Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Top van OM vormt beraad om slagvaardiger te opereren

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Openbaar Ministerie

Den Haag, 9 maart 2000

Top Openbaar Ministerie vormt OM-Beraad om slagvaardiger te opereren Extra aandacht voor slachtoffers geweld en zeden

De opvang en begeleiding van slachtoffers krijgt dit jaar veel nadruk bij het Openbaar Ministerie (OM). slachtoffers zullen beter en sneller op de hoogte worden gehouden van de zaak tegen " hun" dader en beter worden begeleid in het komen tot een schadevergoeding.

Dat staat in het Jaarplan 2000 van het Openbaar Ministerie. Het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, presenteerde het jaarplan vandaag op een bijeenkomst in Den Bosch. Met name slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken en hun familieleden krijgen intensiever aandacht van het OM. Ook andere gevoelige zaken kunnen rekenen op extra aandacht. Dat wordt vertaald in meer voorzieningen voor de bejegening van slachtoffers, het vroegtijdig onderkennen en registreren ven deze zaken, het eventueel regelen van dubbele bezetting, toetsing van cruciale beslissingen en voortgangsbesprekingen.

Eén loket politie en OM

Op alle arrondissementsparketten wordt een gezamenlijk servicepunt voor slachtoffers geopend waarin OM en politie samenwerken en waarbij soms ook de bureaus voor de slachtofferhulp en rechtshulp betrokken zijn. Op dit moment zijn er reeds zeven van deze servicepunten, aldus procureur-generaal mr. D.W. Steenhuis vandaag in Den Bosch.

Nieuw beraad voor top OM

De voorzitter van het college, mr. J.L. de Wijkerslooth, maakte daar bekend dat er een nieuw beraad komt waarin de top van het OM zich gaat buigen over belangrijke vraagstukken op bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk vlak èn om snel één visie te kunnen formuleren die gedragen wordt door de gehele top. Dit OM-Beraad zal bestaan uit de leden van het College, de twintig hoofdofficieren van justitie van de arrondissementsparketten en het Landelijk Parket en de vijf hoofdadvocaten-generaal van de ressortsparketten. Het OM-Beraad moet er mede voor gaan zorgen dat het OM effectiever en met meer samenhang gaat functioneren.

Vervolg persbericht 9 maart 2000 "Extra aandacht voor slachtoffers geweld en zeden"

Lik-op-stuk bij Euro 2000

Procureur-generaal mr. T. van Daalen merkte in zijn inleiding op dat politie en OM er alles aan doen om Euro 2000 op het gebied van veiligheid in goede banen te leiden. ,,Echter, Nederland is het land er niet naar om helemaal dicht te timmeren. Het moet maar eens duidelijk worden gezegd: we zullen nooit kunnen voorkomen dat kwaadwillenden die er koste wat het kost op uit zijn elkaar naar het leven te staan elkaar ergens in Nederland treffen." Hij gaf aan dat het OM zoveel mogelijk snelrecht zal toepassen en dat de transacties en de eisen ter zitting voor strafbare feiten die rond Euro 2000 zijn gepleegd hoger zullen zijn dan normaal. Vanaf uiterlijk 1 juni geeft het OM via de eigen internetsite (www.openbaarministerie.nl) dagelijks aktuele informatie over de situatie rond- het toernooi.

Accent op uitgaansgeweld

Uit her Jaarplan 2000 blijkt dat de aanpak van geweld, jeugdcriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, fraude, milieucriminaliteit en misdragingen in het verkeer dit jaar bovenaan de prioriteitenlijst staan. Bij de aanpak van geweld ligt het accent op uitgaansgeweld. Op lokaal niveau hebben de parketten afspraken gemaakt met de politie, het lokaal bestuur en de horeca. Ook zal er wederom veel aandacht zijn voor geweld tegen (politie)ambtenaren en geweld in huis. Bij het tegengaan van geweld door jongeren zal vooral worden gelet op wapenbezit bij jongeren en, uit preventief oogpunt, het schoolverzuim.

Invoering van de Euro

Bij de aanpak van de georganiseerde misdaad staan mensenhandel, de handel in drugs, illegale vuurwapens en kinderporno voorop. Ook zal er veel tijd worden gestoken in de aanpak van autodiefstallen en inbraken door ex-Oostblok-criminelen en Jogoslaven. Het Landelijk parket richt zich in de komende tijd eveneens op criminele activiteiten die samenhangen met de invoering van de Euro, zoals witwassen en vervalsingen.

Op fraudegebied zullen de ontwikkelingen van de laatste jaren krachtig worden voortgezet. De intensivering van de fraude-aanpak heeft succesvolle samenwerkingsverbanden tussen OM, opsporingsdiensten en gedupeerde bedrijven en instellingen tot gevolg gehad. Op korte termijn krijgen de interregionale fraudeteams de beschikking over het Fraude Registratie en Informatiesysteem, waarin alle te behandelen zaken worden geregistreerd.

Op milieugebied is ervoor gekozen de beschikbare capaciteit vooral in te zetten voor de zaken die er echt toe doen. Daarbij zal nauw samengewerkt worden met overheden en opsporingsdiensten. In de komende jaren zal in enkele arrondissementen worden geexperimenteerd met een transactievoegdheid voor overheden bij afdoen van eenvoudige milieudelicten.

Verdere uitbreiding verkeersprojecten

In het verkeer is in de afgelopen jaren redelijk succesvol geopereerd. Het aantal doden in het verkeer in ten opzichte van 1985 gedaald met 26 procent, het aantal gewonden met 19 procent. De daling is vooral opgetreden in de afgelopen jaren, de periode waarin de handhaving van de verkeersregels intensiever is geworden. In 2000 zal worden getracht een verdere daling te bewerkstelligen. Het aantal regionale verkeersprojecten wordt daartoe met acht uitgebreid tot zestien projecten. Bij die projecten gaat het om de maximum-snelheid, de gordel- en helmdraagplicht, rijden onder invloed van alcohol en rijden door een rood verkeerslicht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie