Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opheffing beperking export uitkeringen naar Indonesie

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26812000.009 brfief sts szw inzake handhavingsverdrag met indonesie
Gemaakt: 9-3-2000 tijd: 16:31


2


26812 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

nr. 9 Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 maart 2000

Op 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet van 27 mei 1999, Stb. 250) in werking getreden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft uw Kamer in een motie aangedrongen op een maximale inspanning om spoedig een handhavingsverdrag met Indonesië te sluiten (Kamerstukken II, 1998-1999, 25 757, nr. 12).

Bij de behandeling van het wetsvoorstel van de Wijzigingswet beperking export uitkeringen (26 812) heb ik uw Kamer geïnformeerd dat een ambtelijk akkoord was bereikt over de tekst van een handhavingsverdrag met Indonesië (handelingen II, 24 november 1999, TK 26,

blz. 1963).

Ik kan u thans mededelen dat de ministerraad op 18 februari jl. heeft ingestemd met ondertekening van het verdrag. De ondertekening zal op 6 maart a.s. plaatsvinden te Jakarta. Het verdrag zal de Staten-Generaal vervolgens voor stilzwijgende goedkeuring worden overgelegd.

Voor de goede orde deel ik u mede dat het verdrag, conform mijn toezegging terzake tijdens de eerdergenoemde Kamerbehandeling, voorziet in terugwerkende kracht van de exportbepaling in het verdrag tot en met 1 januari 2000. Dat wil zeggen dat, zodra het verdrag van toepassing wordt, de exportbeperking van de Wet beperking export uitkeringen per 1 januari 2000 wordt opgeheven ten aanzien van Indonesië.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie