Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies RIVM over gezondheidsrisico's olietanker Erika

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bilthoven, 9 maart 2000

RIVM: contra-expertise i.v.m. gezondheidsrisico's olietanker Erika

Op verzoek van het Franse Ministerie van Milieu heeft het RIVM advies uitgebracht over de gezondheidsrisico's van de mensen die zich hebben beziggehouden met het opruimen van de olie op de Franse Atlantische kust na het vergaan van de olietanker "Erika" bij Bretagne op 12 december vorig jaar.

De Franse overheid heeft dit advies gevraagd als contra-expertise voor een soortgelijk advies dat inmiddels is uitgebracht door het Franse instituut INERIS (het Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques). Het verzoek werd het RIVM voorgelegd op 1 februari j.l.

Na het vergaan van de "Erika" is de Franse Atlantische kust over een afstand van ca. 500 km verontreinigd met olie. Naast het schoonmaken van de stranden en de rotsen zijn ook talloze met olie besmeurde vogels gereinigd, veelal door vrijwilligers. Ook in Nederland hebben enkele vogelasiels de opvang en reiniging van deze vogels verzorgd, omdat de Franse capaciteit niet voldoende was, en er in Nederland veel ervaring op dit gebied is.

Verschillende soorten olie (ruwe zowel als geraffineerde oliën) verschillen onderling enorm voor wat betreft hun (chemische en fysische) eigenschappen. In dit geval betreft het, naar uit onafhankelijke analyses is vastgesteld, een zware stookolie, internationaal geclassificeerd als "zware stookolie nr. 6" (heavy fuel oil #6). Deze olie bevat naast een aantal paraffine-achtige koolwaterstoffen ook een zekere hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (de z.g. PAK's). Deze PAK's zijn verantwoordelijk voor de kankerverwekkende eigenschappen van deze oliesoort.

De door het RIVM uitgebrachte beoordeling van de gezondheidsrisico's heeft betrekking op drie categorieën mensen:

* mensen die stranden en rotsen schoonmaken
* mensen die vervuilde kleding en gereedschappen schoonmaken
* mensen die vogels hebben schoongemaakt

Vanwege het rotsige karakter van de Franse Atlantische kust gebeurt het schoonmaken veelal met de hand. Ook vervuilde kleding en gereedschappen worden met de hand gereinigd. Deze schoonmakers dragen allemaal beschermende kleding en zijn dus uitsluitend via de ademhaling blootgesteld. De gezondheidsrisico's daarvan zijn verwaarloosbaar.

Het schoonmaken van de vogels gebeurde in het algemeen met blote handen. Uit de risico-evaluatie blijkt dat er in de eerste plaats risico is van huidirritatie en eczeem, wat zich in het algemeen heel snel uit in het rood en gevoelig worden van de handen. Deze effecten zijn, als verdere blootstelling wordt vermeden, niet blijvend. Het kan echter wel nodig zijn om de huisarts te raadplegen.

Uit de risico-evaluatie blijkt tevens dat het kankerverwekkende risico beperkt is tot een vergrote kans op huidtumoren bij mensen die langdurig met onbeschermde handen in aanraking waren met deze olie. Omdat de blootstelling van de schoonmakers van de vogels slechts van korte duur is geweest (maximaal één maand), is het risico voor hen echter verwaarloosbaar klein. Overigens zijn tumoren van de huid in een zeer vroeg stadium al snel en goed waarneembaar, en zijn ze ook goed behandelbaar.

Het RIVM zal de Nederlandse hulpverleners informeren over zijn bevindingen.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Voorlichting Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven Tel. 030-2742560/3005; Fax. 030-2744441; E-mail: (voorlichting@rivm.nl). Persbericht elektronisch op URL: www.rivm.nl onder Pers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie