Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persrioolleiding door de Overtoom in Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 08-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente AmsterdamPersleiding door de Overtoom

Het college van B&W is akkoord met het aanleggen van een persriool via de zuidzijde van de Overtoom. Bij de aanleg is een keuze mogelijk tussen twee varianten; aanleggen met of zonder behoud van de bestaande bomen. Na advies van het stadsdeel Oud-West en na raadpleging van omwonenden en betrokkenen zal de Raadscommissie Milieu en Openbare Ruimte op 28 maart een beslissing nemen.

Twee varianten
Op 22 maart 1999 is besloten tot herprofilering van de Overtoom. In dit besluit is als randvoorwaarde opgenomen 'het handhaven van zoveel mogelijk bestaande bomen'. Het gaat hierbij om 27 (grote) bomen. Negen bomen bevinden zich aan de noordzijde en achttien aan de zuidzijde. Op 17 december heeft het college al besloten om bij de herprofilering van de noordzijde een 'boombesparende' manier van werken toe te passen bij het vernieuwen van het bestaande rioleringsnet. De kosten hiervan bedragen ca. 1 miljoen gulden extra en de uitvoeringtijd wordt met vijf maanden verlengd. Voor de aanleg van het persriool aan de zuidzijde moet nu een keuze worden gemaakt. Het is mogelijk ook aan deze kant de bestaande achttien bomen te handhaven. Wel betekent dit een extra uitgave van ca. 1,8 miljoen gulden en een verlenging van de uitvoeringstijd met vijf of zes maanden. De variant waarbij de bestaande bomen niet worden behouden zal in de tijdsplanning geen vertraging opleveren. Het college wil bij deze variant (dikkere) bomen terugplaatsen en de daaruit voortvloeiende kosten financieren.
Persriool
Door de verhuizing van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid naar het Westelijk Havengebied is het nodig om het aanvoerstelsel (bestaande uit persleidingen en gemalen) deels om te leggen. Van oudsher wordt een aanzienlijk deel van het rioolwater naar het oosten van de stad getransporteerd door, toen nog, lozingen in het IJselmeer. Nu wordt op deze plek het water gezuiverd. Voor de wijziging van de richting van oost naar west is in totaal ca. 20 kilometer nieuwe persleiding nodig. Met de daarvoor benodigde werkzaamheden zal zoveel mogelijk worden meegelift met de werkzaamheden van de wegbeheerders die de komende jaren in Amsterdam worden uitgevoerd. Dit is ook mogelijk in Oud-West bij de Overtoom.
Besluitvorming
In verband met de geplande start per 1 mei van de herprofilering van de Overtoom is bij de besluitvorming snelheid geboden. De wethouder Milieu hecht er aan dat betrokkenen advies kunnen uitbrengen over de door hen gewenste variant. Het stadsdeel Oud-West, verantwoordelijk voor de (uitvoering van) het vernieuwde profiel van de Overtoom, is dan ook gevraagd om advies. Daarnaast zullen omwonenden en bedrijven om hun mening worden gevraagd. Deze informatie kan vervolgens op 28 maart in de Raadscommissie Milieu en Openbare Ruimte bij de beraadslagingen worden betrokken.

Esther Lans 5522140

© gemeente Amsterdam - 8-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie