Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over mishandeling van demente ouderen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over mishandeling van demente ouderen
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 13:59

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 maart 2000

Onderwerp:
Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Arib van uw Kamer (PvdA) over mishandeling van demente ouderen (2990007870).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Antwoorden op kamervragen van Arib over mishandeling demente ouderen (2990007870)


1.
Hebt u kennisgenomen van een televisie-uitzending over de mishandeling van demente ouderen?

1.
Ja.


2.
Kunt u aangeven hoeveel meldingen van mishandeling er jaarlijks binnenkomen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Worden deze gevallen gemeld via het speciale meldpunt? Zo neen, waarom niet? Is het mogelijk bij deze meldpunten anoniem te melden? Zo neen, waarom niet?

2.
Nee, de Inspectie houdt dit niet bij. Uw overige vragen rondom meldingen bij de Inspectie kan ik derhalve niet beantwoorden. Er is overigens geen speciaal meldpunt ouderenmishandeling op landelijk niveau.

3.
Ziet u aanleiding om de meldpunten zodanig in te richten dat men anoniem gevallen van mishandeling kan melden en tevens de bekendheid met het bestaan ervan te vergroten onder ouderen, familie en werkenden in de zorg?

3.
Er is overwogen een landelijk meldpunt ouderenmishandeling op te richten. Uit de ervaringen met een tweetal tijdelijke regionale meldpunten blijkt dat het aantal meldingen zeer beperkt is en dat een meldpunt niet per definitie de meest aangewezen vorm is hulp in gang te zetten en om te helpen ouderenmishandeling te voorkomen. Ik subsidieer het Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling, dat ondergebracht is bij het NIZW. Dit steunpunt probeert in elke regio van Nederland hulpverlening op het terrein van ouderenmishandeling op te zetten, hetzij in de vorm van een meldpunt, hetzij in een andere vorm, bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van betrokken hulpverleners. Het bekendheid geven aan de mogelijkheden voor hulp bij mishandeling gebeurt op twee manieren: op landelijk niveau en op regionaal niveau. Het Landelijk Steunpunt geeft periodiek een nieuwsbrief en reeds actieve regio's verrichten allerlei voorlichtingsactiviteiten gericht op ouderen, verwanten en werkenden in de zorg in de eigen regio.
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie