Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW met jaarstukken '98 arbeidsvoorzieningsorganisatie

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.289 brief min szw t.g.v. de jaarstukken 1998 van de arbeidsvo orzieningsorganisatie

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 10:50


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 maart 2000

Onderwerp

jaarstukken 1998

Ingevolge artikel 65, derde lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 bied ik u hierbij de jaarrekening en het jaarverslag 1998 van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (artikel 61, tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996). De Accountantsdienst van mijn departement heeft hierop een review uitgevoerd en heeft kunnen vaststellen dat de uitvoering van de controle is uitgevoerd aan de hand van adequate controleprogramma's en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De controle had betrekking op de balans, de staat van baten en lasten, de herkomst en besteding van middelen en het verloop van de beleidsverplichtingen. Derhalve staat genoegzaam vast dat de in de jaarrekening verwerkte verplichtingen en betalingen voldoen aan de in de vigerende regelgeving gestelde voorwaarden.

Wat betreft de geleverde prestaties kan ik melden dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in 1998 over het algemeen de geplande productie heeft gerealiseerd. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat dit resultaat mede kon worden bereikt doordat er een gewijzigde begroting is ingediend. De streefaantallen in deze gewijzigde begroting zijn voor een deel neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

De bijsturing, samenlopend met de gewijzigde begroting, is het meest zichtbaar in de verhouding tussen opgestelde en uitgevoerde bemiddelingsplannen. Er werden meer bemiddelingsplannen opgesteld dan gepland, maar minder plannen uitgevoerd.

In de rapportage over de eerste drie kwartalen 1999, die u op 9 februari jl. is aangeboden, heb ik eveneens melding gemaakt van de tegenvallende cijfers op dit onderdeel. Voor een deel is dit het gevolg van de gunstige economische ontwikkelingen.

Door de goede markt had deze uitval geen invloed op de plaatsingsresultaten: het plaatsingspercentage na aanbodversterking was zelfs hoger dan gepland.

Kerncijfers 1998 -prestaties arbeidsvoorziening

planning 1998 a realisatie 1998 realisatie 1998 in % van de planning gefinancierd uit

vacatures

intakes 255000 256000 100% basisbudget

vervuld 181000 183000 101% totale budget

opgestelde bemiddelingsplannen

voor SZW 81500 86300 106% prestatiebudget

voor derden (inclusief inkoop) 20200 22900 113% inkoopbudgetten

uitgevoerde bemiddelingsplannen

voor SZW 74000 71300 96% prestatiebudget

voor derden (inclusief inkoop) 20200 16400 81% inkoopbudgetten

plaatsingen

arbeidsintegratie 16200 17600 109% REA middelen

arbeidsbureaus 190800 211600 111% totale budget

waarvan:

na aanbodversterking 68000 75000 110% prestatiebudget en inkoop

zonder aanbodversterking 122800 136600 111% basisbudget

aandeel in plaatsingen 36% 35%

plaatsingspercentage na uitgevoerd traject 72% 86%

a. volgens gewijzigde begroting. 7 juni 1999 A&O

Bron: jaarverslag arbeidsvoorziening 1998

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie