Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord VWS op vragen zedelijkheidseis beheerder coffeeshop

Datum nieuwsfeit: 08-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.770 zedelijkheidseisen voor beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops

Gemaakt: 14-3-2000 tijd: 16:54


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Nicolaï (VVD) over zedelijkheidseisen voor beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops (2990006040).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Nicolaï over zedelijkheidseisen voor beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops.

(2990006040)


1

Welke mogelijkheden bezit een burgemeester om coffeeshops te sluiten op grond van het crimineel verleden van de beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops? Kan naast het stellen van de eis van een verklaring omtrent het gedrag, ook de eis van een verklaring van »onbesproken gedrag» worden gesteld waar het gaat om beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops?


2.

Welke eisen omtrent kwaliteiten en achtergronden, afgezien van de AHOJG-criteria, kunnen krachtens lokale droge horecaverordeningen worden gesteld aan beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops?


5.

Tussen welke uitersten bewegen de eisen omtrent kwaliteiten en achtergronden van beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops zoals die lokaal worden gesteld?


1, 2 en 5.

Het lokaal bestuur kan het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (WJD), als voorwaarde hanteren voor het verlenen van een vergunning om een coffeeshop te exploiteren. Deze vergunningsplicht vloeit voort uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening. De WJD kent niet de term «onbesproken» gedrag. De verklaring wordt afgegeven als, gelet op het doel waarvoor de verklaring wordt gevraagd, geen bezwaren bestaan tegen de persoon van de aanvrager. Na de vergunningverlening gepleegde strafbare feiten kunnen leiden tot sluiting van de coffeeshop indien daartoe in de regelgeving betreffende de exploitatie van de coffeeshop is voorzien. Behalve het vragen van een verklaring omtrent het gedrag, zoals al is aangegeven, kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld omtrent de minimale leeftijd van beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops. Ook kan gedacht worden aan eisen m.b.t. de opleiding. Het voldoen aan deze eisen kan voorwaarde zijn voor de verlening van de horeca-exploitatievergunning.

De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepaald dat de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk kan weigeren als naar zijn oordeel de woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde of veiligheid nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het (droge-) horecabedrijf. De burgemeester kan bij die beoordeling onder meer rekening houden met het levensgedrag van de houder van de inrichting. De gemeente Rotterdam kent een vergelijkbare regeling, waarbij rekening wordt gehouden met de «antecedenten» van de houder van de inrichting. Voorts kan in Rotterdam een
horeca-exploitatievergunning worden geweigerd indien aannemelijk is dat de houder van de inrichting betrokken is, of hem enige nalatigheid kan worden verweten, bij activiteiten in of vanuit de inrichting, die een gevaar opleveren voor de openbare orde en/of een bedreiging vormen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting.
Amsterdam kent een soortgelijke bepaling die betrekking heeft op de mogelijkheid om de vergunning in te kunnen trekken of te kunnen wijzigen. Voorts kan de burgemeester van Amsterdam overgaan tot intrekking of wijziging van de vergunning indien naar zijn oordeel onder meer het levensgedrag van de houder van de inrichting een gevaar oplevert voor de openbare orde en/of een bedreiging vormt voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf. Tevens kan hij overgaan tot intrekking of wijziging van de vergunning als aannemelijk is dat de houder of beheerder betrokken is of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij verboden activiteiten, zoals het in strijd met de Wet op de kansspelen gelegenheid geven tot het spelen van kansspelen, drugsdelicten, heling en discriminatie.

Ook in andere gemeenten worden dergelijke voorwaarden verbonden aan het houden van een coffeeshop.

Artikel 15 van de Wet op de Politieregisters biedt de burgemeester de mogelijkheid om in het kader van de handhaving van de openbare orde te beschikken over gegevens uit de politieregisters. Deze informatie kan de burgemeester betrekken in zijn beoordeling al dan niet over te gaan tot weigering, wijziging of intrekking van de genoemde vergunning. In alle gevallen is de beoordeling van de gegevens overgelaten aan de burgemeester.


3.

Zijn Drank- en Horecawetvoorzieningen en het Besluit eisen zedelijk gedrag onverkort analoog toepasbaar bij lokale droge horecaverordeningen? Zo neen, welke bepalingen hieruit zijn niet analoog toepasbaar en wat staat hieraan in de weg?


3.

Nee. In het Besluit inlichtingen justitiële documentatie krachtens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag, staat limitatief aangegeven op grond van welke wetten de gevraagde informatie kan worden verstrekt. Lokale verordeningen worden hierin niet genoemd.


4.

Is bij de algehele herziening van de Drank- en Horecawet de mogelijkheid om analoog aan Drank- en Horecawetverordeningen en het Besluit eisen zedelijk gedrag, zedelijkheidseisen te stellen aan beheerders en bedrijfsleiders van coffeeshops vergroot? Zo neen, hoe verhoudt dit zich tot de aankondiging met zoveel woorden in de drugnota van 15 september 1995?


6.

Welke maatregelen overweegt u om de mogelijkheid tot het stellen van zedelijkheidseisen bij coffeeshops te vergroten? Is een kaderwet zedelijkheidseisen gewenst?


4 en 6

Enige tijd na het verschijnen van de Drugnota is het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit Openbare Inrichtingen gestart. In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de lokale uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de uiteenlopende regelgeving ten aanzien van verschillende categorieën openbare inrichtingen te verbeteren. Het punt van de kwaliteitseisen die gemeenten kunnen stellen aan droge horeca is hierin tevens opgenomen. De opportuniteit van een eventuele Kaderwet op de Openbare Inrichtingen wordt daarbij in de beschouwing betrokken.

In afwachting van de uitkomsten van dit project is besloten de aanpak van de genoemde problematiek niet in de nu lopende herziening van de Drank- en Horecawet mee te nemen. Op grond van het wetsvoorstel Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob) kan in een AMvB worden bepaald dat het gemeentebestuur bij het verlenen van een exploitatievergunning voor een coffeeshop en de intrekking ervan, advies in kan winnen over mogelijke criminele antecedenten van de vergunningaanvrager.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...