Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen verduidelijkt relatie Provincie - Stadion NV

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 7 maart 2000 Persbericht nr. 39

GS verduidelijkt toekomstige relatie Provincie - Stadion NV:
* Provincie geen deelnemer in Stadion NV, maar stelt wel scherpe voorwaarden en toezicht;

* Provincie blijft bij voorwaarde gunstige condities hoofdgebruiker.

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een aanvullende notitie aan PS vastgesteld waarin zij de relatie van de Provincie met de op te richten Stadion NV verduidelijkt. In het voorstel komt naar voren dat de Provincie níet zal deelnemen aan de Stadion NV. Om wel zicht te houden op het adequaat inzetten van de ƒ 5 miljoen gemeenschapsgeld, wil de provincie scherpe voorwaarden stellen aan de bijdrage en een scherp toezicht instellen op de besteding van het geld. Een nadere omschrijving van de relatie Provincie en Stadion NV bleek noodzakelijk na bespreking van de Statenvoordracht in de verschillende Statencommissies.

De Provincie wil een sturende rol, omdat zij zicht wil houden op het adequaat inzetten van de ƒ 5 miljoen gemeenschapsgeld. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van het geld en de sturende rol. In het huidige voorstel gaat de voorkeur uit naar het beschikbaar stellen van de middelen ineens, waarbij óf een speciale rapportage- en verantwoordingsplicht wordt opgelegd óf op voordracht van GS een lid voor de Raad van Commissarissen wordt aangewezen. GS kiezen er expliciet voor om zelf niet direct bestuurlijk betrokken te zijn bij de stadion NV.

Naar aanleiding van discussie in de verschillende commissies is de voorwaarde, dat de hoofdgebruiker onder gunstige condities gebruik moet kunnen maken van het stadion, opnieuw overwogen door GS. GS hebben vandaag na heroverweging opnieuw besloten dit als voorwaarde te stellen. Reden voor de bijdrage is namelijk niet alleen het over de drempel helpen van de investering, maar ook het behalen van extra rendement uit het gemeenschapsgeld: door deze voorwaarde komt dit geld namelijk niet alleen ten goede aan de uitbater van het complex, maar ook aan het onder betere voorwaarden kunnen opereren van de hoofdattractie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 39.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie