Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies VWS: Elektromagnetische velden en uw gezondheid

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Elektromagnetische velden en uw gezondheid

De Gezondheidsraad publiceerde 7 maart 2000 een advies over blootstelling aan elektromagnetische velden (EM velden). Dit is een actualisering van het advies dat de Gezondheidsraad in 1992 aan de overheid heeft uitgebracht. De Gezondheidsraad heeft zijn nieuwe advies mede gebaseerd op de sindsdien gepubliceerde nieuwe onderzoeken over dit onderwerp.

Vraag 1. Wat zijn elektromagnetische velden?

Vraag 2. Wat zegt het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van blootstelling aan elektromagnetische velden?

Vraag 3. Is er gevaar voor de gezondheid van mijn kind als ik in de buurt van een hoogspanningsmast woon?

+ Kortetermijneffecten
+ Langetermijneffceten
+ Arbeidsomstandigheden
Vraag 4. Gaat de overheid maatregelen nemen?
Vraag 5. Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp?

Vraag 1.

Wat zijn elektromagnetische velden?

Antwoord

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden komen van nature overal in het milieu voor. Kenmerkend voor deze velden zijn de sterkte en de frequenties. Bij hoge frequentie wordt ook wel het begrip golflengte gebruikt. Bekende vormen van elektromagnetische velden zijn UV-straling en infrarode (warmte)straling, maar ook zichtbaar licht. Elektromagnetische velden worden ook bewust opgewekt voor toepassingen als de zonnebank, warmtetherapie, magnetron, inductie-koken en zendmasten voor radio, tv en telefonie. Maar ook bij de distributie en het gebruik van elektriciteit worden elektromagnetische velden opgewekt. Deze velden zijn dan ook aanwezig bij hoogspanningslijnen, de elektrische installatie in huis en elektrische huishoudelijke apparaten.

Vraag 2.

Wat zegt het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van blootstelling aan elektromagnetische velden?

Antwoord

In het advies richt de Gezondheidsraad zich op elektromagnetische velden in het frequentiegebied tussen 0 Hz (Hertz; eenheid voor het aantal trillingen per seconde) en 10 MHz. Het advies behandelt zowel korte- als langetermijneffecten. Voor wat betreft de langetermijneffecten beperkt het advies zich tot toepassingen in de elektriciteitsvoorziening (50 en 60 Hz), bijvoorbeeld het transport van elektrische energie via de bovengrondse elektriciteitslijnen. In Nederland blijft dit voornamelijk beperkt tot hoogspanningslijnen.

Kortetermijneffecten

De Gezondheidsraad geeft op basis van helder omschreven biologische effecten blootstellingslimieten voor het totale in het advies behandelde frequentiegebied. Er is een onderscheid tussen limieten voor de algemene bevolking en voor beroepsmatig blootgestelden. Wanneer men binnen deze limieten blijft, is er geen gevaar is voor de gezondheid. In Nederland is de blootstelling, met uitzondering van enkele industriële situaties, altijd ruimschoots beneden de limietwaardes.

Langetermijneffecten

De Gezondheidsraad constateert dat er uit epidemiologische onderzoeken een redelijk consistent, maar zwak statistisch verband blijkt tussen een kleine verhoging van de kans op leukemie bij kinderen en het wonen in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen. Dit verband is met name gevonden in Amerikaanse en Scandinavische onderzoeken.
Maar de Gezondheidsraad constateert ook dat in de meest recente onderzoeken uit Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland géén verband is aangetoond. Op grond van epidemiologisch (statistisch) onderzoek kan geen uitspraak gedaan worden over een oorzakelijk (oorzaak-gevolg) verband tussen bovengrondse elektriciteitsdraden en leukemie bij kinderen. Ook uit experimentele onderzoeken (laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld onderzoek op proefdieren en menselijk weefsel) blijkt geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan 50/60 Hz elektromagnetische velden en het optreden van enigerlei vorm van kanker. Evenmin hebben deze experimentele onderzoeken aanwijzing gegeven voor een aannemelijk biologisch mechanisme dat zo'n verband zou kunnen verklaren. Het is zeer goed mogelijk dat andere factoren dan blootstelling aan elektromagnetische velden een rol spelen.

De slotconclusie van de Gezondheidsraad is dat niet aangetoond is dat blootstelling aan elektromagnetische velden die afkomstig zijn van het elektriciteitsnet, bij veldsterktes die lager zijn dan de voor de kortetermijneffecten opgestelde blootstellingslimieten, enigerlei ziekte of afwijking veroorzaakt.

Arbeidsomstandigheden

Op grond van epidemiologisch onderzoek concludeert de Gezondheidsraad dat er tamelijk consistente aanwijzingen zijn voor een zwak verband tussen beroepsmatige werkzaamheden waarbij blootstelling aan 50/60 Hz elektromagnetische velden plaatsvindt, en een kleine verhoging van het vóórkomen van chronische lymfatische leukemie en, in mindere mate, leukemie in het algemeen en hersentumoren bij volwassenen. Dit verband is echter nog zwakker dan dat voor leukemie bij kinderen. Ook in dit geval gaat het alleen om een statistische associatie en niet om een oorzakelijk verband. Ook bij deze onderzoeken is het zeer goed mogelijk dat andere factoren dan blootstelling aan elektromagnetische velden een rol spelen.

Vraag 3.

Is er gevaar voor de gezondheid van mijn kind als ik in de buurt van een hoogspanningsmast woon?

Antwoord

De Gezondheidsraad concludeert dat er geen sprake is van een wetenschappelijk gebleken oorzakelijk verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en leukemie bij kinderen. Wel hebben enkele onderzoeken in sommige landen een licht verhoogd aantal leukemiegevallen aangetoond bij kinderen die wonen in de omgeving van bovengrondse elektriciteitslijnen. De oorzaak is echter niet bekend en in andere landen is het effect helemaal niet gevonden. Indien deze onderzoeksresultaten ook in Nederland van toepassing zouden zijn, én er zou een oorzakelijk verband zijn (nogmaals: dat is níet bewezen) dan zou dat op grond van een globale schatting betekenen dat minder dan een half procent van de jaarlijks circa 110 nieuwe gevallen van kinderleukemie in Nederland hierdoor verklaard kunnen worden. Dat zou dan op grond van een globale schatting van de Gezondheidsraad neerkomen op ongeveer één geval van leukemie per drie jaar. Er is bovendien nog weinig bekend over de oorzaken van leukemie bij kinderen.

Vraag 4.

Gaat de overheid maatregelen nemen?

Antwoord

De Gezondheidsraad adviseert dat er op basis van de nu bekende wetenschappelijke inzichten geen reden is om maatregelen te nemen om het wonen in de nabijheid van bovengrondse elektriciteitslijnen of het werken onder omstandigheden met een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken. De Raad beveelt aan om de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad in 1992 hebben de ministers van SZW, VWS en VROM in 1995 een circulaire voor onder meer lokale en provinciale overheden uitgebracht (DGM/SVS/07d94006). Hierin wordt aanbevolen om de nieuwbouw van woningen op de zogenoemde zakelijk rechtstrook (circa 30 meter aan weerszijden van de bovengrondse elektriciteitslijnen) zo veel mogelijk te beperken. De overheid zal op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepalen of er nadere maatregelen moeten worden genomen.

Vraag 5.

Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp?

· Gezondheidsaspecten: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Publieksvoorlichting, (070) 340 78 90, fax (070) 340 62 51 of www.minvws.nl · Arbeidssituaties: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infofoon tel 0800-9051 (gratis), fax (070) 333 66 55 of www.minszw.nl· Ruimtelijke ordening: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Publieksvoorlichting (070) 339 50 50 of www.minvrom.nl· Elektriciteitswetgeving: Ministerie van Economische Zaken, www.minez.nl · U kunt het advies van de Gezondheidsraad over blootstelling aan elektromagnetische velden (nummer 2000/06) binnenkort raadplegen op de internetsite van de Gezondheidsraad: www.gr.nl

7 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...