Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over diamanten uit Liberia en Ivoorkust

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.733 aankoop diamanten uit liberia en ivoorkust
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 11:41


3

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 maart 2000

Betreft

Beantwoording vragen van het lid Karimi inzake een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 27 januari 2000, kenmerk 2990005870, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi.

Vraag 1:

Heeft u kennisgenomen van de oproep tot een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust van de Canadese Organisatie Partnership Canada-Africa (PAC) naar aanleiding van haar rapport "The Heart of the Matter"? Wat is uw reactie op deze oproep? Bent u bereid deze oproep te ondersteunen en het onderwerp in de Veiligheidsraad aan de orde te stellen?

Antwoord

Ja. De oproep van de Organisatie Partnership Canada-Afrika (PAC) tot een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust vormt onderdeel van een reeks van aanbevelingen van PAC. Een eventueel embargo ten aanzien van diamanten uit deze landen zal in samenhang met de overige aanbevelingen op onder meer effectiviteit en haalbaarheid moeten worden beoordeeld. De problematiek van de handel in diamant is uitermate complex, mede gezien de vele 'stakeholders', en vraagt om een zorgvuldige internationale aanpak. Nederland heeft onlangs in de Veiligheidsraad opgeroepen tot een discussie over de illegale exploitatie van grondstoffen ten behoeve van oorlogvoering.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de kritiek in het rapport "The Heart of the Matter" over de Antwerpse diamantenmarkt?

Antwoord

Het rapport is kritisch ten aanzien van de regulering van de Belgische diamantindustrie, waarbij de in Antwerpen gevestigde Hoge Raad voor Diamant een belangrijke rol speelt. De kritiek - waarover ik in dit stadium geen oordeel wil noch kan uitspreken - is naar ik aanneem bekend bij onze Zuiderburen.

Het Belgisch buitenlands beleid ten aanzien van Afrika beschrijft terzake van handel in diamant onder meer, dat België een dialoog met geïnteresseerde landen en de VN voert om bij te dragen aan een ruimere controle op dit handelsverkeer en tot vermindering van wapenhandel in Afrika. Het Belgische Departement van Buitenlandse Zaken werkt in dat kader samen met het Belgische Departement van Economische Zaken aan de uitvoering van de VN-sancties tegen de Angolese rebellen van UNITA.

Vraag 3:

Heeft de Belgische regering ingevolge artikel 8 van de EU Verordening
1705/98 de Commissie en de lidstaten op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen in verband met de uitvoering van de EU-Verordening? Is er ingevolge artikel 8 van de EU Verordening informatie verschaft door de lidstaten?

Antwoord

De Nederlandse regering heeft geen informatie van de regering van België, van andere lidstaten dan wel van de Commissie ontvangen over getroffen maatregelen op basis van artikel 8 van de EU-Verordening.

Vraag 4:

Kunt u de Kamer uitleggen op welke wijze u toeziet op de naleving van de EU Verordening? Welke maatregelen heeft u genomen om de Verordening daadwerkelijk uit te voeren?

Antwoord

Sinds 1 juli 1998 is het op basis van resoluties 1173 en 1176 van de VN-Veiligheidsraad verboden direct of indirect diamanten in te voeren uit Angola, indien deze niet zijn voorzien van een certificaat van oorsprong, afgegeven door de Angolese regering. Met Verordening (EG) nr.1705/98 werd dit verbod vastgelegd in Europees recht. Zoals bekend werkt een Europese verordening rechtstreeks, zodat het verbod sindsdien ook op Nederlandse ingezetenen van toepassing is. Nederland heeft overtreding van het verbod strafbaar gesteld middels het Sanctiebesluit Angola 1998. De douane is belast met de controle op de naleving van de sancties aan de Nederlandse buitengrenzen van de EU, zoals de lucht- en zeehavens. Daartoe wordt, alvorens diamanten in het vrije verkeer van de Gemeenschap komen, de herkomst geverifieerd op basis van 'certificaten van oorsprong'. Tenslotte beschikt de Economische Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken ook op het gebied van de controle op de naleving van sanctieregelgeving over toezichts- en opsporingsbevoegdheden.

Vraag 5:

Zijn er initiatieven mogelijk door de Nederlandse regering of de Commissie om de Antwerpse diamantenmarkt te onderzoeken op de naleving van de sancties?

Antwoord

Voor de controle op naleving van de sancties zijn de nationale autoriteiten van de individuele EU-lidstaten verantwoordelijk. Indien een lidstaat de Commissie in kennis stelt van schendingen van sancties of problemen met de handhaving daarvan, kan de Commissie daarop passende maatregelen voorstellen.

Zie ook antwoord op vraag 6.

Vraag 6

Bent u bereid de Kamer te informeren over de presentatie van Robert Fowler in de VN Veiligheidsraad d.d. 18 januari '00? Wat is er naar aanleiding van deze presentatie in de Veiligheidsraad afgesproken over het houden van toezicht en controle op de sancties tegen diamantenverkoop door UNITA? Kunt u bevestigen dat generaal Jacinto Bandua, die binnen UNITA verantwoordelijk was voor de logistiek, aan Robert Fowler informatie heeft gegeven over de leveranties van wapens uit Oost-Europa? Beschikt u of zou u kunnen beschikken over deze informatie? Welke mogelijkheden ziet u naar aanleiding van de hierboven genoemde informatie, om in EU verband acties tegen wapenleverancies uit Oost-Europa te ondernemen?

Antwoord

De zitting van de VN-Veiligheidsraad op 18 januari j.l. was een openbaar debat over de situatie in Angola, voor pers en publiek toegankelijk, waarover ook uitgebreid is bericht in de media. Een belangrijk aspect dat tijdens de briefing aan de orde kwam, was de meest recente reis van Ambassadeur Fowler naar Angola. Naast gesprekken met de Angolese regering, heeft de heer Fowler de gelegenheid gekregen wapentuig te inspecteren dat was buitgemaakt op UNITA rebellen. Tevens heeft hij gesproken met enkele overlopers uit UNITA gelederen. Het complete verslag van betreffende VR-bijeenkomst gaat u hierbij toe (VN document S/PV.4090).*)

Gezien het publieke karakter van de betreffende Veiligheidsraadbijeenkomst zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van de sancties tegen UNITA. De briefing van Ambassadeur Fowler was een tussentijds verslag aan de Veiligheidsraad in zijn capaciteit van voorzitter van het VN-sanctiecomité Angola. Het onderzoek van de expert-panels naar de schendingen van het sanctieregime is nog in volle gang. In maart zullen deze panels hun eindrapport met aanbevelingen presenteren aan het VN-sanctiecomité Angola en aan de Veiligheidsraad. Dit eindrapport zal aanbevelingen bevatten over de wijze waarop het sanctieregime effectiever kan worden gemaakt. De Veiligheidsraad zal debatteren over de aanbevelingen.

Ambassadeur Fowler heeft in zijn presentatie aangegeven dat particulieren afkomstig uit onder meer Oost-Europese landen bij wapenhandel in opdracht van UNITA betrokken zijn. Hij voegde daaraan toe niet over aanwijzingen te beschikken dat Oost-Europese regeringen een aandeel hebben in dergelijke illegale transacties.

Nederland zal zich inzetten voor een zo effectief mogelijke toepassing van het sanctieregime. Het ligt voor de hand dat de uitkomst van de discussie terzake in de VR tevens zal worden besproken in EU-verband.

Vraag 7

Bent u bereid, zodra het onderzoeksrapport van Robert Fowler over de schendingen van het handelsembargo tegen UNITA is verschenen, het rapport naar de Kamer te sturen?

Antwoord

Naar verwachting zal het onderzoeksrapport van Ambassadeur Fowler in de loop van maart a.s. gereed komen en vervolgens door de Veiligheidsraad in behandeling worden genomen. De desbetreffende VN-documenten zullen uw Kamer toegaan.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...