Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over rellen voetbalwedstrijd NAC-ADO

Datum nieuwsfeit: 08-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.741 rellen bij voetbalwedstrijd nac-ado
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 13:14


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 maart 2000

Onderwerp

Vragen van de leden Rijpstra en Nicolaï (2990006620)

In antwoord op uw brief d.d. 10 februari 2000, kenmerk 2990006620, deel ik u mede dat de vragen van de leden van uw Kamer, de heren Rijpstra en Nicolaï (beiden VVD) ingezonden op 9 februari 2000 inzake de rellen bij de voetbalwedstrijd NAC-ADO Den Haag, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van de antwoorden ten behoeve van de vragenstellers en de afdeling voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden op Kamervragen van de leden van de Tweede Kamer Rijpstra en Nicolaï (beiden VVD) over de rellen bij de voetbalwedstrijd NAC-ADO Den Haag (ingezonden 9 februari 2000, kenmerk 2990006620)


1 tot en met 4.

Ja


5.

Na overleg met het Openbaar Ministerie kan ik u, in aansluiting op hetgeen ik uw Kamer tijdens het meest recente Algemeen Overleg meldde, berichten dat ik welwillend sta tegenover het starten van een pilot in verschillende steden rond strafrechtelijke stadionverboden in combinatie met een meldingsplicht. Daarbij acht ik het van belang dat een dergelijk pilot goed wordt voorbereid. Daarbij zal met name aandacht moeten worden besteed aan een uniforme, goed en eenvoudig werkende procedure voor de meldingsplicht, die zich ervoor leent landelijk te worden gehanteerd.

In het kader van de EK2000 kan een dergelijke pilot naar mijn mening niet meer op een zorgvuldige en afgewogen wijze geëffectueerd worden. Momenteel is alle aandacht gericht op andere initiatieven om tot effectieve middelen ter bestrijding van vandalisme tijdens het EK2000 te komen. Ik stel mij daarom voor het huidige beleid vooralsnog te continueren, waarbij strafrechtelijke stadionverboden ten behoeve van de EK2000 waar nodig worden ingezet tegen notoire voetbalvandalen, en na het EK2000 met de pilot te starten.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het strafrechtelijk stadionverbod door het Openbaar Ministerie zal worden gevorderd indien sprake is van een notoire voetbalvandaal, waarbij een meldingsplicht tijdens de wedstrijden is geïndiceerd. Ten opzichte van het civielrechtelijke stadionverbod is het strafrechtelijke verbod een meer gecompliceerd traject. Dat houdt verband met het feit dat een strafrechtelijk verbod slechts geëffectueerd kan worden vanaf het moment dat het veroordelende vonnis of arrest onherroepelijk en derhalve executabel is. Daarnaast wordt een strafrechtelijk stadionverbod opgelegd in de vorm van een bijzondere voorwaarde, waarover aan de veroordeelde, na het onherroepelijk worden van de uitspraak, een kennisgeving in persoon moet worden betekend. Er kan dus geruime tijd overheen gaan voordat de executie een aanvang kan nemen, ook wanneer strafzaken (ver)snel(d) ter beoordeling van de rechter worden gebracht. Het civielrechtelijke stadionverbod heeft vanwege de snelheid van handelen daarom de voorkeur. Echter ook het civielrechtelijk stadionverbod kent grenzen aan de effectiviteit. Weliswaar is het een snel middel maar de effectiviteit lijdt onder de beperkte mogelijkheden van controle. Het strafrechtelijk stadionverbod heeft als voordeel dat - weliswaar met een forse krachtsinspanning - de effectiviteit (in de zin van controleerbaarheid) beter is af te dwingen met behulp van de sterke arm.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie