Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Boskalis maakt hoogte voorgenomen bod op HBG bekend

Datum nieuwsfeit: 10-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Datum 10 maart 2000

Boskalis:


· maakt hoogte voorgenomen bod op HBG bekend


· biedt een premie van 69% voor aandelen HBG


· bod waardeert HBG op EUR 643 miljoen


· staat open voor verdere besprekingen met HBG

· jaarcijfers 1999: 22% groei nettowinst

AMSTERDAM

Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt vandaag de hoogte bekend van het voorgenomen bod aan de aandeelhouders van Hollandsche Beton Groep nv (HBG). Boskalis maakte haar voornemen een bod uit te brengen op de gewone aandelen van HBG, een internationaal bouwconcern met een sterke baggerdivisie, op vrijdag 25 februari bekend. Naar verwachting zal het officiële bod worden uitgebracht nadat het advies van de ondernemingsraad van Boskalis is ontvangen.

Onder de voorwaarden van het bod zal Boskalis 0,55 (certificaten van) aandelen Boskalis plus EUR 5,70 (NLG 12,56) in contanten bieden voor elk gewoon aandeel HBG. Op basis van de slotkoers van gisteren van het aandeel Boskalis waardeert het bod elk gewoon aandeel HBG op EUR 18,60 (NLG 40,98), hetgeen een premie betekent van 69 procent vergeleken met de slotkoers op 23 februari, de dag voordat Boskalis bekendmaakte dat zij in gesprek was met HBG.

Boskalis heeft HBG, de Amsterdamse Effectenbeurs, de betrokken vakbonden en de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER van de hoogte van het voorgenomen bod op de hoogte gesteld. De Ondernemingsraad van Boskalis is om advies gevraagd. HBG is niet ingegaan op de uitnodiging van Boskalis d.d. 25 februari tot overleg over haar voorgenomen bod.

Belangrijkste details van het bod

Boskalis heeft het voornemen te bieden:

0,55 (certificaten van) aandelen Boskalis

EUR 5,70 (NLG: 12,56) in contanten

voor elk gewoon aandeel HBG.

Het bod zal betrekking hebben op alle gewone aandelen HBG, met inbegrip van het recht op het HBG dividend over 1999. Volgens het handelsregister stonden er per 25 februari 34,6 miljoen gewone aandelen HBG uit. Sinds die datum heeft HBG beschermingspreferente aandelen uitgegeven.

De nieuwe aandelen Boskalis, die als gevolg van het bod zullen worden uitgegeven, zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen Boskalis, inclusief, ter voorkoming van misverstand, het recht op het ontvangen van het voorgestelde dividend over 1999, EUR 0,90 per aandeel.

Boskalis is van mening dat het voorgenomen bod de HBG aandeelhouders 'full and fair value' biedt, niet alleen in termen van onmiddellijke financiële waarde, maar ook door de mogelijkheid mee te delen in de toekomst van de gecombineerde groep.

Het contante deel van het bod zal worden betaald uit bestaande kasmiddelen van Boskalis en uit nieuwe, gecommitteerde kredietfaciliteiten. Indien het bod door 100% van de aandeelhouders van de op dit moment uitstaande gewone aandelen HBG wordt geaccepteerd, zal Boskalis ruim 19 miljoen nieuwe aandelen uitgeven, hetgeen circa 42% vertegenwoordigt van het totale aantal uitstaande aandelen na afwikkeling van de transactie.

Aan het bod is een aantal voorwaarden verbonden, die gebruikelijk zijn bij een dergelijke transactie, en die zullen zijn opgenomen in het Biedingsbericht. Boskalis zal zich het recht voorbehouden geen beroep te doen op een of meer voorwaarden. De transactie zal worden aangemeld bij de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie.

Het formele bod, en het Biedingsbericht aan aandeelhouders, dat de volledige voorwaarden van het bod zal bevatten, zal naar verwachting gepubliceerd worden in de loop van de week van 20 maart.

Rob van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Boskalis verklaart:

"Wij zijn van mening dat het combineren van beide ondernemingen een unieke kans biedt een krachtig internationaal concern te vormen. Samen vormen wij een bouw en baggerconcern van formaat. De nieuwe onderneming zal een forse marktpositie hebben en een sterkere kapitaalsbasis, waarmee een uitstekend platform voor groei wordt geboden, zowel voor bouw als ook voor bagger.

De combinatie biedt uitstekende mogelijkheden voor de persoonlijke ontplooiing van de medewerkers van beide bedrijven. HBG heeft solide marktposities die opgebouwd zijn dankzij de kwaliteit en de professionaliteit van de HBG medewerkers. Samen met deze medewerkers willen wij de bestaande marktposities verder uitbouwen. Ook in de bagger zullen de medewerkers door de schaalvergroting volop kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, het zal gezien het werkvolume de komende jaren "all hands on deck" zijn. Eén van de voordelen van het samengaan is dat wij grote financiële voordelen kunnen behalen zonder dat dat ten koste zal gaan van de werkgelegenheid. Wij hebben onze eigen ondernemingsraad al geinformeerd over onze plannen en graag zouden wij deze ook willen toelichten aan de ondernemingsraad van HBG.

We zullen er naar blijven streven het management van HBG te overtuigen van de voordelen voor beide ondernemingen die door deze combinatie worden geboden. Wij hopen dat het management de voordelen van ons voorstel zal onderkennen en het bod zal aanbevelen in het belang van al hun stakeholders."

Achtergrond van het bod

Boskalis, dat in het verleden een aantal oriënterende gesprekken met HBG heeft gevoerd, heeft op 10 februari HBG benaderd met een voorstel tot samengaan. Een samengaan zou naar de mening van Boskalis zeer aantrekkelijk zijn. Door een dergelijke overname zou een internationaal bouw- en baggerconcern van formaat ontstaan, waarbij voor zowel de aandeelhouders van HBG als van Boskalis veel waarde zal worden gecreëerd. Na de beslissing van HBG hier niet mee in te stemmen, heeft Boskalis besloten het voorstel direct voor te leggen aan de aandeelhouders.

Boskalis is van mening dat een samengaan van de ondernemingen uit strategisch, operationeel en financieel oogpunt voor de hand ligt en dat hiermee de belangen van zowel aandeelhouders als werknemers van beide ondernemingen het beste worden gediend. Boskalis zal blijven streven naar ondersteuning van haar voorstellen door het management van HBG.

De combinatie zal naar schatting een omzet hebben van ruim EUR 5,5 miljard (NLG 12 miljard), is werkzaam in meer dan 50 landen verspreid over vijf continenten, en met circa 25.000 medewerkers. Daarmee wordt zij een van de best gepositioneerde Europese bedrijven op het gebied van de droge en natte infrastructuur en de overige aannemerij.

Boskalis voorziet dat de transactie onmiddellijk aanzienlijk zal bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Zij verwacht dat als gevolg van zowel de transactie als autonome groei de winst per aandeel over 2000 30% hoger zal uitkomen dan die over 1999, en dat de winst per aandeel zal verdubbelen over de komende drie jaar.

Strategische voordelen van de combinatie

Het samengaan biedt onder meer de volgende voordelen:


· Er zal een groot internationaal bouw- en baggerconcern ontstaan, sterk gepositioneerd, in zowel de droge als de natte infrastructuur en in de overige aannemerij, met uitstekende mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van haar twee kernactiviteiten: bouw en bagger.

· De grotere financiële slagkracht van de combinatie vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande bouwactiviteiten alsmede voor het verbeteren van de positie in de waardeketen, onder meer door te participeren in privaat gefinancierde projecten, en door het ontwikkelen van bouwgerelateerde diensten met hogere marges.

· Aanzienlijke synergie en andere voordelen worden gecreëerd bij de baggeractiviteiten op de gebieden van marktpositionering, kostenefficiency, kwaliteit van personeel en organisatie en samenstelling en inzet van de vloot. Tevens zullen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op toekomstige investeringen. Boskalis taxeert dat de structurele kostenbesparingen zullen oplopen tot minimaal ca. EUR 13,5 miljoen (NLG 30 miljoen) per jaar vanaf 2002 en taxeert de besparing op benodigde investeringen in de orde van grootte van EUR 135 miljoen (NLG 300 miljoen) in de komende drie jaar.

Management en organisatie

Boskalis meent dat de fusie zal leiden tot een krachtiger onderneming met goede vooruitzichten op groei. Dit biedt werknemers verbeterde mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing. De fusie zal niet leiden tot gedwongen ontslagen.

Boskalis streeft ernaar de Raad van Bestuur van het gecombineerde concern te vormen uit leden van de huidige besturen van elk van de ondernemingen. Daarnaast zal Boskalis leden van de Raad van Commissarissen van HBG uitnodigen zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de nieuwe combinatie.

Jaarcijfers 1999

Boskalis maakt vandaag tevens haar resultaten bekend over het boekjaar dat op 31 december 1999 is geëindigd.

De nettowinst is gestegen met 22% naar EUR 57,5 miljoen (1998: EUR 47,1 miljoen) bij een omzet welke is gestegen met 6% tot EUR 851 miljoen (1998: EUR 801 miljoen). De acht thuismarkten presteerden sterk met een omzetstijging van 9%. De winst per aandeel steeg met 22% tot EUR 2,22 (1998: EUR 1,82). Het voorgestelde dividend over 1999 stijgt met 23% tot EUR 0,90 (1998: EUR 0,73).

De Raad van Bestuur verwacht, zonder rekening te houden met een fusie met HBG, voor 2000 een gezonde groei van de omzet en een stijging van de nettowinst van ten minste 10%.

Een volledige toelichting en resultaten zijn opgenomen in een apart persbericht.

Beschrijving van de vennootschappen

HBG is een Europees bouw- en baggerbedrijf, dat projecten uitvoert over de gehele wereld en zich toelegt op alle aspecten van de bouw, alsmede op bagger- en industriële activiteiten. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Rijswijk (Z-H). HBG heeft ongeveer 22.000 werknemers met vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten. In 1998 had HBG een omzet van EUR 4.732 miljoen (NLG 10.427 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 172 miljoen (NLG 379 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de slotkoers van 9 maart bedraagt ca. EUR 509 miljoen (NLG 1.121 miljoen).

Boskalis is een internationaal toonaangevend baggerbedrijf, met als kernactiviteiten de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, het creëren van land in water, en kust- en oeverbescherming. Met een negental belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt het bedrijf zich op vrijwel alle in het baggeren voorkomende marktsegmenten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units, is actief in circa 50 landen gespreid over vijf continenten, en heeft ruim
3.000 werknemers. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht. In 1999 behaalde Boskalis een omzet van EUR 851 miljoen (NLG 1.875 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 128 miljoen (NLG 282 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de slotkoers van 9 maart bedraagt ca EUR 614 miljoen (NLG 1.354 miljoen).

ooOoo

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...