Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groeiend aantal mensen met persoonsgebonden budget

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Groeiend aantal mensen met persoonsgebonden budget

Donderdag 9 maart 2000, persbericht nummer 23

Geld wordt beter uitgegeven

Het aantal mensen dat zelf zorg regelt met een persoonsgebonden budget (PGB) is vorig jaar met dertig procent gestegen van 10.410 tot 13.169. Ruim 3.600 mensen met een verstandelijke handicap maken gebruik van de regeling, ruim 9.400 mensen voor verpleging en verzorging en 120 mensen in de geestelijke gezondheidszorg. De wachtlijsten zijn in 1999 gedaald van in totaal 9.700 mensen naar 7.500 mensen.

Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vliegenthart heeft, mede op verzoek van de Kamer, de afgelopen tijd mogelijkheden voor verbetering en vereenvoudiging van de PGB-regelingen laten onderzoeken. Eerder heeft zij al mogelijk gemaakt dat budgethouders het geld dat zij het ene jaar overhouden met ingang van 2001 "meenemen" naar het volgende jaar. Verder stelt Vliegenthart voor de uitvoering van de PGB-regeling door het CVZ, de zorgkantoren en de SVB te verbeteren. Ook worden mogelijkheden verruimd om als werkgever op te treden. De staatssecretaris ziet momenteel echter geen aanleiding de regelingen ingrijpend te wijzigen.

Het persoonsgebonden budget in de zorg is in 1996 ingevoerd als alternatief voor zorg in natura om mensen in beginsel buiten instellingen hun zorg thuis te laten regelen. Het totale budget voor PGB is vanaf 1998 jaar gestegen van 227 miljoen naar 354 miljoen gulden in 2000 (124 miljoen voor mensen met een verstandelijke handicap en 230 miljoen voor verpleging en verzorging).

Uit de brief van Vliegenthart blijkt ook dat de uitvoering van de PGB-regelingen steeds beter gaat. Het aantal klachten bij de Sociale Verzekeringsbank, die de regeling uitvoert, neemt af. De meeste klachten hebben betrekking op de contracten waarbij de budgethouder als werkgever optreedt en met fiscale- en sociale zekerheidswetgeving te maken heeft. Vliegenthart heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gevraagd haar drie keer per jaar te rapporteren over verbeteringen in de uitvoeringspraktijk.

Meer PGB toegekend; hogere besteding budgethouders De regionale zorgkantoren slagen erin steeds meer van het beschikbare budget ook daadwerkelijk toe te kennen. Bij verpleging en verzorging steeg dit percentage het afgelopen jaar van 87 naar 91, bij verstandelijk gehandicapten van 95 naar 100. Daarnaast geven mensen die eenmaal PGB hebben, steeds meer van het beschikbare budget ook daadwerkelijk uit. Bij verpleging en verzorging is het bestedingspercentage gestegen van 77 naar 82; bij verstandelijk gehandicapten van 70 naar 78.

Budgethouders geven, om uiteenlopende redenen, niet altijd het hen toegekende budget helemaal uit. Vliegenthart heeft het CVZ ook gevraagd per regio een plan van aanpak op te stellen om ervoor te zorgen dat nog minder geld overblijft. Ook wil de staatssecretaris bezien of geld van de ene naar de andere regio overgeheveld kan worden, als het daar beter kan worden besteed.

Een voorstel om het forfaitair bedrag te verhogen wijst zij af, omdat de controle op afdracht van premies en belasting dan minder wordt. Wel stelt Vliegenthart een aantal verbeteringen voor in de rechtspositie van hulpverleners die zorg leveren in het kader van een PGB. Zo mag een budgethouder als werkgever voor zijn of haar hulp voortaan onder meer zaken als een kilometervergoeding, pensioenverzekering en verzekering voor juridische bijstand betalen. Volgens Vliegenthart mag een hulpverlener die als werknemer voor een budgethouder werkt niet slechter af zijn dan een werknemer in loondienst die onder een CAO valt.

Meer documenten over dit onderwerp kunt u vinden in het thema: Gehandicapten - Persoonsgebonden budget

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie