Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over bijstandsclienten gemeente Tilburg

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.739 een vragenlijst voor bijstandsclienten gemeente tilburg
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 13:11


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen van het lid De Wit

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over een vragenlijst voor bijstandscliënten van de gemeente Tilburg.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)


2990007000

Antwoorden en vragen van het lid De Wit (SP) over een vragenlijst voor bijstandscliënten.

Vraag 1

Kent u de vragenlijst die cliënten van de sociale dienst in Tilburg `moeten' invullen met het oog op arbeidsintegratie, op straffe van gevolgen voor de uitkering?

Antwoord 1

Ik heb mij terzake geïnformeerd.

Vraag 2

Acht u het verantwoord dat over de beperkingen en werkmogelijkheden van cliënten geoordeeld wordt op basis van medische gegevens die door cliënten zelf worden verstrekt zonder dat de behandelend arts wordt geraadpleegd?

Antwoord 2

De gemeente Tilburg verstuurt de vragenlijst alleen aan die cliënten waarmee naar aanleiding van een heronderzoek de afspraak is vastgelegd dat een REA-toets in het kader van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten wordt aangevraagd. Conform artikel 3, lid 2, van de Wet REA moet de gemeente vaststellen of iemand arbeidsgehandicapt is op basis van een medisch-arbeidskundige beoordeling (de REA-toets). De REA-toets moet worden uitgevoerd door deskundigen die voldoen aan de kwalificatie-eisen die in artikel 4 van het
Arbeidsgehandicaptebesluit zijn gesteld. De gemeente Tilburg heeft hiervoor een adviesbureau ingeschakeld waar artsen en arbeidskundigen werkzaam zijn die aan de vereiste kwalificaties voldoen. De arts kan, na verkregen machtiging van de cliënt, zo nodig nadere gegevens opvragen bij de behandelend arts.

Uit deze gang van zaken volgt dat de medisch-arbeidskundige beoordeling niet uitsluitend plaatsvindt op basis van de medische gegevens die door de cliënt worden verstrekt.

Vraag 3

Is hier nog wel sprake van een vrijwillig gegeven toestemming van de cliënt om privé-gegevens af te staan aan een commercieel bureau, nu de sociale dienst cliënten dwingt, op straffe van gevolgen voor de uitkering, de lijst zelf in te vullen en af te staan aan een commercieel bureau?

Vraag 4

Bent u van mening dat de sector Sociale Zaken van de gemeente Tilburg met deze brief in strijd handelt met de privacywetgeving?

Vraag 5

Gaat u de gemeente Tilburg van uw mening hierover op de hoogte brengen? Welke consequenties verbindt u hier voor deze gemeente aan?

Antwoord 3, 4 en 5

Zoals uit de beantwoording van vraag 2 blijkt worden de medische gegevens van de cliënt gevraagd ten behoeve van de REA-toets. De cliënt verstrekt de gegevens rechtstreeks aan het bureau dat door de gemeente Tilburg is ingeschakeld om de REA-toets uit te voeren. De vragenlijst is door het bureau opgesteld en wordt gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt in het kader van de reïntegratie. De vragenlijst wordt door de arts met de cliënt besproken. Zowel in de begeleidende brief van de gemeente Tilburg als in de vragenlijst zelf wordt aangegeven dat de vragenlijst door de arts vertrouwelijk wordt behandeld. Het bureau is gebonden aan een privacyreglement dat is geregistreerd bij de Registratiekamer.

Uit artikel 66 (lid 1 en lid 5) van de Algemene bijstandswet (Abw) vloeit voort dat cliënten gegevens moeten verstrekken ten behoeve van het onderzoek naar de mogelijkheden om door arbeid zelfstandig in het bestaan te voorzien alsmede de wijze waarop deze mogelijkheden kunnen worden vergroot. De gemeente Tilburg wijst in de brief, uit oogpunt van zorgvuldigheid, de cliënt erop dat het niet meewerken aan de REA-toets gevolgen kan hebben voor de uitkering.

De mate waarin en de manier waarop gegevens aan de cliënt worden gevraagd zijn naar mijn mening in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene bijstandswet, de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en de algemene privacywetgeving.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie