Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aruba in tien jaar financieel zelfstandig

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MINBZK: Aruba in tien jaar financieel zelfstandig

Aruba in tien jaar financieel zelfstandig

Aruba wordt in tien jaar tijd financieel onafhankelijk van Nederland. In die periode stort Nederland in totaal 220 miljoen gulden in een nieuw fonds, het FDA (Fondo Desaroyo Aruba, fonds voor de economische ontwikkeling van Aruba). Aruba stort in totaal 180 miljoen Arubaanse gulden (ca. 190 miljoen Nederlandse gulden). De jaarlijkse storting van Nederland neemt in de loop van de tien jaar af, terwijl de Arubaanse stortingen juist elk jaar stijgen. Uit het fonds worden projecten betaald die passen in meerjarige samenwerkingsprogramma's tussen Aruba en Nederland. Nederland bemoeit zich dan niet meer met de details van de verschillende projecten, maar maakt alleen nog afspraken met Aruba over de hoofdlijnen van de programma's. Alleen het stichtingsbestuur van het fonds -dat benoemd wordt door Aruba en Nederland- heeft zeggenschap over de besteding van het geld in het FDA. De Arubaanse regering dient de aanvragen voor projecten dan ook in bij het fondsbestuur, en niet langer bij de Nederlandse regering. Vanaf 2002 worden ook de non-gouvernementele organisaties Cede Aruba en UNOCA vanuit het FDA gefinancierd.

Dat adviseert een gezamenlijke Arubaans-Nederlandse werkgroep onder voorzitterschap van mr. B.W. Biesheuvel in het rapport 'Op afstand verbonden', dat op 9 maart 2000 is aangeboden aan de Arubaanse minister-president Eman en de Nederlandse staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Eman en De Vries namen in maart 1999 het politieke besluit om de weg naar financiële zelfstandigheid van Aruba te kiezen, en de omslag te maken naar programmafinanciering via een fonds. De werkgroep-Biesheuvel heeft dat nu verder uitgewerkt.

Naast de storting van 220 miljoen in het FDA betaalt Nederland de komende tien jaar nog eens 270 miljoen gulden aan overige activiteiten die voor het Koninkrijk en Aruba van belang zijn: de kustwacht, recherchesamenwerking, belastingrechters, rentesubsidies op oude Nederlandse leningen aan Aruba, lopende overheidsprojecten en technische samenwerking. Binnen deze 270 miljoen wordt 120 miljoen gulden gereserveerd om de schulden van Aruba aan Nederland te saneren zodra Aruba een begrotingsevenwicht heeft bereikt. Op die manier is Aruba over tien jaar niet alleen financieel zelfstandig maar ook schuldenvrij.
De werkgroep-Biesheuvel adviseert dat Nederland ook na 2009 blijft bijdragen aan bepaalde zaken die voor het hele Koninkrijk van belang zijn, namelijk de kustwacht, de recherchesamenwerking, belastingrechters en bijstand voor de rechterlijke macht. De Koninkrijkstaken buitenlandse betrekkingen en defensie worden vanzelfsprekend ook blijvend gefinancierd.

Programmavoorstellen

Volgens de werkgroep-Biesheuvel kan de fondsconstructie met het FDA in mei 2000 van start. De werkgroep stelt voor de eerste vijf jaar (2000 tot en met 2004) vier programma's voor: kwaliteit van bestuur, duurzame economische ontwikkeling, onderwijs en volksgezondheid. In het rapport worden voorstellen gedaan voor de invulling van deze sectoren. De werkgroep adviseert dat Aruba en Nederland zo spoedig mogelijk in onderling overleg de voorstellen nader uitwerken en gereedmaken voor politieke besluitvorming.

Het jaar 2000 is een overgangsjaar waarin de omslag wordt gemaakt van projectfinanciering naar programmafinanciering. Voor 2000 doet de werkgroep-Biesheuvel voorstellen voor projecten die urgent en bestekgereed zijn en nog in 2000 kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn automatisering van overheidsdiensten, de aanpak van criminaliteit en onveiligheid in het verkeer, bewegwijzering naar toeristische attracties, verbetering van de riolering en bouw van een rioolwaterzuivering, het schoonmaken van stranden, de bouw van drie scholen, de bouw van een afkickcentrum voor drugsverslaafden, de uitbreiding van het psychiatrisch ziekenhuis en aanpassingen van het medisch centrum in San Nicolas.
Bij de projectvoorstellen voor 2000 gaat het om een bedrag van in totaal 28 miljoen Arubaanse gulden (ca. 30 miljoen Nederlandse gulden).

Nadere inlichtingen bij:

- Sidney Kock, Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, telefoon (070) 356 62 36 of (06) 26358172;

- Frank Wassenaar, ministerie van BZK, telefoon (070) 4268261 of (06) 53701346.


09 mrt 00 13:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie