ter dekking van de destijds ontstane budgettaire problematiek. Anderzijds was deze maatregel wenselijk met het oog op een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het openbaar vervoer aan de ene kant en de autokosten aan de andere kant. Het beleidspakket bevatte namelijk ook maatregelen die leidden tot tariefstijgingen van het openbaar vervoer. De bedoelde accijnsverhoging was een structurele maatregel. Zowel in formele als in materiële zin heeft de tijdelijkheid daarvan in de discussies geen rol gespeeld.

De conclusie is dat het historische perspectief van de accijnsverhoging uit de Tussenbalans 1991 geen aanleiding vormt tot teruggave van de opbrengsten daaruit.

Zoals in het regeerakkoord is neergelegd spitst het financieel-sociaal-economisch beleid zich onder meer toe op een dynamische en duurzame economie. Richting het autogebruik is dit uitgewerkt in variabilisatie van autokosten. Gelet hierop en bezien vanuit het huidige mobiliteits- en milieubeleid zou het ook niet in de rede liggen terug te komen op de bedoelde accijnsverhoging.

Voor de goede orde wijs ik erop dat naar de huidige inzichten voor dit jaar de lastenverlichting 2 mrd bedraagt. Voor 2001 is in het kader van de belastingherziening 2001 een lastenverlichting van ongeveer 6 mrd voorzien.

Met betrekking tot het verzoek om een overzicht van de opbrengsten van de autobelastingen over de afgelopen 10 jaar is onderstaand een tabel opgenomen.

Belasting op auto's

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2506

2615

2861

3212

3300

3629

3942

4370

4551

5278

6232

gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 1989)

2506

2551

2707

2945

2949

3158

3363

3655

3725

4235

4902

Accijns van lichte olie

3619

3706

4028

4600

5224

5667

5896

6118

6403

6625

6940

gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 1989)

3619

3616

3812

4218

4669

4931

5030

5117

5240

5316

5459

Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

1287

1782

1964

2182

2910

3356

3512

3669

4088

4266

4566

gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 1989)

1287

1739

1858

2001

2601

2920

2996

3069

3346

3423

3592

Motorrijtuigenbelasting

3387

3660

3733

3983

4751

4688

4662

5001

4004

3996

4359

gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 1989)

3387

3571

3532

3652

4246

4080

3977

4183

3277

3206

3429

Totaal belasting op auto's

10799

11763

12586

13977

16185

17340

18012

19158

19046

20165

22097

gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 1989)

10799

11476

11910

12816

14464

15089

15367

16024

15587

16180

17382


* een deel van deze opbrengst heeft betrekking op andere motorvoertuigen dan autos.

Bij de stijging van de opbrengsten moet worden aangetekend dat het aantal personenautos sinds 1989 is gestegen van ruim 5 mln tot inmiddels ruim 6 mln. Ook de gemiddelde prijs van een personenauto is gedurende deze periode aanzienlijk gestegen, hetgeen mede de stijging van de opbrengsten van de BPM verklaart.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie