Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen controle op declaraties

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persberichtnr.

00/054

Den Haag

7 maart 2000

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, MEDE NAMENS DE MINISTER- PRESIDENT, OP VRAGEN VAN HET KAMERLID KANT (sp) OVER DE CONTROLE OP DE ONKOSTEN VAN BEWINDSLIEDEN

VRAGEN:


1.

Wat is uw reactie op het in de Nieuwe Revu geschetste beeld van de controle op de onkosten van bewindslieden?1


2.

Kunt u een nadere toelichting geven op uw antwoord in de Kamer Het gaat niet om de vraag of er een goede controle moet zijn op de kosten die door of namens bewindslieden worden gemaakt. Die controle moet er natuurlijk zijn en die is er ook?2


3.

Welke declaraties van bewindslieden worden gecontroleerd? Door wie en op welke manier worden ze gecontroleerd?


4.

Is de controle op de rechtmatigheid van de uitgaven van bewindslieden volgens u op dit moment voldoende?


5.

Is het waar dat de interne accountantsdienst alleen de declaratieformulieren controleert en niet de bonnetjes?


6.

Worden de declaraties van bewindslieden ook gecontroleerd door een externe accountantsdienst?

Zo neen, waarom niet?


7.

Hoe verklaart u de tegenstelling tussen de uitspraak van de voorlichter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dat de Algemene Rekenkamer alles controleert en de uitspraak van de voorlichter van de Algemene Rekenkamer die zegt dat de Algemene Rekenkamer de bonnetjes niet ziet?


8.

Hoe worden de uitgaven van de straf van de ministeries gecontroleerd?


9.

Worden de uitgaven van de staf ook gecontroleerd op hun rechtmatigheid? Zo ja, op welke manier? Zo neen, zou dat volgens u moeten gebeuren?

ANTWOORDEN:


1. t/m 9.

In reactie op de vragen naar aanleiding van het artikel in Nieuwe Revu wordt hieronder een uiteenzetting gegeven van de controle op de onkosten van bewindslieden.

De controlestructuur is een samenstel van:

* interne controle op de departementen;

* controle door de departementale accountantsdienst en
* (externe) controle door de Algemene Rekenkamer.

Interne controle

Binnen de hiervoor genoemde controlestructuur is de interne controle, die binnen een departement plaatsvindt, de belangrijkste. In tegenstelling tot de controle door de departementale accountantsdienst en de controle door de Algemene Rekenkamer vindt de interne controle plaats vóór de uitbetaling van een declaratie, zodat in dit stadium geverifieerd wordt of een declaratie aan de eisen voldoet.

Interne controle op de declaraties van de bewindslieden vindt op alle departementen plaats. Deze omvat onder meer de toetsing van de declaratie op de voorgeschreven procedures die voor declaraties gelden, de regelgeving, het budgettair kader en op ondertekening en berekening. De aan de declaraties ten grondslag liggende bewijsstukken zoals bonnetjes en prestatieverklaringen spelen bij het proces van interne controle een belangrijke rol. Behalve via declaratie kunnen de gemaakte onkosten ook worden gefactureerd.

De invulling van de interne controlefunctie ten aanzien van de declaraties en de organisatorische plaats daarvan kan per departement verschillen. In ieder geval zal steeds, alvorens tot betaling over te gaan, een betaalafdeling vaststellen of alle voorgeschreven interne controlehandelingen zijn uitgevoerd, waaronder de goedkeuring tot betaling door de budgethouder.

Naast de betaalafdeling en de budgethouder worden nog andere actoren betrokken bij de interne controle. Bij sommige departementen worden de declaraties van de bewindslieden op hoog ambtelijk niveau beoordeeld, bij andere departementen behoort dit tot de taak van een directie of bureau zoals bijvoorbeeld een Bureau Kabinetszaken, een bureau SG of een Directie Bestuursondersteuning. Daarnaast is de directie FEZ als controller verantwoordelijk voor het toezicht op de goede uitvoering van de interne controles.

Doordat de organisatorische inbedding en werkwijze van de interne controlefunctie op de departementen van elkaar afwijkt kunnen er verschillen bestaan in de plaats waar en de wijze waarop de goedkeuring van de declaraties plaatsvindt.

Departementale accountantsdienst

Een departementale accountantsdienst controleert ieder jaar het gevoerde financieel beheer en de uitkomsten daarvan in de financiële verantwoording van het departement. De accountantsdienst verstrekt over de financiële verantwoording een accountantsverklaring.

De accountantsdienst onderzoekt in de eerste plaats de opzet en de werking van het stelsel van maatregelen van interne controle (zie hiervoor). In de tweede plaats controleert de accountantsdienst zelf via cijferanalyses en deelwaarnemingen de diverse soorten uitgaven en ontvangsten van een departement.

Bij de inrichting van de controle laat de accountantsdienst zich leiden door de uitkomsten van een aan de controle voorafgaande risicoanalyse naar de opzet en werking van de interne controle, de aard van het risicoprofiel dat inherent is aan bepaalde uitgaven, en op basis van de bevindingen uit voorgaande controles. Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse bepaalt de accountantsdienst in welke mate bij de accountantscontrole kan worden gesteund op de administratief-organisatorische systemen en in welke omvang aanvullende, gegevensgerichte controle door middel van een steekproef
c.q. deelwaarneming nodig is. Daar waar de analyse een verhoogd risico laat zien voor bepaalde (soorten) uitgaven zal de accountant bij zijn controle in verhoogde mate aandacht besteden aan de rechtmatigheid van deze uitgaven, onder meer door uitbreiding van de gegevensgerichte controle.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft de taak om te onderzoeken of het geld van de rijksoverheid rechtmatig en doelmatig wordt geïnd en uitgegeven. De Algemene Rekenkamer is onafhankelijk van de regering en de Staten-Generaal.

De Algemene Rekenkamer heeft ten behoeve van haar onderzoeken de bevoegdheid om alle stukken, waaronder de declaraties en bonnetjes van de bewindslieden, op te vragen. De Algemene Rekenkamer steunt bij haar rechtmatigheidsonderzoek zoveel mogelijk op de controles van de departementale accountantsdiensten. De Algemene Rekenkamer onderzoekt eerst of die controles voldoende systematisch en van voldoende kwaliteit zijn. Schieten de controles tekort dan kan de Algemene Rekenkamer zelf onderzoek doen om redelijke zekerheid te krijgen over de vraag of de ontvangsten en uitgaven volgens de regels zijn verantwoord.

De Algemene Rekenkamer rapporteerde in mei 1999 over haar rechtmatigheidsonderzoek over 1998 en zal in mei 2000 rapporteren over haar rechtmatigheidsonderzoek over 1999.

De hierboven beschreven controlestructuur geldt ook voor de declaraties van de staf van de departementen.

Conclusie

Bovenstaande controlestructuur biedt voldoende zekerheid voor een verantwoorde controle op de rechtmatigheid van de uitgaven van de bewindslieden en de staf.

De interne controlestructuur van de ministeries is als gevolg van de verschillen in besturingsmodellen en in organisatorische vormgeving op dit moment echter niet uniform.

Daarnaast vormt de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 2001 aanleiding om naar de systematiek van declarabele kosten, onkostenvergoedingen en de fiscale behandeling in onderling verband te kijken. Het kabinet is voornemens om binnenkort te komen tot een samenhangend voorstel over de stroomlijning van deze regelingen en de administratieve organisatie daaromheen, waarbij gestreefd wordt naar het vergroten van uniformiteit en transparantie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...