Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 27 februari 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 29 februari 2000 vastgesteld op 7 maart 2000

Agenda vergadering van Provinciale Staten op
17 maart 2000.
Gedeputeerde Staten hebben de agenda van Provinciale Staten van 17 maart 2000 vastgesteld. De agenda en de daarbij behorende voorstellen zijn ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Gouvernement.

WOB verzoek van de heer Suppers inzake Teka.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om aan de heer Suppers inzage te verlenen in de relevante bescheiden van het Teka-dossier, waaronder de bestuurs- dwangbesluiten.

Wegenruil Provincie met de gemeente Geleen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het gemeentebestuur van de gemeente Geleen voor te stellen tot overdracht van de Middenweg aan de provincie en tot overname van een gedeelte van de provinciale weg N583, Geleen-Schimmert, door de gemeente.

Provinciaal advies over aanvragen van Limburgse scholen in het kader van artikel 75 WVO.

GS hebben besloten het advies omtrent twee aanvragen voor fusie en een aanvraag voor overheveling van een gymnasium naar een andere school definitief vast te stellen en toe te zenden aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten- schappen in Zoetermeer.

Prestatie-afspraak 2000 tussen de provincie Limburg en de Dienst Landelijk Gebied.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Prestatie-afspraak 2000 tussen de Provincie en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ook de aanpak van het capaciteitstekort bij DLG is akkoord bevonden.

Awb-bezwaarschriften tegen weigering afgifte verklaring van geen bezwaar ex art. 19 WRO voor verbouwing en uitbreiding.

Voor de verbouwing en uitbreiding van een voormalig bakhuisje tot woning aan de Hilleshagerweg in Mechelen (Gulpen-Wittem) hebben Gedeputeerde Staten de ingediende bezwaren gegrond verklaard. Onder intrekking van de aanvankelijke beslissing verlenen GS op grond van art. 19 alsnog de gevraagde verklaringen van geen bezwaar voor E. van Wersch.

Overdracht van de eigendoms- en erfpachtsrechten Europees Sportcentrum Sittard.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om tot overdracht van de eigendoms- en erfpachtsrechten van het Europees Sportcentrum Sittard aan de gemeente goed te keuren.

Goedkeuring begroting gemeente Nuth.

GS hebben besloten de begroting
2000 en de eerste vier begrotings- wijzigingen voor dit jaar goed te keuren.
Uitwerking afspraken inzake advisering voor de overgangswet verzorgingshuizen.

GS hebben besloten om de advisering bouwplannen uit het Plan Bejaarden- oorden 1997-2000 deels te laten uitvoeren door de zorgkantoren.

PBW-rapport "Ouderen- psychiatrie in verzor- gingshuizen" deel 2.

Gedeputeerde Staten hebben met waardering kennis genomen van het
2e rapport van het PBW inzake ouderenpsychiatrie in verzorgings- huizen; "de projecten, voortgang en vervolg". Het College vraagt met name bij de zorgaanbieders in de sectoren Verpleging en Verzorging en Geestelijke Gezondheidszorg aandacht voor de conclusies en aanbevelingen.
Subsidieaanvraag Stichting Vido Overleg Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de Stichting Vido Overleg Limburg een eenmalige subsidie van f 15.000,- toe te kennen. De bijdrage is nodig voor het uitvoeren van de vijf in het werkplan 2000 genoemde projecten.

Onderzoek naar situaties in de jeugdhulpverlening.

Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met het indienen van een verzoek bij de Inspectie Jeugdbe- scherming en Jeugdhulpverlening met de vraag om medewerking te verlenen aan een praktijkgericht onderzoek naar situaties in de jeugdhulpverlening.

Brief van omliggende bedrijven van Teka.

Gedeputeerde Staten hebben de brief van de omliggende bedrijven, met het verzoek aan te geven welke maatregelen worden genomen inzake Teka, beantwoord.

De brieven van de familie Sijben over de aansprakelijkheid betreffende Teka.

Gedeputeerde Staten hebben de brieven van de familie Sijben van
29 november en 2 december 1999,over de aansprakelijkheid betreffende Teka in Nederweert, beantwoord.
De brief van de gemeente Nederweert inzake Teka.

Gedeputeerden Staten hebben de brief van de gemeente Nederweert van
29 januari 2000 inzake Teka Banden Recycling BV beantwoord.
Verklaring van geen bezwaar ext art. 19 WRO voor de ophoging plan Oolder Veste in Roermond.

Gedeputeerde Staten hebben de verklaring van geen bezwaar ex art. 19 WRO voor de ophoging van de eerste fase plan Oolder Veste van de gemeente Roermond vastgesteld.

Brief van de heer Ten Brink uit Horst over verdroging.

GS antwoorden de heer Ten Brink uit Horst over de verdroging van zijn bosperceel. Indien er sprake zou zijn van daling van de grondwaterstand, had deze zich reeds in de 70-er jaren moeten manifesteren.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over dienstautogebruik, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) en van de heer Hermans (CDA) over voortgang verkeersveiligheid N271 ter hoogte van Swalmen, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over de woningbouwontwikkeling "Oolder Veste", gemeente Roermond, van de heer Bettinger (GroenLinks) over Bottleneck en communicatie en van de heer Winteraeken (GroenLinks) over onderbouwing POL met betrouwbare prognose-gegevens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie