Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 08-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Voorlichtingspagina

Lokale lastenverlichting 2000 voor kamerbewoners

De gemeente Voorschoten heeft, binnen de wettelijke mogelijkheden, ervoor gekozen de lokale lastenvermindering van f 100 per huishouden grotendeels uit te keren. De aanslag voor het gebruikersgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen wordt verminderd met f 65. (Dit geldt alleen voor particulieren en niet voor bedrijven). Door f 26 te gebruiken voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht blijven de tarieven van deze heffingen op het niveau van 1999. De overige 9 gulden komen de minst draagkrachtige in onze gemeente ten goede.

Niet ieder huishouden is betrokken in de aanslag onroerende-zaakbelastingen.
Om voor de bijdrage in aanmerking te komen is een aantal voorwaarden gesteld. Deze zijn:

a. per 1 januari 2000 ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisregistratie;
b. een huurcontract kunnen overleggen of
c. door middel van bank- of giro-afschriften kunnen aantonen dat voor het betreffende perceel huur betaald wordt.

Wie moet zich melden?

Eigenlijk alleen huishoudens woonachtig in onzelfstandige woonruimten. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan kamerbewoning.

Let op: huishoudens woonachtig in woonboten, woonwagens of verzorgingstehuizen hoeven niets te doen. Zij zijn bij de gemeente bekend.

Voldoet u aan de bovenstaande voowaarden, dan kunt u bijgaande invulstrook met de noodzakelijke bijlagen sturen aan de Afdeling Financiën/Belastingen van de gemeente Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.
Wanneer u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer R. Vermeulen, telefoon 071 - 5600 628.

Aanvraagformulier lastenverlichting Zalmsnip voor kamerbewoners.

Naam..:..
..
Adres..:..
..
Postcode.:.
.
Woonplaats.:
.
Giro-/banknummer.:
..
Bijlagen..:.
......


Rijvaardigheidsritten voor de oudere automobilist op 5 april 2000 in de Leidse Regio

Dit jaar worden er op woensdag 5 april 2000 weer rijvaardigheidsritten georganiseerd in de Leidse Regio. De ritten vinden plaats op de volgende locatie:

De Scheppingskerk
Van Poelgeestlaan 2
Leiderdorp
Gezien de grote belangstelling bij de vorige dag is het zaak om u snel aan te melden. Er kunnen in totaal 72 deelnemers worden geplaatst en vol is vol!

De rijvaardigheidstest, wat is dat?
Tijdens de rijvaardigheidstest krijgt u een deskundig advies over uw rijstijl, een test van uw verkeerskennis en over de verkeersregels en een gehoor-, reactie- en ogentest. Dat is in het kort de inhoud van de rijvaardigheidstest. Een test die nadrukkelijk geen examen genoemd wordt en dus geen enkele consequentie heeft voor uw rijbewijs en die op geheel vrijwillige basis plaatsvindt. Op ontspannen wijze willen wij de wat oudere automobilist tonen of haar of zijn rijstijl en kennis van de verkeersregels nog 'bij' is.

Waarom een rijvaardigheidstest?
Voor de meeste 50-plusser is het al meer dan dertig jaar geleden dat men rijexamen heeft gedaan. De verkeersregels zijn in de tussentijd wel veranderd, maar er bestaat van overheidswege geen controle of weggebruikers wel van de nieuwe verkeersregels hebben kennis genomen. Een ander belangrijk punt is dat soms ongemerkt oren en ogen achteruit gaan. Vooral met het dieptezien kan men op latere leeftijd problemen krijgen, dat wil zeggen dat men moeilijker kan inschatten hoe ver een tegenligger nog verwijderd is. Levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan als men niet op de hoogte is van het minder goed functioneren van de ogen. Daarom worden deze rijvaardigheidsritten georganiseerd.
Waar en wanneer?
De rijvaardigheidstest wordt georganiseerd op woensdag 5 april 2000.De plaats is de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. De test vindt in de eerste instantie alleen plaats voor inwoners uit de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het programma neemt de gehele ochtend of middag in beslag en bij aanmelding kunt u een voorkeur voor één van beide dagdelen aangeven. En het kost maar f 25 per persoon!

Aanmelden?
Voor deze rijvaardigheidstest kunt u zich telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de heer J.C.P. Remmerswaal, telefoon 071-5762051 of 06-54717681. U kunt bij hem ook terecht voor aanvullende informatie over de rijvaardigheidsritten. Wanneer u zich schriftelijk wenst aan te melden kunt u gebruik maken van onderstaande bon:
AANMELDING RIJVAARDIGHEIDSTEST LEIDSE REGIO 5 APRIL 2000

Naam:................................................................. .....................................................(m/v) Adres:................................................................


Postcode/woonplaats:.................................................. ..............................................
Telefoonnummer:.......................................................
Geboortedatum:........................................................

Voorkeur dagindeling (s.v.p. omcirkelen)

- ochtend

- middag

Deze schriftelijke aanmelding in een voldoende gefrankeerde enveloppe sturen aan:
de heer J.C.P. Remmerswaal
C. de Houtmanplantsoen 7
2253 VV VoorschotenVerleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 17 februari 2000:
hengelsportvereniging "V.V.B. voor het houden van een aantal viswedstrijden in 2000.

* 28 februari 2000:
Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten '97 voor het houden van een ballonwedstrijd tijdens de Voorschotenloop op zondag 19 maart 2000.

* 28 februari 2000:
Bakx voor het houden van een rommelmarkt op 26 maart 2000 in de sporthal De Vliethorst en het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode 13 maart 2000 t/m 26 maart 2000.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de week van 5 maart tot en met 11 maart wordt er niet gecollecteerd.
In de week van 12 maart tot en met 18 maart wordt er gecollecteerd door het Nationaal Jeugd Fonds.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

21 februari 2000

* voor het kappen van 6 populieren op het sportpark Adegeest (Mixed Hockey Club)

17 februari 2000

* voor het kappen van 1 boom aan het John F Kennedyplantsoen 41
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 10:

* Bijdorpstraat 67; voor het gedeeltelijk veranderen van bestaande bouwvergunning;

* Leidseweg 68; voor het geheel vernieuwen van een kantoor met garages;

* Leidseweg 505; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel;

* Narcisstraat 19; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Oranjeboomstraat 22; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Oranjeboomstraat 24; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Prins Mauritslaan 49; voor het vergroten van de woning;
* Veurseweg 38; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel;

* Zwaluwweg 127 voor het plaatsen van een dakopbouw en dakkapellen;
* Zwaluwweg 129; voor het plaatsen van een dakopbouw en dakkapellen;

Aanvraag sloopvergunning

* geen


Verleende bouwvergunningen:

1 maart:

* Professor vd Waalslaan 4; voor het vergroten van de woning;
* Jan van Goyenplantsoen 10; voor het vergroten van de berging;
* De Savornin Lohmanplantsoen 85; voor het vergroten van de woning;
2 maart:

* Peppellaan 4; (gemeentelijk monument) voor het vergroten van de woning;

3 maart:

* Koperwieklaan 73; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Tolstraat 25; (gemeentelijk monument) voor het veranderen van de woning;

Melding tot bouwvoornemen:

week 10:

* Het Wedde 71; voor het plaatsen van een berging;
* Papelaan 73; voor het plaatsen van een berging;
* Leidseweg 505; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel;

* Narcisstraat 6; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).Geweigerde bouwvergunningen:

23 februari

* John F. Kennedyplantsoen 40; voor het vergroten van de woning;

Toegestane meldingen:

29 februari:

* Havikserf 15; voor het plaatsen van een dakkapel;
2 maart:

* Krimkade 6c; voor het plaatsen van een berging;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen

Verleende ligplaatsvergunning:

2 februari 2000:

* Veurseweg 215 -17s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -18s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -19s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -20s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
4 februari 2000:

* Veurseweg 215 -2s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -3s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -7s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
7 februari 2000:

* Kniplaan 1 -'Dowr'; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -1s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -4s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -7s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -9s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -10s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -11s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -12s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -13s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -14s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
8 februari 2000:

* Veurseweg 215 -15s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Veurseweg 215 -16s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 26 februari David Franciscus Albertus, z.v. A.G. van Deursen en J.M. Vreeburg;<

* 25 februari Rosalie d.v. J.R.E. van Velden en S.P. van Egmond;
* 25 februari Anne Fleur d.v. P.H.J. Steijn en A.M. Burger;
* 24 februari Kiki d.v. J.C. Hajer en J. Bukman;
* 24 februari Carlijn d.v. J.C. Hajer en J. Bukman;
* 23 februari Glenn Marcus z.v. G.M. Lewis en A.H.M. Pieterse;
* 22 februari Noël Benjamin Antonius z.v. O. Westerling en M.W.A. Veeren;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:


* 29 februari H. Nordkamp en M. van Hulzen;
* 29 februari K.J.A. Scheltens en A. Joustra;
* 29 februari J. van Klaveren en A.M. Henzen;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:


* 27 februari J.M. Kooy wv d'Haens, oud 91 jaar;
* 26 februari E. Brinkman, oud 92 jaar;

* 24 februari H. van Egmond wv Noort, oud 89 jaar;
* 22 februari M. van Dijk ev Vierbergen, oud 79 jaar;
* 18 februari C. den Hollander, oud 86 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...