Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: inflatie stabiel ondanks dure energie

Datum nieuwsfeit: 10-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Inflatie stabiel ondanks dure energie

De inflatie is in februari 2000 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is gelijk aan de uitkomst van januari. Ten opzichte van een maand eerder stegen de prijzen in februari gemiddeld 0,5 procent. Kleding en benzine werden duurder. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden goedkoper. Dit blijkt uit de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. In januari kende Nederland het laagste inflatiecijfer van de elf landen van de Eurozone.

Prijsstijging energie bepaalt helft inflatiecijfer De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. In februari van dit jaar was de inflatie 2,0 procent. Ten opzichte van een jaar terug zijn vooral de prijzen van energie sterk gestegen: gas werd 7 procent duurder, electriciteit 13 procent en autobrandstoffen 20 procent. De hoge energieprijzen zijn voor een deel toe te schrijven aan gestegen belastingen en accijnzen op deze producten. De energieprijzen hebben de inflatie de afgelopen maanden steeds sterker beïnvloed. De hoge prijzen van energie bepaalden in december voor een kwart de inflatie. In februari was de inflatie voor meer dan de helft aan de stijging van energieprijzen toe te schrijven. De afgenomen bijdrage van overige artikelen aan de inflatie is grotendeels toe te rekenen aan de afschaffing van de omroepbijdragen per 1 januari van dit jaar, en aan de daling van de prijzen van voedingsmiddelen in februari.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index was in februari 2000 1,6 procent hoger dan in februari 1999.
Prijzen tussen januari en februari half procent gestegen Gemiddeld zijn de consumentenprijzen tussen januari en februari met 0,5 procent gestegen. Autobrandstoffen werden flink duurder. Ook kleding en schoeisel werden deze maand duurder, maar dat is gebruikelijk aan het einde van de uitverkoop en bij de introductie van de zomerkleding. Kleding en schoeisel zijn deze maand bijna een procent goedkoper dan in februari vorig jaar. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden deze maand bijna een procent goedkoper. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de prijzenoorlog tussen een aantal supermarktketens. Verder daalden aardappelen en groenten deze maand in prijs. Ten opzichte van een jaar terug zijn aardappelen en groenten 16 procent goedkoper. Het totale pakket voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken daalde in een jaar met anderhalf procent in prijs.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven. In januari was de gemiddelde inflatie in 15 landen van de EU 1,8 procent. In de 11 landen van de Eurozone werd gemiddeld 2,0 procent inflatie gemeten. In januari was de inflatie volgens de Europese maatstaf in Nederland 1,6 procent. Nederland had daarmee, samen met Oostenrijk, de laagste inflatie van de 11 Eurolanden. In de EU-landen die nog niet tot de EMU zijn toegetreden, was de inflatie overigens lager dan in de Eurozone, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Griekenland. In februari is de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf teruggelopen naar 1,5 procent. Voor de andere Europese landen zijn nog geen uitkomsten over februari beschikbaar.
Technische toelichting
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997. De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland en contributies worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. Anderzijds is in de geharmoniseerde index een groter deel van de kosten van de gezondheidszorg inbegrepen dan in de nationale index. Een ander verschil tussen de indices is dat de nationale index de particuliere consumptie van Nederlanders in het buitenland mede in beschouwing neemt. Daarentegen neemt de geharmoniseerde index de particuliere consumptie van buitenlanders in Nederland mee. Met ingang van januari 2000 is de dekking van de geharmoniseerde index uitgebreid. Meer informatie hierover is opgenomen in het persbericht van 11 februari 2000.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie